Päiväkodit ja Invalidiliitto yhteistyössä vammaisten syrjintää vastaan

0
Killen ja kavereiden erilainen puuhakirja
Killen ja kavereiden erilainen puuhakirja
Invalidiliitto ry ja Lastentarhanopettajaliitto yhdistivät voimansa syrjintää vastaan ja postittavat päiväkoteihin ympäri Suomen Killen ja kavereiden erilaisen puuhakirjan. Puuhakirjan avulla päiväkodeissa voidaan käsitellä vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja kertoa lapsille siitä, miten monipuolista ja täysipainoista elämää vammaiset ihmiset voivat elää.

Päiväkodit eivät valikoituneet puuhakirjan kohderyhmäksi sattumalta. Invalidiliitossa uskotaan, että päiväkoti-ikäisenä opitut asenteet kulkevat lapsen mukana läpi koko elämän. Puuhakirja on ollut markkinoilla jo puolentoista vuoden ajan ja siitä on saatu hyvää palautetta. Kuitenkin vasta Invalidiliiton saama testamenttilahjoitus mahdollisti kirjojen postittamisen näin laajalla jakelulla.

– Killen ja kavereiden erilainen puuhakirja julkaistiin alun perin osana asennekasvatus- ja varainhankintakampanjaa. Kampanjan aikana yritykset ja kotitaloudet ovat lahjoittaneet kirjoja lukuisiin päiväkoteihin. Saaduilla varoilla on järjestetty mm. vertaistukileirejä perheille, joissa on vammainen lapsi, kertoo Invalidiliiton keräyspäällikkö Petri Äikiä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pyritään huomioimaan se, millaisia tietoja, taitoja ja asenteita lapsille välitetään, jotta he pärjäävät tulevaisuuden työelämässä ja elinikäisinä oppijoina. Lastentarhanopettajalla on puolestaan lapsen kasvua ja oppimista tukeva laaja-alainen osaaminen ja pedagoginen taito keskustella myös erilaisuudesta kuten vammaisuudesta lasten kanssa.

– Lapset ovat luonnostaan paitsi suvaitsevaisia myös hyvin suoria. Opettajalla täytyy olla valmius ja hyvä tilannetaju jatkaa keskustelua ja puuhakirja on siinä oiva työväline, toteaa Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen.

Killen ja kavereiden puuharkirja on myös tilattavissa Invalidiliiton i-puodissa…

Tästä J-Pnewsin LINKISTÄ (klikkaa).

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI