Perinteiset lehtitalot taiteilevat mediakentän murroksessa – suunnitelmissa ”Ilkka Pohjalainen”

0

Jo reilun kymmenisen vuotta vahvasti digitalisoitunut viestintä- ja mediakehitys on vienyt jalansijaan erityisesti painetulta viestinnältä, joka koetaan näinä päivinä jo monella taholla kokonaan tarpeettomaksi. Tiedottamisen on oltava päivittäistä ja jatkuvaa ja samalla kustannustehokasta. Kerran viikossa ilmestyvät ”sanomalehdet” eivät ole pitkään aikaan olleet enää ns. uutislehtiä. Tiedottamisen reaaliaikaisuuden kasvava tarve syö enenevässä määrin painetun viestinnän roolia mediakentässä. Some ja verkkotiedottaminen, uutisointi ja siellä tekniikan edelleen kehittyminen luovat kokonaan uusia tiedonvälitys kokemuksia ja mahdollisuuksia.

Tähän muuttuneeseen ilmiöön ja alati murroksessa olevaan mediakehityksen paineeseen ovat joutuneet vastaamaan erityisesti vuosikymmenien aikana suureksi kasvaneet lehtitalot. Kukin parhaaksi katsomallaan tavallaan.

Viimeinen merkittävä ”liike” näkyy vielä päivän otsikoissa, jossa Ilkka-yhtymä ilmoittaa jälleen kerran aloittavansa YT-neuvotelut eri ”mediaosastoittensa” kesken. Nyt aikeissa oleva tapahtuma olisi myös historiallinen lehdenkääntö, kun Ilkka ja Pohjalainen (lue entinen Vaasa-lehti) sulautuisivat julkaistavana mediana yhdeksi ja samaksi. Tabloid-kokoisena sanomalehtenä Ilkka-Pohjalainen olisi merkittävä pudotus entisestä maakuntien mahdista. Tähän on tultu, kuten taloudessa ja business-maailmassa yleensä, tulovirtojen ehtyessä on myös pakko jostain hakea syy korjausliikkeelle.

ILKKA-YHTYMÄN TAPAUS

Alkuviikon talousuutiset otsikoivat muun muassa Etelä-Pohanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan alueita hallinnoivan Ilkka-yhtymän suunnitelmista.

Ilkka-Yhtymä suunnittelee kahden päivälehden, Ilkan ja Pohjalaisen, muuttamista yhdeksi mediabrändiksi.”

Rakenneuudistuksen toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymän tytäryhtiöt I-print Oy ja I-Mediat Oy aloittavat työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä (pois lukien I-Medioiden digikehitys, liiketoiminnan kehitys ja tuki, markkinointi, tutkimuspalvelut ja kuluttajamyynti sekä I-printin arkki- ja erikoispaino). Neuvottelut eivät koske myöskään ”sähköisiä” palveluja I-Medioiden tytäryhtiöitä somessa.comia ja Myynninmaailmaa.

Neuvottelut voivat johtaa enintään 37 henkilön vähentämiseen.

Yhtymäkonsernin tiedotteen mukaan suunniteltavalla lehtibrändien yhdistämisellä pyritään vastaamaan entistä paremmin mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutokseen. Tavoitteena on rakentaa tulevaisuudessa entistä vahvempi maakuntamedia sekä painettuna että vahvasti kehittyvänä digitaalisena mediapalveluna ja turvata kannattava liiketoiminta myös tulevaisuudessa”.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI