Piispat kokoontuvat Kuortaneelle

0
Piispainkokous kokoontuu Kuortaneella 8.-9.9.

Kokous alkaa tiistaina kello 9, jonka avaa Lapuan piispa Simo Peura.

Istunnossa käydään ensimmäinen lähetekeskustelu Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet -mietinnöstä.

Piispainkokouksen asettama työryhmä, jonka puheenjohtaja oli Espoon piispa Mikko Heikka jätti mietintönsä viime keväänä.

Taustalla on kirkolliskokouksen selvityspyyntö parisuhdelain seurauksista kirkossa.

JÄTÄ KOMMENTTI