Poliisi ohjeistaa vanhempia koulujen päättymisviikonloppuna | Sopikaa juhlintaan pelisäännöt ja olkaa lapseen yhteydessä illan mittaan

0

Poliisi valvoo nuorten päihteiden käyttöä nyt viikonloppuna koko maassa. Valvonnan kohteina ovat nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö. Valvonnan painopistealueina ovat erityisesti nuorten kokoontumispaikat kuten lasten leikkipaikat sekä päiväkotien ja koulujen pihat. Valvontaa tehdään monilla paikkakunnilla yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa.

Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden alkoholin käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille. Tämän lisäksi seurauksena on useimmiten 40 euron rikesakko.

– Valvonnalla pyritään ennalta estämään alkoholijuomien välitys alaikäisille sekä alaikäisten alkoholin hallussapito ja käyttö. Poliisi puuttuu normaaliin tapaan valvonnassa myös muihin yleisten paikkojen häiriöihin ja humalajuomiseen, poliisitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos

Vuodesta 2010 lähtien järjestetyistä tehovalvonnoista on viikonlopun aikana poliisin haltuun tullut noin 2 000 – 2 500 litraa erilaisia alkoholijuomia. Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään vuosittain 700 – 1 200.

– Alkoholin hallussapitorikkomuksiin syyllistyneiden sekä lastensuojeluilmoitusten määrät ovat tosin viime vuosina olleet laskemaan päin ja toivomus tietysti on, että sama trendi jatkuisi, Pihajoki sanoo.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät nämä välittäisi alkoholia yhdellekään alaikäiselle.

EI ALKOHOLIA ALAIKÄISILLE!

Alkoholimyrkytys ja rikoksen uhriksi joutuminen uhkaa tottumattomia

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys.

– Päihtyneellä lapsella tai nuorella myös riski rikoksen uhriksi joutumiselle sekä erilaisille humalavahingoille kasvaa, Pihajoki sanoo.

Vastuu lapsista ja nuorista sekä heidän hyvinvoinnistaan on vanhemmilla. Poliisin ohje koulujen päättymisjuhliin valmistuvien lasten ja nuorten vanhemmille onkin, että sopikaa lastenne kanssa juhlintaan selvät pelisäännöt ja olkaa lapsiinne yhteydessä illan mittaan.

JÄTÄ KOMMENTTI