Poliisi | Turvalaitteiden käytön ja ajonopeuksien tehovalvonta 7.-13.3. Keski-Suomessa

0
Poliisin valtakunnallinen valvontateema kohdistuu erityisesti turvalaitteiden käytön sekä ajonopeuksien valvontaan.

Valtakunnallista valvontateemaa toteutetaan mm. Keski-Suomen maakunnassa Keski-Suomen poliisilaitoksen toiminta-alueella.

Poliisin normaalin hälytys- ja valvontapartioiden lisäksi teemavalvontaan osallistuvat erikseen kohdennetut valvontaresurssit.

Tutkimusten mukaan erityisesti taajamanopeuksilla tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa turvavöiden ja turvaistuimen käytöllä on korostunut turvallisuutta parantava vaikutus.

Ajoneuvon kuljettajan ja autossa mukana olevan aikuisen tulee huolehtia siitä, että autossa matkustava lapsi käyttää turvavyötä tai, että hänet on sijoitettu asianmukaisesti turvaistuimeen.

Ajonopeuksia mitataan koko maakunnan alueella tehostetusti vilkkaimmilla liikennepaikoilla, missä ylinopeuksista aiheutuu merkittävää vaaraa jalankulkijoille ja muille tienkäyttäjille.

Poliisi tähdentää, että valvonnassa toteutetaan syksystä 2009 lähtien voimassa olleita alennettuja puuttumiskynnyksiä.

Vähäisimmistä rikkomuksista seuraa kirjallinen huomautus, rikesakko tai rangaistusmääräys.

Vakavammista liikennerikoksista kirjataan rikosilmoitus sekä otetaan kuljettajan ajo-oikeus harkittavaksi.

Keski-Suomen poliisilaitos laatii teemavalvonnan tuloksesta erillisen tiedotteen maanantai-iltapäivänä 13.3.2011.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI