Poliisilaitokset julkaisivat tilastojaan: Väkivalta- ja seksuaalirikollisuus kääntyi kasvuun – liikenteessä vähennystä!

0
Koko valtakunnan alueella huumausaineita käyttävien vastuuttomuus liikenteessä on silminnähden huolestuttavaa...komennot eivät tehoa ja poliisia lähetään pakoon...silmitön väkivalta rehottaa..yms.

Ohessa Pohjanmaan poliisilaitoksen tilastokatsaus ensimmäiset kuusi kuukautta 2019.

Vertailtaessa tämän vuoden ensimmäisiä kuutta kuukautta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon huomataan, että rikosten määrät ovat nousseet useissa rikoslajeissa. Merkille pantavaa on, että viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla ilmoitettiin paljon vähemmän rikoksia kuin vuoden toisella puoliskolla.

 

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksissa on tapahtunut pientä nousua, rikokset ovat lisääntyneet reilun 5 %. Erityisesti ryöstöt +93 % ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet +56 % pistävät silmään.

Ryöstöistä moni on tapahtunut yksityisessä asunnossa ja sekä uhri että tekijä ovat useassa tapauksessa olleet ennestään tuttuja. Toinen ryöstön muoto joka nousee esille, ovat normaalit myymälävarkaudet, jotka muuttuvat ryöstöksi siinä vaiheessa kun tekijä kiinnioton yhteydessä käyttää väkivaltaa vartijaa tai myymälän henkilökuntaa kohtaan.

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet ovat pitkään olleet laskusuunnassa, mutta vuoden 2019 ensimmäiset kuusi kuukautta poikkeavat tästä trendistä. Autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat ja muut moottorikäyttöiset ajoneuvot ovat olleet varkaiden suosiossa alkuvuoden aikana.

Luvatta tunkeutuen varkaudet

Asuntomurrot ovat vähentyneet merkittävästi viime vuodesta, laskua on melkein 42 %. Luvatta tunkeutuen varkaudet yhteensä ovat kuitenkin lisääntyneet vajaalla 15 %. Moottoriajoneuvojen käyttövarkaudet heijastuvat myös moottorikulkuneuvoihin kohdistuneissa varkauksissa, nämä ovat lisääntyneet 92 % alkuvuonna.

Väkivaltarikokset

Väkivaltarikokset yhteensä ovat vähentyneet vajaan 10 %. Pahoinpitelyrikokset, jotka muodostavat suurimman osan kaikista väkivaltarikoksista, lisääntyivät huolestuttavasti koko viime vuoden, mutta tänä vuonna ne ovat laskussa (-9 %).

Henkirikokset ovat lisääntyneet viime vuodesta. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä ei voi vetää, koska tilastollisesti luvut ovat erittäin pieniä. Viime vuonna tapahtui 2 henkirikosta alkuvuonna ja tänä vuonna lukumäärä on 4 samalta ajanjaksolta.

Seksuaalirikokset ovat lisääntyneet melkein kolmanneksella. Seksualirikoksista raiskaukset ovat vähentyneet noin 20 %, kun taas lasten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat lisääntyneet 70 %. Monesta muusta rikoslajista poiketen seksuaalirikokset ovat usein tapahtuneet kuukausia tai vuosia ennen ilmoituksen tekemistä. Tilastoihin teko kirjautuu kuitenkin ilmoitustekoajankohdan mukaan.

Huumausainerikokset

Viimeisen kymmenen vuoden aikana huumausainerikokset ovat tuplaantuneet Pohjanmaalla, vuoden 2019 ensimmäiset kuusi kuukautta eivät ole mikään poikkeus tästä huolestuttavasta trendistä.

Liikennerikokset

Liikennerikoksissa ja -rikkeissä on tapahtunut selvää laskua viime vuodesta. Törkeät rikokset liikenteessä ovat kuitenkin lisääntyneet ja esimerkiksi törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet 26 %. Rattijuoppojen määrä on viime vuoden tasolla.

Hälytystehtävät

Poliisin hälytystehtävät ovat määrällisesti pysyneet samalla tasolla edellisestä vuodesta, mutta kiireellisimmät tehtävät, ns. A-tehtävät, ovat lisääntyneet 38 %. Osaselitys tähän löytyy Hätäkeskuksissa käyttöönotetusta uudesta asiankäsittelyjärjestelmästä Ericasta. Tehtävät tilastoituvat hieman eri lailla kuin aikaisemmin ja tämä vaikuttaa siten tehtävien määriin ja toimintavalmiusaikoihin. A-tehtävien toimintavalmiusaika oli alkuvuonna 14,3 minuuttia, joka on 0,9 minuuttia pidempi kuin edellisenä vuonna.

Lupa-asiat

Vuodenvaihteen passiruuhka ei näytä taantumisen merkkejä. Pohjanmaan poliisilaitos on alkuvuonna myöntänyt 34 141 passia, joka on 5347 enemmän kuin viime vuonna. Henkilökortteja on myönnetty 19 405, eli 14 753 enemmän.


 

Onko mielestäsi huumausaineiden käytön huomattavalla lisääntymisellä syy ja seuraus yhteys rikollisuuden kasvuun?

(kirjoita mielipiteesi ja kommenttisi jutun alapuoliseen kommentointikentään kirjoittamalla, voit kirjoittaa myös nimimerkillä!)

JÄTÄ KOMMENTTI