Rakennustuotteiden vertailu helpottui – CE-merkinnät pakollisiksi suurelle osalle tuotteita

0
CEmerkinnat rakennuksilla (Kuva: Saara SivonenTUKES)
CEmerkinnat rakennuksilla (Kuva: Saara SivonenTUKES)
Rakennustuotteiden vertailu on jatkossa helpompaa, sillä noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä. Merkinnät tulivat voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Jatkossa CE-merkinnät löytyvät muun muassa ikkunoista, tiilistä, betonielementeistä ja lämmöneristeistä.

Uudistuksen taustalla on EU:n rakennustuoteasetus, joka on tullut kokonaisuudessaan voimaan kaikissa EU-maissa.

– CE-merkintä osoittaa, että tuotteen ominaisuudet on testattu tai laskettu harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti ja että ominaisuudet ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet testataan yhtenäisen järjestelmän mukaan, ja niiden ominaisuudet kerrotaan samalla tavalla, selvittää lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä.

Muista verrata Suomen olosuhteisiin

CE-merkintöjen tavoitteena on antaa entistä tarkempia ja luotettavampia tietoja rakennustuotteista, ja helpottaa tuotteiden vertailemista keskenään. Martinkauppi kehottaa kuitenkin tarkistamaan, että tuotteet sopivat käytettäväksi nimenomaan Suomen olosuhteissa.

– Suomessa on totuttu rakennustuotteiden tyyppihyväksyntään eli siihen, että tuotteen ominaisuuksia on verrattu Suomen rakentamismääräyksiin. CE-merkityissä tuotteissa sen sijaan pitää aina muistaa lukea suoritustasoilmoitus. Siinä kerrotaan tarkemmin tuotteen ominaisuuksien arvot, joita pitää verrata tuotteen aiotun käytön mukaisiin olosuhteisiin ja Suomen rakentamista koskeviin säännöksiin, Martinkauppi muistuttaa.

– Jos taloa rakennetaan Suomessa, olosuhteet ja sitä kautta myös materiaaleille asetetut vaatimukset ovat aivan erilaisia kuin vaikkapa Maltalla.

Rakentajille laajempi tuotevalikoima

CE-merkintöjen käyttöönotolla on vaikutusta niin tuotteiden valmistajiin ja rakentajiin kuin kuluttajiinkin. Rakennustuotteiden valmistaja voi myydä tuotteitaan ympäri Eurooppaa ilman, että sen pitää testata tuotteensa erikseen jokaisen maan käytäntöjen mukaan. Jatkossa riittää yksi testaus ja ominaisuuksien ilmoittaminen yhtenäisten käytäntöjen mukaan.

– Rakennuttajat, rakentajat ja suunnittelijat puolestaan saavat ulottuvilleen entistä laajemman valikoiman rakennustuotteita, kun rautakauppatarjonnan lisäksi voi helposti vertailla myös esimerkiksi netissä myytäviä tuotteita, sanoo lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä.

Rakennusalalla uudistus hyödyllinen

CE-merkintöjen muuttumiseen pakollisiksi on varauduttu rakennusalalla jo ennalta. Aiheesta on muun muassa kerätty materiaalia ja henkilöstöä on koulutettu.

– Meillä henkilöstön koulutus aloitettiin jo alkuvuodesta. Erityisesti painotimme sitä, että jatkossa ei käytetä CE-merkitsemättömiä tuotteita, ja että tuotteiden kelpoisuus niille tarkoitettuun käyttöön on varmistettava, kertoo kehitysjohtaja Ilkka Romo Skanskasta.

CE-merkinnät ovat aikaisemmin olleet vapaaehtoisia ja joillakin suurimmilla toimittajilla ne olivatkin käytössä. Romon mukaan nimenomaan CE-merkintöjen perään ei ole aikaisemmin kyselty, sillä tuotteiden piti joka tapauksessa täyttää lain asettamat vaatimukset.

– Helpottaa kyllä meidän työtämme, kun testaukseen ja merkintöihin on jatkossa yhtenäinen käytäntö. Uskon, että myös tuotteiden tarjonta lisääntyy ajan myötä, kun tuotevalmistajat pystyvät helpommin viemään tuotteitaan kansainvälisille markkinoille, Romo sanoo.

FAKTAT:

– CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikille niille rakennustuotteille, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi tai joille valmistaja on hakenut ja saanut eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Rakennustuotteet ovat rakennuksen kiinteäksi osaksi tulevia tuotteita, kuten betonielementtejä, ikkunoita, lämmöneristeitä ja sahatavaraa.

– CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua ja kertoo rakennustuotteen ominaisuuksista yhdenmukaisella tavalla.

– CE-merkityn rakennustuotteen voi saada markkinoille kaikkialla Euroopassa ilman erillisiä, jokaisessa maassa tehtäviä lisäselvityksiä.

– Rakennustuotteen valmistaja tai maahantuoja laatii itse tuotteestaan suoritustasoilmoituksen ja sen jälkeen kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, sen pakkaukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin.

– Suoritustasoilmoituksesta löytyvät yleensä ainakin tuotetyypin yksilöllinen tunniste, valmistajan nimi ja osoite, viittaus harmonisoituun tuotestandardiin tai ETA:an, rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus, ominaisuuksien ilmoitetut suoritustasot käyttökohteittain, käytetyt AVCP-järjestelmät, mahdollisesti käytettyjen ilmoitettujen laitosten nimet sekä valmistajan allekirjoitukset ja päivämäärä.

– Ympäristöministeriön hyväksymät arviointilaitokset Suomessa ovat Inspecta Sertifiointi Oy, VTT Expert Services Oy, Contesta Oy, DNV Certification Oy, Finotrol Oy, Symo Oy, Suomen ympäristökeskus ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy.

– Tietoa eri EU-maiden kansallisista vaatimuksista saa jokaisen maan rakennustuoteyhteyspisteestä. Suomen rakennustuoteyhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö: p. 029 506 0000 (vaihde), sisamarkkinat@tem.fi.

JÄTÄ KOMMENTTI