Samsung nimeää vuoden 2015 viisi kuuminta teknologiatrendiä

0

Samsung paljasti keskiviikkona näkemyksensä tulevan vuoden tärkeimmistä teknologiatrendeistä. Uusi teknologia tulee muuttamaan kuluttajakäyttäytymistä sekä asenteita yrityksissä ja valtionhallinnossa siten, että vaikutukset ulottuvat kaikkien arkeen.
Samsungin Euroopan innovaatiokeskuksessa työskentelevän Ran Markazyn mukaan uusi teknologia tulee vaikuttamaan siihen, miten elämme elämäämme.

– Uudet tavat käyttää teknologiaa muuttavat arkirutiinejamme, sitä, miten elämme ja työskentelemme, miten kulutamme sekä sitä, miten ja miksi käytämme teknologiaa, toteaa Merkazy.

Tässä Samsungin näkemykset tulevan vuoden 2015 trendeistä:

1. Puettava teknologia muuttaa johtajien pukeutumiskulttuuria

Nykyistä useammat yrityspäättäjät hyödyntävät puettavaa teknologiaa, jolla parannetaan ajanhallintaa ja työtehokkuutta. Älykellot tulevat mahdollistamaan sen, että yritysjohtajat ovat aina yhteyden päässä, jopa ilman älypuhelinta. Samsungin tilaamaan tutkimuksen mukaan puettavan teknologian käyttäjistä:

47 % tunsi itsenä älykkäämmäksi

61 % koki olevansa paremmin ajan tasalla

37 % koki, että puettava teknologia auttaa urakehityksessä

61 % koki, että henkilökohtainen tehokkuustaso on parantunut.

Samsung ennustaa, että puettava teknologia tulee yleistymään toimistoilla ensi vuodesta alkaen.

2. Ihmiset järjestävät työelämänsä päivän tuottavimpien tuntien ympärille. Uusi teknologia osaa ilmoittaa, milloin ihminen on tehokkaimmillaan.

Uusi sovellusten aalto ja puettavan teknologian nousu mahdollistavat paremman ymmärryksen siitä, milloin ihmiset ovat tehokkaimmillaan ja kuinka paljon lepoa he tarvitsevat palautuakseen. Ihmisistä tulee entistä enemmän datan ajamia, jolloin he tunnistavat päivän tuottavimmat tunnit entistä paremmin.

– Kun ihmiset ottavat oman hyvinvointinsa kokonaisvaltaisemmin huomioon, syntyy tilaa uuden sukupolven hyvinvointisovelluksille ja teknologialle. Ihmiset saavat tulevaisuudessa nykyistä paremman käsityksen siitä, milloin he ovat tehokkaimmillaan ja milloin tarvitsevat lepoa mielensä tyhjentämiseen, sanoo Samsungin Head of Innovation Lysá Clavenna.

Puettava teknologia mahdollistaa myös työaikojen joustamisen klo 8-4-työajan ulkopuolelle. Samsung kysyi 4500 ihmiseltä heidän ajankäytöstään. 75 prosenttia vastaajista kertoi hoitavansa henkilökohtaisia asioita työajallaan ja 77 prosenttia kertoi hoitavansa työasioita henkilökohtaisella ajallaan. 38 prosenttia vastaajista koki, että työajan liu’uttaminen mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön. Samalla peräti kolmasosa (32 %) koki, että henkilökohtaisen asioiden hoitaminen työpäivän aikana vähentää stressiä.

– Ennustamme, että vuonna 2015 ihmisten työaika ja vapaa-aika sekoittuvat entistä enemmän keskenään. Tulevaisuuteen katsovat yritykset ottavat tämän huomioon ja arvioivat uudelleen, miten he ottavat modernin työympäristön vastaan, Lysá Clavenna jatkaa.

3. Virtuaalitodellisuus tuo mukanaan uuden sukupolven digitaaliset myymälät. Vähittäismyyjien murheet tilanpuutteesta ja korkeista vuokrista ovat pian historiaa.

On selvää, että digitaalinen kaupankäynti on jo nyt muuttanut kivijalkamyymälöiden roolia. Parhaiden ostoskatujen ja -keskusten myymälätilat ovat kalliita ja usein pieniä. Brändit joutuvat keksimään uusia ja innovatiivisia keinoja, joilla esitellä tuotevalikoimaansa esimerkiksi interaktiivisilla näyttöseinillä ja tableteilla.

Virtuaalitodellisuusteknologian odotetaan tulevaan mukaan vähittäismyyntiin, mikä mahdollistaa muun muassa virtuaaliset kiertueet isommista tuotteista, kuten autoista ja lomamatkoista. Virtuaalitodellisuus tulee mahdollistamaan myös uudenlaisen keinon kouluttaa henkilökuntaa.

Pop-up-myymäläilmiö on tullut jäädäkseen ja senkin odotetaan ottavan isompaa jalansijaa digitaalimaailmassa. Tulevaisuudessa myös enemmän digitaalisia kauppoja putkahtaa esiin toviksi odottamattomiin paikkoihin.

4. Dramaattisesti parempi käyttökokemus mahdollistaa sen, etteivät älykkäät kodit enää ole vain nörteille

Samsungin teettämän tutkimuksen mukaan kaksi viidestä kertoo kodissaan jo olevan käytössä jonkinlaista automaatiota. Lämmitys ja ilmastointi (22 %) sekä viihde (16 %) ovat suosituimpia.

Samsung ennustaa, että yhä useammat ihmiset tulevat automatisoimaan kotinsa, koska siitä tulee helpommin mahdollista. 2015 tuo tullessaan selviä parannuksia laitteiden käyttökokemukseen, mikä tulee helpottamaan kodinkoneiden ja muiden laitteiden käyttöä kodeissa.

Järjestelmäriippumattomuus tulee mahdollistamaan helppokäyttöisyyden laitteista riippumatta. Tämän tekevät mahdollisiksi muun muassa avoimen kodin automaatioalustat, kuten Samsungin SmartThings -älykotialusta, jolla kodin kaikkia kodinkoneita ja laitteita voi hallita yhdellä älypuhelinsovelluksella.

5. Jokainen 12 seuraavan kuukauden aikana syntyvä lapsi tulee opiskelemaan koodaamista

Euroopan komissio arvioi, että vuonna 2020 on 900 000 vapaata ICT-työpaikkaa. Komissio arvioi myös, että 90 prosenttia kaikista työpaikoista jo tulevana vuonna 2015 edellyttää ainakin jonkin asteisia atk-taitoja.

Yhä useammat valtionhallinnot ovat myöntäneet, että digitaalinen lukutaito on välttämätön perustaito, ja myös Suomessa on herätelty ajatusta siitä, että koodaaminen otettaisiin osaksi alakoulujen opetussuunnitelmaa. Esimerkiksi Virossa koodaaminen on ollut osa opetussuunnitelmaa jo joidenkin vuosien ajan.

Samsung ennustaa, että vuodesta 2015 eteenpäin opetukseen liittyvät innovaatiot tulevat lisääntymään merkittävästi, kun yritykset, hallitukset ja opettajat alkavat puhaltamaan yhteen hiileen parantaakseen digitaalisia taitoja kaikkialla Euroopassa.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI