Sisäasiainministeriö | Ota kantaa täydennyspoliisijärjestelmään

0
Sisäasiainministeriö on avannut valtionhallinnon otakantaa.fi -foorumilla täydennyspoliisijärjestelmää koskevan keskustelun. Tällä hetkellä ministeriössä ei ole vireillä asiaan liittyvää säädöshanketta. Keskustelu toimii pohjana pohdittaessa täydennyspoliisijärjestelmän mahdollista uudistamista.


– Poliisissa on havaittu, ettei järjestelmä nykymuodossaan täyttäne sille asetettuja tämän päivän tarpeita. Järjestelmä on luotu poikkeusoloja varten, eikä täydennyspoliiseja voida käyttää normaalioloissa poliisin apuna. Johonkin suuntaan järjestelmää tulisi siis lähteä kehittämään, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa sisäasiainministeriöstä toteaa.

Sisäasiainministeriö toivoo kansalaisilta, täydennyspoliiseina toimivilta, järjestöiltä, poliisihallinnolta sekä kaikilta asiasta kiinnostuneilta kommentteja ja mielipiteitä siitä, millaiseksi järjestelmä nykymuodossaan koetaan ja mielletään, sekä ennen kaikkea millainen se voisi tulevaisuudessa olla.

Nykyisin valtioneuvosto voi täydentää poliisin henkilöstöä täydennyspoliiseilla, jos se on tarpeen valtion turvallisuuden tai poikkeuksellisten olojen vuoksi, kuten esimerkiksi sodan uhatessa tai suuronnettomuuden tapahduttua. He avustavat poliisia toimimalla esimerkiksi järjestyksenvalvojana tai liikenteen ohjaajana.

Täydennyspoliisiksi ei pääse kuka tahansa. Täydennyspoliisiksi hyväksyttävän on täytettävä samat nuhteettomuusvaatimukset kuin poliisilta edellytetään. Poliisilaitokset vastaavat täydennyspoliisien kouluttamisesta.

Mielipiteitä ja kehitysehdotuksia täydennyspoliisijärjestelmästä voi jättää otakantaa.fi -foorumin lisäksi ministeriön Facebook-sivuille 20.12.2010 saakka.

JÄTÄ KOMMENTTI