Soiniin ehkä kuusi hoitoalan uutta virkaa!

0
Soinin kunnanvaltuusto kokoontui eilen maanantaina ja käsitteli monipuolisesti oman kunnan sekä Järvi-Pohjanmaan kuntien yhteisiä strategioita että muita tulevaisuuden visioita.

Ensimmäisenä käsiteltiin henkilöstöraporttia.

Valtuutettu Markku Puronhaara totesi sivistyspuolen väen vanhenevan ja toivoikin nopeampaa henkilökunnan virkojen vakinaistamista. Samaa mieltä oli valtuutettu Jaakko Keisala.

Mielenterveysstrategiaan otettiin myös kantaa ja todettiin vanhemmuuden puutteen osittain olevan eräs heikkous nuorten lisääntyvässä ongelmakentässä. Etenkin Soinin kahden ylimmän luokan oppilaiden keskuudessa ongelmia tiedostetaan lisääntyneen. Tästä oli erityisesti huolissaan Veijo Jousmäki.

Valtuutettu Rami Puro puolestaan kertoi nuorille järjestetystä tilaisuudesta, jossa 5-6 luokille on annettu opastusta ja valistusta muun muassa tupakoinnin ja päihteiden vaarallisuudesta.

Hilkka Raitanen epäili myös netin negatiivisuutta, välitettäessä tietoa nuorille.

Yhteistoiminta-aluestrategiaa sorvattiin

Käsiteltäessä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen strategiaa, kunnanjohtaja Reino Määttä piti lähtökohtana itsenäisen kunnan kykyä hoitaa paremmin oman kunnan asiat, koskivat ne sitten palveluita, yrityselämää, teollisuutta,tai matkailua.

Tämä kaikki kuitenkin yhteistyössä toiminta-alueen yhteisten päämäärien rinnalla.

Tavoitteena työpaikkojen kasvu 5% ja yritysten lisääntyminen, työttömyyden lasku ja ylijäämäinen kuntatalous. Siinä keinot, totesi kunnanjohtaja Määttä.

Puutteitakin löytyi valtuutettu Tapani Akonniemi totesi tärkeän yritystoiminnan osa-alueen, eli maanviljelyksen unohdetun strategioista, joka siihen lisättiin.

Samoin, valokaapeleiden rinnalle,  toivottiin yhtälailla tiestölle tehtävän jotakin. Tieto kyllä kulkee, mutta teilläkin vielä pitää liikkua.

Valtuusto jatkoi vielä keskustelua kestoaiheista, nimittäin Vuorenmaan kehittämisestä ja Hoivakodin lopettamisen tarpeellisuudesta.

Yleisenä toiveena esitettiin Voimaa vanhuuteen- hankkeen jatkamisen tarpeellisuudesta. -JP

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI