Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 20.1.2020

1 Tilapäislainavaltuudet vuodelle 2020

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapäislainavaltuus vuodelle 2020 olisi 2 milj. euroa.

2 Vuoden 2020 valtionosuuspäätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen vuoden 2020 valtionosuudet ja valtionosuusperusteita vielä selvitetään. Kassaan tulevan valtinosuuden määrä on 7,7 milj. e ja lisäksi saadaan perusopetuksen kotikuntakorvaustuloja n 330.000 e ja vastaavasti menot muualla perusopetuksessa olevista on n. 87.000 e.

3 Kunnanjohtajan viran vaalin vahvistaminen

Johanna Rannanjärven valintaa koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi ja kunnanhallitus vahvisti viran vaalin.

4 Maksukortin hankkiminen kunnanjohtajalle ym.

Kunnanhallitus päätti hankkia Johanna Rannanjärvelle luotollisen maksukortin 2000 euron turvarajalla ja antoi lisäksi hänelle kunnan tileille yrityspalvelutunnukset.

5  Kunnanjohtajasopimuksen hyväksyminen

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kunnan ja Johanna Rannanjärven välisen kunnanjohtajasopimuksen. Sopimus on pääosin samanlainen kuin edellisen kunnanjohtajan kanssa ollut sopimus. Työaika on kokonaistyöaika

 6 Teknisen johtajan valinnasta

Teknisen johtajan valintaa valmistellaan vielä tiistaina 21.1. pidettävässä kunnanhallituksen jatkokokouksessa. Kunnanvaltuuston käsittelyssä asia on 27.1.2020.

7 Pitäjän elinvoiman ekosysteemi -hankkeen hankevetäjän valinta

Pitäjän elinvoiman ekosysteemi -hankkeen vetäjäksi valittiin Kari Laasala.  Hankkeessa tiivistetään julkisen sektorin, alueen yhdistysten ja asukkaiden yhteistyötä ja yhteistyön avulla saadaan aktiivisuutta ja uusia toimintamalleja elinvoiman kehittämiseen.

8 Väliaikainen rahoitus Soinin Sisu ry:n alamäkiluisteluratahankkeeseen

Soinin Sisu ry:lle myönnettiin 80.000 euron suuruinen tilapäislaina alamäkiluisteluratahankkeeseen. Laina maksetaan takaisin, kun yhdistys saa rahoituksen Elyltä.

9 Väliaikainen rahoitus Laasalan kyläseura ry:n hankkeelle

Laasalan kyläseuralle myönnettiin tilapäisrahoitusta 12.500 e Alasen rannan kehittämiseen. Laina maksetaan takaisin, kun yhdistys saa rahoituksen Kuudestaan ry:ltä.

10 Rajapinta digitalisaatioon -hankkeen määrärahat

Soinin kunta on saanut valtionrahoitusta 30.800 e digitaalisaation kehittämiseen kunnan toiminnoissa, esim. sähköiset lomakkeet. Hanketyöntekijänä toimii Oskari Ojala.  Valtuustolle esitetään tarvittavat määrärahat. Kunnan rahoitusosuus katetaan johtoryhmän ja toimistotiimin palkoista.

11 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Kimpilamminkankaantuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri

Kunnanhallitus totesi, että Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmassa on kuvattu perusteellisesti ne keinot, joilla selvitetään ja arvioidaan tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön, luontoarvoihin, ihmisiin ja ihmistoimintaan. YVA-ohjelmasta on kuitenkin havaittavissa hankkeen ripeä aikataulu, joka asettaa omat haasteensa vaikutusten selvittämiseen. Ohjelmassa on mainittu hankkeen yhteisvaikutusten arviointi muiden hankkeiden kanssa, mutta mahdollisten yhteisvaikutusten tunnistaminen, laadittavat selvitykset ja arvioinnin toteuttamismenetelmät vaativat vielä tarkennusta YVA-ohjelmassa.

Tuulivoimahanke tuo alueelle uutta liiketoimintaa piristäen kuntien elinkeinoelämää. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida myös sen vaikutukset alueen luontomatkailuun ja muihin erä- ja luontoteemoihin liittyviin elinkeinoihin ja vetovoimatekijöihin alueella.

12 Erämaan Elämyskeskus Oy:n kirjelmät ym. Vuorenmaan toiminnasta

Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja päätti ilmoittaa Erämaan Elämyskeskukselle, että kunnanhallitus

-ei hyväksy 4.11.2019 hyväksytyn vuokrasopimuksen muutosta siten, että vuokra olisi vain 150 e/kk.

Jorma Leppäniemi on saanut Keskitalon asuinrakennuksen avaimet 15.11 sillä perusteella, että vievät sinne pakastimia. Tilan käytöstä ei ole sopimusta. Asumiskäytöstä tehdään vuokrasopimus, joka perustuu kunnan yleiseen vuokratasoon, kunnes muusta toiminnasta sovitaan. 15.11-31.12.2019 välisestä ajasta on toimitettu lasku, jonka eräpäivä on 15.1.2020. Lisäksi peritään 2 kuukauden takuuvuokra.

-kunta on tarjonnut sopimuksen mukaisesti opastusta toimintaan sopimuksen mukaisen määrän ja opastuksen lisäksi on kunta järjestänyt arkipäivisin työväkeä lumetukseen. Yrityksen haluamaa lisähenkilöä aina rinteen aukioloajaksi ei ole sopimuksissa luvattu

-Yritys on keväällä 2019 tehnyt sähköpostilla esityksen 40.000 e/vuosi ostopalveluista, mutta esitystä ei ole hyväksytty. Ainoa hyväksytty ostopalvelu olisi 4.11.2019 hyväksytyssä sopimuksessa kohta, jossa kahden kuukauden vuokra voidaan neuvotella esim. oppilaiden laskettelulippuihin. Siten lähetetty 40.000 euron ostopalvelulasku on aiheeton.

-vahingonkorvauslaskut ovat aiheettomia. Sopimuksen mukaan kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta kone-, laite ym. rikkoutumista johtuneista tulonmenetyksistä. 18.12.2019 päivä tilannetta vahingonkorvauksen osalta vielä selvitellään.

-lisäksi yritykseltä pyydetään puuttuvia asiakirjoja/selvityksiä, mm. selvitys hissivastaavasta, Jorma Leppaniemen valtakirja ja turvallisuusasiakirjat

 13 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / 16.12.2019

 Todettiin valtuuston 16.12. päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.

 14 Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Merkittiin tiedoksi

 15 Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI