Soinin kunnanvaltuuston ja -hallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo
Osa Soinin kunnanvaltuutetuista

Soinin kunnanvaltuusto kokoontui eilen. Kokouksen aluksi kunta muisti valtuuston jäsentä Kari Laasalaa, hänen täyttäessään 50 vuotta.

Oik. Kari Laasala, Mikko Källi JP Keisala ja Juha Viitasaari

Valtuusto päätti kokouksessaan seuraavista asioista:

Vesimaksuista äänestettiin ja ehdotetut korotukset hyväksyttiin äänin 18 – 2. Samoin tehtiin jätevesimaksujen osalta äänin 18 – 3. Vuoden 2020 tuloveroprosentiksi hyväksyttiin 21,75% ja kiinteistövero pysyi entisellään.

Kunnajohtajaksi valittiin yksimielisesti Johanna Rannanjärvi

Kunta hankki määräalan tilasta Suosalo. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kimpilamminkankaan osayleiskaavan aloittamisen ja kunnan ja Erämaan Elämyskeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen. Kunnanjohtaja Juha Viitasaarta myös kiitettiin.

Myös kunnanhallitus kokoontui eilen ja päätti:

Kunnanhallitus esittää 19.11.2019 kokoontuvalle valtuustolle, että valtuusto hyväksyy periaateratkaisuna sen, että Soini myy omistamansa Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeet Pihlajalinna Oy:lle. Kauppahinta on Soinin osalta n. 1.929.000 euroa.

Mikäli kaikki Kuusiokunnat hyväksyvät kaupan, laskee kuntien omistajuus yhtiössä 49 prosentista 3 prosenttiin. Kuusiolinna Terveys Oy tuottaa normaalisti edelleen 24.3.2015 allekirjoitetun palvelusopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sovitulla tasolla vuoteen 2030 saakka. Myös osakassopimus säilyy voimassa, mikä takaa kuntien hallituspaikkojen säilymisen yhtiössä omistuksen vähetessäkin. Kaupan toteutuminen edellyttää, että myös Kuusiokuntien sosiaali-ja terveyskuntayhtymä hyväksyy kauppaan liittyvän palvelusopimuksen tulkintapöytäkirjan.

Palvelusopimuksen mukaisen toiminnan jatkumiseksi ja hyvän yhteistyön edellytysten varmistamiseksi on tulkintapöytäkirjassa todettu ja ratkaistu tähän mennessä esille tulleet asiat ja samalla vahvistetaan seurantaryhmän roolia palvelusopimuksen valvonnassa.

Kauppaa on valmisteltu aiemmin, jo vuonna 2018. Yhtiön osakkeiden arvon määrityksessä on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen, että Soinin kunta on myynyt omistamansa Pihlajalinnan Oy:n osakkeet. Osakkeita oli 5648 kpl ja ostohinta oli 10,50 e/osake ja myyntihinta 15,32 e /osake.

JÄTÄ KOMMENTTI