Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä 11.12.2019

0
Soinin kunnantalo

Soinin sivistyslautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 11.12.2019. Kokouksessa käsiteltiin kaksi kohtaa eteläpohjalaisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyen alkavan A1-kielen osalta, sekä tarkennettiin sairaalaopetuksen kohtaa.

Soini kuntotiloissa otetaan käyttöön Peukku-korttiin oikeuttava alennus. Alennuksen saa Peukku-korttia esittämällä kunnantoimistolla aikuisten 12 kuukauden kuntosalikortista. Alennus on 10%. Alennusta ei yhdistetä muihin alennuksiin ja on voimassa vain käteisasiakkaille.

Vuokria tarkistettiin

Sivistystoimen alaisten tilojen vuokria tarkistettiin. Pääasiassa hinnat koskevat Yhtenäiskoulun tiloja ja korotukset ovat varsin maltilliset. Hinta-asiaa käsiteltiin myös ruokailujen hinnoittelussa. Tekninen toimi on kokouksessaan päivittänyt keskuskeittiöltä lähtevien ruoka-annosten ja ruokien hintoja. Sivistystoimen osalta hinnat vaikuttivat varhaiskasvatuksen henkilöstön aamu- ja välipalan hintoihin. Aikaisemmin nämä ”palat” ovat olleet maksuttomia, mutta vuoden 2020 alusta niistä peritään 2 euron hinta. Sama käytäntö on muissakin kunnissa.

Lisää lasten hyvinvointia

Koulunkäynninohjaajat tekevät kasvatustyön ohella hoidollisia tehtäviä diabeetikko-oppilaiden kanssa. Koska me Soinissa haluamme edistää lasten hyvinvointia, haluamme huomioida diabeetikko-oppilaiden hoidolliset asiat TVA-lisänä. Päätös koskee tokaluokkalaisia ja sitä nuorempien oppilaiden hoidon tukemista. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle 25 euron korvausta kuukaudessa tällaisen oppilaan hoitamisesta. Jokainen oppilas ja hänen tarvitsemansa apu tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Oppilashuoltoon henkilövalinta

Oppilashuollon ohjausryhmään sivistyslautakunta nimesi Taru Mäkipellon tämän valtuustokauden loppuun saakka. Ohjausryhmässä käsitellään laajemmin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita ja ryhmän jäsenet ovat laajasti edustettuna tähän ikäryhmään liittyvien tahoilta. Ryhmä kokoontuu kerran pari vuodessa sivistys- ja henkilöstöjohtajan toimiessa koollekutsujana.

Kotiintuloajoista ei päätöksiä

Muissa asioissa oli joitain tiedotettavia asioita, joista tärkeimpänä oli nuorisovaltuuston teettämä kysely 4-9. luokkalaisille kotiintuloajoista.  Kyselyjä jaettiin reilu sata ja vastauksia tuli vajaa 60. Kyselyyn vastasivat nuoret, sekä heidän vanhempansa. Yleisin kommentti nuorisolta oli se, ettei moisia rajoituksia tulisi asettaa. Pontevimmat vastaukset oli väritetty oikein voimasanoilla. Vanhemmilta tuli kommenttia, että kotiintuloajat ovat perheen sisäisiä ratkaisuja, eikä niihin tarvita kunnan ohjeistusta. Toki toisenlaisiakin vastauksia oli, mutta selvästi vähemmän, joissa sekä nuoret ja/tai vanhemmat toivoivat yhteisiä käytänteitä. Kiitos Soinin nuorisovaltuustolle, että he toteuttivat tämän kyselyn. Soinin sivistyslautakunta ei lähde tässä vaiheessa linjaamaan kunnallisia kotiintuloaikoja, mutta toivoo kotien käyvän keskusteluja siitä, mitä kotiintuloajat ovat perheelle sopivia.

Kati Tiala, toinen vasemmalta
Kati Tiala, sivistys- ja henkilöstöjohtaja, Soinin kunta
Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI