Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä 6.11.

0
Soinin kunnantalo

Soinin sivistyslautakunnan kokouksessa valittiin vuoden soinilaiset liikuntaan ja kulttuuriin liittyvät teot ja tekijät. Liikuntaan ja urheiluun liittyvät muistamiset jaetaan palkitsemistilaisuudessa tiistaina 26.11. klo 18.00 alkaen Yhteistalolla. Kulttuuriin liittyvät muistamiset jaetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. seurakuntatalolla.

Avustukset

Vuoden 2020 yleis- ja kohdeavustusten haku liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen alueille avataan ja haku päättyy maanantaina 16.12. klo 15.00. Hakuajankohtaa muutettiin, koska alkuvuoden tapahtumajärjestämisessä on olemassa järjestäjillä pieni riski, jos avustusta ei sitten kevään jaossa yhdistys/yhteisö saakaan. Hakemuksen liitteeksi pitää laittaa viimeisin vahvistettu tilinpäätös, vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lautakunta piti myös tärkeänä sitä, kuinka monta jäsentä/harrastajaa seurassa/yhteisössä on. Avustukset jaetaan vuoden 2020 ensimmäisessä sivistyslautakunnan kokouksessa.

Syyskuussa 2019 julkaistiin kouluterveyskyselyn sähköiset tulokset ja ne ovat löydettävissä THL:n sivuilta. Vaikka kyseessä on kouluterveyskysely, on siellä nähtävissä myös lasten ja nuorten perheiden ja toisaalta koko yhteiskuntaan liittyviä asioita. Lautakunnassa katsottiin pieni aineisto aiheeseen liittyen.

Sivistystoimen toteutuma

Kokouksessa käsiteltiin sivistystoimen toteumavertailu tammi-syyskuulta kuluvalta vuodelta. Kokonaistoteuma tällä hetkellä on 70,37%, joten hieman alle suunnitellun mennään. Tässä vaiheessa vuotta toteumaprosentti pitäisi olla alle 75%. Varhaiskasvatuksessa on menty yli suunnitellun budjetin. Syynä tähän ovat kasvaneet henkilöstömenot perheiden vaihtelevien hoidontarpeiden mukaisesti. Myös jossain muualla on hieman ylitystä, mutta se selittyy sillä, ettei tulot ja menot kirjaudu tasaisesti koko vuoden aikana.

Ensi vuoden talousarvio käydään vielä tarkasti virkamiestyönä läpi ja etsitään mahdollisia säästökohteita. Tässä vaiheessa ei haluta puuttua palveluiden saatavuuteen. Kuitenkin ensi vuonna pitää etsiä kaikki mahdolliset säästökohteet.

Kasvatuksen foorumi

Kasvatuksen foorumi järjestettiin syyskuussa. Kokoonkutsujana oli kirkkoherra Pasi Kilpeläinen ja tilaisuuteen osallistui laajasti soinilaisia tahoja, jotka tekevät tavalla tai toisella lasten ja nuorten kanssa työtä. Tapahtumassa tuli esille soinilaisen ”koko kylä kasvattaa” –teeman ideointi. Tarkoituksena olisi tukea koteja kasvatustyössä esim. ehdottamalla yhteisiä kotiintuloaikoja, kuten muutamissa kunnissa/kaupungeissa jo tehdäänkin. Toinen foorumin keskeisiä ajatuksia oli tukea lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä monet harrastuksista menevät päällekkäin, joten olisi jo hyvä jo ennen suunnitellun kauden aloittamista sopia yhteisesti, milloin on mikäkin harrastus. Kasvatuksen foorumi kokoontuu seuraavan kerran alkuvuodesta 2020.

Yhdistys- ja seurafoorumi

Yhdistys- ja seurafoorumi järjestetään torstaina 7.11. klo 18 alkaen valtuustosalissa. Siellä kerrotaan avustushauista ja tulevista erämessuista. Lisäksi on aina hyvä kehittää kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä, sillä vain yhdessä tekemällä saadaan hommat hoidettua.

Lasten itsenäisyyspäivän juhla

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi, että Soinista osallistuu kaksi neljäsluokkalaista pääministerin kutsumana Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan Helsingin Säätytalolle torstaina 5.12.2019.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI