Soinissa pilotoidaan muovijätteen panttijärjestelmä

0
Soinin MuoviSampon iloinen Tiimi vas. Kari Laasasenaho, Johannes Aalto, Juha Viitasaari, Suvi Osala, Jenni Savolainen ja Saija Källi

Sitran Maapalloliigaan osallistuva Soinin joukkueen – MuoviSampo-PlasticCoin – Soinin osalta kaikki on valmista ja kokeilu alkaa ensi viikolla, toteaa Soinin kunnanjohtaja Juha Viitasaari

Palauttamalla MuoviSampo -keräyspisteeseen puhdasta kotitalouden pakkausmuovia, jokainen voi saada vastineeksi ympäristöteostaan palkkion. Ensimmäiset kampanjapäivät ovat 3–4.10. klo 14–19 Soinin Yhteistalolla, Multiantie 29, Soini. Kampanjassa kokeillaan erilaisia palkitsemistapoja ja ensimmäisinä kampanjapäivinä tuodusta kotitalouden pakkausmuovista palkitaan 1 €/ 1 kg. Kampanjapäivässä kerätään myös erikseen valittujen Valio- ja Pirkka-tuotteiden pakkauksia erillisillä panteilla. Nämä pantitetut pakkaukset löytyvät K-Market Kanelista. Kokeilussa yhteistyössä ovatkin Valio, Kesko, K-Market Kaneli ja Sale Soini.

• Muovijätteen tuomat ongelmat ovat laajalti tunnettuja.
• Ajatuksena on luoda pullopanttijärjestelmän kaltainen toimintamalli lisäämään muovin määrää kierrossa sen sijaan, että jäte päätyisi luontoon tai se poltettaisiin.
• Kokeilussa testataan eri mahdollisuuksia panttijärjestelmäksi.
• Olennaista on löytää jatkokäytön kannalta yhteistyökumppanit, joiden avulla voidaan varmistaa toimintamallin pyöriminen myös ilman Sitran tukea. Panttihinnat määritellään aitojen muovihintojen perusteella.
• Kokeilu toteutetaan Soinissa paikallisena pilottina 4H:n, nuorten ja kunnan yhteisponnistuksena yhteistyöllä paikallisten yritysten kanssa.
• Kokeilun osana huolehditaan myös käytännön ratkaisuista, markkinoinnista ja muusta. Paikallisesti saamme viestittyä hyvin toimintamallista, mutta etenkin tietoisuuden lisäämiseksi ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi on tärkeää, että saisimme myös kansalliseen tiedottamiseen ja markkinointiin leveämpiä hartioita.
Miksi
• Panttimallinen ratkaisu näyttäytyy motivoivana tapana saada tuloja kierrätyksen vaivasta ja tuo uuden tavan pienentää omaa hiilijalanjälkeä verrattuna aiempaan malliin, jossa muovijäte saattoi päätyä polttoon sekajätteessä tai pelkkään muovijätteeseen jolle ei ole voitu taata riittävää käsittelykapasiteettia Suomessa.
• Ratkaisu vähentää kotitalouden jätettä niin asuntojen ahtaissa roskiksissa kuin yksityishenkilöiden ja taloyhtiöiden jätepisteissä, joiden tyhjennys maksaa.
• Kokeilu itsessään herättää pelillistetyn panttijärjestelmän ja sovelluksen tuella myös asiasta ei-kiinnostuneita miettimään uudella tavalla toimintaansa ja valintojaan tietoisuuden lisääntyessä. Esimerkiksi nykyisin panttipullon roskiin heitto katsotaan yleisesti paheksuttavaksi.
• Kokeilussa varmistettava muovin uusiokäyttö toimii palvelulupauksena ympäristöystävällisyydestä, koska ihmisillä on käsitys muovin puutteellisesta kierrätysjärjestelmästä
• Yhteistyökumppaneille MuoviSampo tarjoaa mahdollisuuden säästää pakkausmateriaaleissa, saada positiivista imagoa, saada kilpailuetua kierrätystrendin vahvistuessa ja lisätä myyntiä.
Käytäntö
• Pilotoinnissa testataan kolmea eri palautustapaa.
1. Panttipakkaus erilaisilla panteilla (esim. 5-20 snt). Tämä valikoituu yhteistyökumppaneiden mukaan. Tätä voidaan helposti arvioida kokeilun vaikuttavuutta esimerkiksi palautusprosentin ja kierron nopeutena.
2. Kilohintainen pakkausmuovi. (esim. 50 snt/kg) Muuhun potentiaaliseen uusiokäyttöön tuleva muovi, jota kerätään eri muovilaatujen mukaan
3. Uudestaan käytettävä muovi. Kilohinta tai pakkauskohtainen hinta. Suoraan uusiin tuotteisiin tai käyttötarkoituksiin soveltuvat muovipakkaukset. Esim. askartelu, säilytys ja muu luova tai kaupallinen käyttö.
• Pienen paikkakunnan yhteisöllisyyden hyödyntäminen joukkoistamalla muovin keräys.
• Paikallinen valuutta testataan palkitsemisjärjestelmänä osana kokeilua. Alussa valuutta voi olla kuponkeja, mutta pyrkimys on saattaa se sovelluksella digitaaliseen muotoon.
• Kokeilun osana toimintojen testaus ja vaikuttavuuden arviointi (SeAMK).
Tavoitteet
Olemme kehittäneet digitaalisen ja kuluttajalähtöisen palkkio- ja motivointijärjestelmän ratkaisuksi muovin ympäristöongelmiin kunnallisena ja monistettavana pilottina yhteistyössä yritysmaailman, yhdistysten ja jatkokäsittelytoimijoiden kanssa.
Olemme testanneet ja toteuttaneet living lab –tyyppisesti muovin lajittelun, kierrätyksen ja uusiokäytön kolme kokeilulinjaa yhdellä kampanjatoimipisteellä. Samalla on testattu panttisysteemin ja paikallisvaluutan toimivuutta motivoinnissa.
Olemme myös arvioineet paikallisen kokeilun vaikuttavuuden muovin kierrätykseen ja uusiokäyttöön sekä asukkaiden tietoisuuteen ja asenteisiin.
Olemme tarjonneet yksilölle helposti saavutettavan vaihtoehdon muovijätteen poltolle ja ympäristöön heitolle. Yksilö voi luottaa, että muovi päätyy asialliseen jatkokäyttöön ja saa opastusta sen lajitteluun.
Olemme luoneet Soinin 4H-yhdistyksestä paikallisen hubin, joka aktivoi alueen yhdistyksiä, yrityksiä ja asukkaita hyödyntämään muovia uusiokäytössä uusilla ideoilla.
Valmistelut kansalliseen ja kansainväliseen laajentumiseen on tehty hyödyntämällä joukkueen olemassa olevia politiikan, yritysmaailman, julkisen sektorin ja yhdistystoiminnan verkostoja.
Media ja muut toimijat ovat kiinnostuneet aiheesta.
Soini on profiloitunut edelläkävijänä ja ympäristötietoisena maaseutukuntana, joka osallistuu rohkeasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen hanketoiminnan ja kuntakehityksen kautta.
Ympäristötietoisuus on kasvanut ja muovin ympäristövaikutuksen vähentämistä on päästy testaamaan.

Aikataulu: Kokeiluaika 31.1. palautus ja voittajan julkistaminen 14.2.

 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI