STEA jakoi alueellemme avustuksia 5.12.

0

STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA aloitti toimintansa 1.1.2017 kun RAY:n avustus-toiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistyessä.

STEA vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien harkinnanvaraisten avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista. Avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Avustuksia alueelleemme (Järvi-Pohjanmaa ja Suomenselkä) myönnettiin seuraaville järjestöille ja yhdistyksille seuraavasti:

Alajärven Palvelukeskus Yhdistys ry 61.080 euroa

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 142.520 euroa

Sekä alueemme kuntien yhdistyksiä koskevia yhteistyöyhdistyksiä:

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja Turvakotiyhdistys ry 126.232 euroa

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry 606.728 euroa

Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry 17.000 euroa

Lakeuden Mielenterveysseura ry 254.500 euroa

Pohjanmaan syöpäyhdistys ry 78.000 euroa

Suomen kylät ry 124.000 euroa

Yhdistysten yhdistys ry 743.095 euroa

Ystäväntupa ry (Ähtäri) 50.000 euroa

Ähtärin Toimela ry 66.170 euroa

Suurin osa avustuksista myönnettiin Järjestöjen toimintaedellytyksiin ja perusrahoitukseen, eli 117.981.069 euroa. Avustusten määrä oli 361.850.000 euroa koko Suomeen.

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksestä omaistoiminnanohjaaja Tiina Silvonen kertoo olevansa tyytyväinen STEA:n päätöksestä tukea yhdistyksen toimintaa jälleen. Jo vuodesta 2014 on yhdistys ollut säännöllisesti tuen piirissä. Tuen tarkoituksena on pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja ikääntynyttä läheistään kotona hoitavien omaishoitajien tukeminen. Tuki myös mahdollistaa omaishoitajien ohjauksen, neuvonnan ja virkistyksen.

Tiina Silvonen, Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset

 Yhdistys toimii nykyisin myös Kuusiokuntien alueella.

JÄTÄ KOMMENTTI