Suomen energiapoliittiset ratkaisut tuhoavat luontoa?

0

Suomen luonnonsuojeluliitto lähti suojelemaan luonnon hiilivarastoja

Suomen luonnonsuojeluliitto toimii tänä vuonna sen puolesta, että Suomen luonnon hiilivarastojen väheneminen estettäisiin jatkossa.

Luonnonsuojeluliitto esittää, että monimuotoisuudelle tärkeät sekä hiilivarastoina toimivat alueet kartoitetaan ja niiden suojelu varmistetaan. Nykyisen politiikan vaikutukset Suomen hiilivarastojen tilaan tulee selvittää heti. Suomi on viimeksi vuonna 2010 kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen yhteydessä Nagoyassa sitoutunut luonnon hiilivarastojen suojeluun.

Suomen suurimpia luonnon hiilivarastoja ovat suot, joihin on varastoitunut kaksi kolmasosaa maa-alueiden hiilestä. Toiseksi suurimpia varastoja ovat metsät. Suomen luontoon varastoituneen hiilen määrä vastaa monien satojen vuosien suomalaisten ilmastopäästöjä. Luonnon hiilivarastoja suojelemalla vältytään ylimääräisiltä päästöiltä samalla kun säilytetään luonnon monimuotoisuutta.

Suomen luonnon tärkeimmät hiilivarastot ja arviot niiden hiilimäärästä:

Suot ~6000 milj. tonnia

Metsien maaperä ~1300 milj. tonnia

Metsien puusto ~800 milj. tonnia

Järvien pohjasedimentit ~650 milj. tonnia

”Luonnontilaiset suot ja metsät ovat suuri ja kasvava hiilen varasto. Soiden hiilivarastot hupenevat kuitenkin nyt nopeasti ojituksien ja turpeen kaivuun seurauksena. Hiilen purkautumisen pysäyttäminen ja suoekosysteemien ennallistaminen olisi palvelus niin luonnolle kuin ilmastolle”, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava linjaa.

Metsien hiilivarastot ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet, mutta kasvu uhkaa heikentyä.

”Metsien hiilivarastojen kasvattaminen tulisi ottaa metsäpolitiikan keskeiseksi tavoiteteksi”, sanoo Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Sini Eräjää. ”Korkeat tavoitteet hakkuille ja etenkin kannoista tuotetulle energialle voivat pienentää metsien hiililensidontaa ja siis heikentää hiilen varastoitumista.”

Suomen nykyiset energiapoliittiset ratkaisut eivät tue hiilivarastojen suojelua.

”Suomen luonnonsuojeluliitto tukee metsäenergian käyttöä, mutta käytön lisäämisen tulee olla harkittua. Puun käyttö on tehokkaampaa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa kuin biopolttoaineeksi jalostettuna. Metsäenergian käytön voimakkaan lisäämisen vaikutukset monimuotoisuudelle ovat jääneet hallituksen lupauksista huolimatta tekemättä”, ilmastovastaava Venla Virkamäki huomauttaa.

JÄTÄ KOMMENTTI