Tällä alalla on töitä! (kts.video)

0
Taantumasta huolimatta pätevistä siivoojista on huutava pula.
Taantumasta huolimatta pätevistä siivoojista on huutava pula.
Taantumasta huolimatta pätevistä siivoojista on huutava pula. Nykypäivän siivooja on alansa asiantuntija, jonka työvälineisiin kuuluvat uusimman teknologian työkoneet ja -välineet ja jonka uralla etenemismahdollisuudet ovat erinomaiset.

Irtisanomiset ja lomautukset ovat arkipäivää alalla kuin alalla. Mutta siivousala porskuttaa taantumasta huolimatta vahvasti. Siivoojia rekrytoitaisiin enemmän kuin alalle on päteviä hakijoita.

– Siivousala painii samojen ongelmien parissa kuin vaikkapa nykyään trendikäs ravintola-ala huippukokkeineen vielä vuosikymmen sitten. Ammattia ei arvosteta, vaikka sinänsä puhtaus, siisteys ja kauneus ovat ajassamme arvostettavia asioita. Lika saattaa pelottaa ja palkkaus on sekä työn fyysiseen että henkiseen vaativuuteen nähden alhainen, analysoi palveluinnovaatioiden yliopettaja Vesa Heikkinen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Pätevätkin hakijat tulevat alalle usein vain hetkeksi, opiskelijoista puhumattakaan.

– Työ ei vastaakaan sitä mielikuvaa, joka siitä on ollut. Nykyään siivoustyö on paljon monipuolisempaa kuin ennen ja siivoojalta edellytetään teknisen siivoustaidon lisäksi asiakaspalvelutaitoja, lajitteluosaamista sekä materiaalien ja välineiden tuntemista, palveluohjaaja Sari Aksenoff Lassila & Tikanojalta sanoo.

Alalle jääville, päteviksi osoittautuville aukeaa haastava, nousujohteinen urapolku esimies- ja työnohjauksellisissa tehtävissä.

– Työnantajat kannustavat kouluttautumaan ja tarjoavat hyvät mahdollisuudet osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille, kertoo työnsä ohessa ensin laitoshuoltajaksi ja vuosi sitten siivoustyönohjaajaksi kouluttautunut Aksenoff.

Yötyöstä asiakkaiden pariin havainnoimaan

Vielä jokunen vuosikymmen sitten alalle tulevalle siivoojalle iskettiin kouraan moppi, ämpäri ja avaimet asiakkaan tiloihin, jonne siivooja iltamyöhällä hipsi tointaan suorittamaan.

– Entisenlaisella asenteella tai osaamisella ei tämän päivän työssä enää pärjäisi. Yhä useammin asiakkaat edellyttävät käyttämältään yritykseltä ammattitaitoisia ja asiakaskohteeseen perehdytettyjä siivoojia, Aksenoff toteaa.

Nykyään siivoojaa perehdytetään tehtäviinsä jopa viikon ajan: mopin sijaan tutuiksi tulevat erilaiset mikrokuituliinat ja pesukoneet, älypuhelimen käyttö sekä kierrätys ja lajittelu.

– Alaa muuttavat etenkin kemiallisen teknologian, palvelu- ja puhdistusteknologian kehittyminen ja valtavat kustannuspaineet, kun halutaan siistimpää yhä nopeammin ja tehokkaammin, Heikkinen kuvailee.

Teknistymisen lisäksi siivoojan työ on monipuolistunut. Siivooja saattaa hoitaa ylläpitosiivouksen ohessa postitusta tai asiakkaan kahvilaa ja toimia ylimääräisenä silmäparina havainnoiden esimerkiksi asiakkaan tilojen valaistusta, kierrätysastioiden täyttymistä tai pattereiden toimivuutta.

Tulevaisuuden siivooja on alati läsnä

Siivoojan työnkuva tulee yhä monipuolistumaan, sanovat Lassila & Tikanojan palveluohjaaja Sari Aksenoff ja yliopettaja Vesa Heikkinen. Heikkisen mukaan siivousala eriytyy kahteen ääripäähän: toisessa yksityiskohtainen, allergiavapaiden kohteiden siivoaminen, ja toisessa nopea yleissiivous kohteissa, joissa vaaditaan jatkuvaa siisteyden ylläpitoa.

– Tällaiset ovat asiakasmääriltään suuria kohteita, kuten lentokentät sekä kulttuuri- ja kauppakeskukset, joissa vaaditaan puhtautta. Vihreät ratkaisut sekä kierrätettävyys korostunevat entisestään, Heikkinen visioi.

Maailmalla havaittavissa oleva trendi siivouksesta erottautumistekijänä rantautunee enenevässä määrin Suomeenkin. Vaikkapa viiden tähden hotelleissa ja huippuravintoloissa siivooja on alati läsnä huolehtien asiakaspalvelutehtävien ohella tilojen siisteydestä.

– Tulevaisuudessa vaaditaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja ja ihmistuntemusta. Kielitaidon ja teknisen osaamisen merkitys kasvaa, kun älypuhelimenkin käyttö muuttuu työajanseurannasta työnohjauksen ja perehdytyksen apuvälineeksi, Aksenoff kiteyttää.

.

Tällä alalla on töitä!

JÄTÄ KOMMENTTI