Täyttä asiaa! | Vihdoinkin Keksintösäätiö mukaan Avainklubiin

0
Uusien suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen helpottuu, kun Keksintösäätiö lähtee mukaan Suomalaisen Työn Liiton huhtikuussa lanseeraamaan nettiyhteisöön, Avainklubiin. Keksintösäätiön rooli Avainklubissa on edistää ja tukea uusien yritysten syntyä avainklubilaisten ideoimien tuotteiden ja palvelujen pohjalta.

Avainklubi on internetissä toimiva yhteisöpalvelu, joka jalostaa kuluttajien arjen oivalluksia suomalaisiksi menestystuotteiksi. Palvelu on eri toimijoiden yhteistyöalusta, jossa tavalliset suomalaiset ideoivat ja kehittävät suomalaisia tuotteita yhteisöllisesti. Avainklubi on kuluttajille hyvä väylä vaikuttaa Suomen menestymiseen ja työllisyyteen. Keksintösäätiö omalta osaltaan etsii, arvioi ja auttaa kehittämään keksinnöistä ja innovatiivisista ideoista liiketoimintaa.

– Polku ideasta tuotteeksi helpottuu, kun Keksintösäätiö astuu Avainklubiin mukaan tuomaan oman verkostonsa ja asiantuntemuksensa Avainklubin käyttöön. Keksintösäätiön asiantuntijat arvioivat ideoiden mahdollisuuksia sekä ohjaavat parhaat Tuoteväylä-palveluunsa, joka auttaa uusien keksintöjen kehittäjiä liiketoiminnan alkutaipaleella, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

– Keksintösäätiön avustuksella Avainklubin parhaat tuote- ja palveluaihiot käyvät läpi arviointiprosessin. Hyvät aihiot pyritään saamaan tuotantoon joko Avainklubissa mukana olevien yritysten tai Tuoteväylä-palvelun avulla, Tsupari jatkaa.

Avainklubissa Keksintösäätiön asiantuntijat arvioivat ideoiden ja keksintöjen markkinapotentiaalia ja antavat keksijöille suosituksia jatkotoimenpiteistä. Parhaiden ideoiden on mahdollista jatkaa Keksintösäätiön Tuoteväylä-palveluun, jossa niitä arvioidaan syvällisemmin, niiden kehittämisen tueksi voidaan tehdä erilaisia selvityksiä, kehitystyötä voidaan tukea rahallisesti ja tarvittaessa ideaa kaupallistamaan kootaan kokenut yrittäjätiimi. Ideasta muokataan Tuoteväylässä yritysaihio tai lisensointihanke.

– Avainklubin ja Tuoteväylän yhteistyö on luonnollinen kehitysaskel Keksintösäätiölle, jonka tavoitteena on löytää Suomesta kaikki lupaavat ideat ja keksinnöt, arvioida ne, ja auttaa kehittämään lupaavimmista yritysaihioita tai lisensointihankkeita, sanoo Keksintösäätiön toiminnanjohtaja Juha Jutila.

Avainklubi kekseliäiden ihmisten kohtauspaikkana edesauttaa uusien yhteisöllisesti kehitettyjen ideoiden löytämistä ja yhdessä Tuoteväylän kanssa tehostaa uusien suomalaisen menestystarinoiden syntymistä.

Keksintösäätiö – www.keksintosaatio.fi
Keksintösäätiö etsii ja arvioi yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjä ja innovatiivisia ideoita ja auttaa keksijöitä kehittämään niistä liiketoimintaa. Keksintösäätiön toimintaa rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tuoteväylä-palvelu

Tuoteväylän ensimmäisestä vaiheesta, ensiarvioinnista, vastaavat alueelliset Tuoteväylä-tiimit. Niissä ideoiden ja keksintöjen kehittämiseen ja kaupallistamiseen erikoistuneet asiantuntijat arvioivat, onko idealla mahdollisuuksia liiketoiminnaksi ja antavat keksijälle suosituksen jatkotoimenpiteistä. Tuoteväylän kehittämisvaiheeseen ohjattuja keksijöitä autetaan kokoamalla heidän tuekseen asiantuntijoista koostuva kehittämistiimi, jossa ovat mukana Keksintösäätiön liiketoiminnan kehittämispäällikkö ja Keksintösäätiön verkostoon kuuluva kokenut liiketoimintaosaaja. Asiantuntijat auttavat keksijää kehittämään ideaansa ja rakentamaan siitä yritysaihion.

JÄTÄ KOMMENTTI