TS | Yhä useamman tulot nyky Suomessa 0 euroa!!

0

Täysin tulottomien kotitalouksien määrä kasvaa hurjalla vauhdilla. Vuonna 2009 Suomessa eli liki 20 000 tulotonta kotitaloutta, kun vuonna 2006 vastaava luku oli vajaat 10 000!

Määrä olisi selvästi korkeampi, jos opintotuella elävät olisivat mukana laskelmissa!!

Tulottomiksi kirjataan sellaiset henkilöt ja kotitaloudet, joilla ei ole lainkaan veronalaisia työ- ja pääomatuloja eikä tiettyyn syyhyn – kuten työttömyyteen tai sairauteen – perustuvaa sosiaalietuutta.

Heidän ainoat tulonlähteensä ovat pelkkä toimeentulotuki tai toimeentulo- ja asumistuki sekä joissakin tapauksissa lapsilisä ja elatustuki.

Kelan johtavan tutkijan Pertti Honkasen mukaan köyhyysloukkuun eivät ole pudonneet ainoastaan yksin elävät, vaan joukossa on aina vain enemmän pariskuntia ja lapsiperheitä.

– Lapsiperheiden määrä on selvästi lisääntynyt vuosien saatossa, Honkanen sanoo Taloussanomille.

Honkanen kirjoittaa asiasta myös Tilastokeskuksen tuoreessa Hyvinvointikatsauksessa.

Vuonna 2009 tulottomissa kotitalouksissa asui reilut 2 500 alle 18-vuotiasta ja vuonna 2006 vajaat 1 400.

Honkanen uskoo, että tulottomien määrä nousee hälyttävästi, ellei työvoimapolitiikkaan ja perusturvaan ole tulossa parannuksia.

Köyhyys ei ole pesiytynyt vain pääkaupunkiseudulle.

– Tulottomuus koskee yhtä lailla maakuntia kuin Helsinkiä.

Useiden vuosien piina

Täysin varattomien keski-ikä on niin ikään ajan saatossa noussut. Vuonna 2006 Kelan asumistukirekisterissä olevien keski-ikä oli 29,2. Vuoteen 2009 mennessä keski-ikä oli noussut 33,3:een.

Tutkiessaan perusturvan alati kasvavaa aukkoa Honkanen pani merkille myös sen, ettei tulottomuus ole yksistään lyhytkestoista.

– On tuhansia tapauksia, joissa tulottomuus on jatkunut vuodesta toiseen, jopa kolmekin vuotta.

Lähde: Taloussanomat

JÄTÄ KOMMENTTI