Tuoretta näkökulmaa ilmastonmuutokseen

0

Aikuisten maailmassa ilmastonmuutos on monitahoinen ongelma, jonka ratkaisuja pohditaan kuumeisesti kaikkialla. Ilmastonmuutos koskettaa kuitenkin vielä enemmän nuoria, jotka joutuvat tulevina vuosikymmeninä sopeutumaan muuttuneeseen ilmastoon ja kantamaan tämän päivän päätösten seuraukset. Heurekan Nuorten Ilmastohuippukokouksessa 6.11.2014 nuoret saavat äänensä kuuluville ja pääsevät myös esittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Vantaan tiedekeskus Heurekaan kokoontuu tänään yläkouluikäisiä oppilaita 24 koulusta ympäri Suomen. Kolmihenkiset joukkueet ovat valmistautuneet tapahtumaan pohtimalla omia ilmastoprojekteja, joiden avulla koulut voivat pienentää energiankäyttöään ja hiilijalanjälkeään.

– On hienoa, että nuoret pääsevät tekemään konkreettisia asioita ilmaston hyväksi ja samalla ymmärtävät, että he todella voivat vaikuttaa lähiympäristönsä energiankulutukseen. Ilmastonmuutos koskettaa juuri tämän hetken nuorten tulevaisuutta ja me haluamme olla innostamassa heitä ratkaisujen etsimiseen, sanoo WWF:n ympäristökasvattaja Sanna Koskinen.

Oppilaat ovat mallintaneet oman koulunsa energiankäyttöä Schneider Electricin kehittämällä, pelillisiä elementtejä hyödyntävällä LEARNergy-sovelluksella. LEARNergy-oppimisympäristössä tutustutaan energian eri tuotantomuotoihin ja käyttöön sekä tapoihin vaikuttaa energiankulutukseen omassa elinympäristössä. Heurekassa joukkueiden suunnitelmista hiotaan asiantuntijoiden avustuksella konkreettisia ilmastohankkeita, joita oppilaat pääsevät kouluissaan toteuttamaan kevätlukukauden aikana.

– Olemme ylpeitä saadessamme tehdä yhteistyötä WWF Suomen, Ilmari-hankkeen ja Heurekan kanssa. Toivomme, että nuoret jatkavat ilmastoprojekteja kouluissaan ja soveltavat taloudellisen energiankäytön periaatteita myös kodeissaan, sanoo Schneider Electricin Vice President, Solutions & Field Services Jari Tainio.

Ilmastonmuutokseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota uuden opetussuunnitelman luonnoksessa, jossa energiansäästö ja kestävän kehityksen teemat ovat esillä yli ainerajojen. Suunnitelmassa pyritään edistämään myös teknologian käyttöä opetuksen apuvälineenä sekä tutkimuksellista otetta oppimiseen.

– Energia aiheena on monesti melko abstrakti ja maailmoja syleilevä, mutta nyt aihe kytketään omaan koulurakennukseen ja tuodaan siten lähelle oppilasta, toteaa Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelujen kehittäjäopettaja Jussi Tomberg, jonka oppilaat ovat mukana tapahtumassa.

– Tutkimuksellinen ote tarjoaa kokemuksia ja elämyksiä, jotka tukevat oppimista.

Nuorten Ilmastohuippukokous järjestetään nyt kolmatta kertaa. Ensimmäinen Ilmastohuippukokous pidettiin syksyllä 2012. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Heureka, WWF Suomi, Ilmari-hanke, Schneider Electric ja OnniBus.

JÄTÄ KOMMENTTI