Tutkimus | Yksinäisyys kiusaa vauvojen äitejä – pikkulasten vanhemmat ovat silti suhteellisen onnellisia

0

Vauva-arkeen sisältyy yksinäisyyttä ja avuttomuutta mutta myös onnea, kyselytutkimus paljastaa. Äidit ovat selvästi väsyneempiä kuin isät. Pikkulasten vanhemmat ovat kokonaisuudessaan kuitenkin kohtuullisen onnellisia. Tulot ja töissä käynti ovat yhteydessä onnellisuuteen.

Vauva-aika on useimmille muutakin kuin vaaleanpunaista hattaraa. Vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että lähes joka toisen pikkulapsen vanhempi on kärsinyt väsymyksestä melko tai hyvin usein lapsensa ensimmäisen elinvuoden aikana. Neljännes äideistä kertoo olleensa väsynyt hyvin usein, isistä ainoastaan kuusi prosenttia.

Lapsen syntymä mullistaa vanhempien elämän mutta tuo mukanaan myös epävarmuutta. Neljä kymmenestä vanhemmasta kertoo kokeneensa avuttomuutta ainakin toisinaan lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Niin ikään neljä kymmenestä vanhemmasta tunsi itsensä yksinäiseksi ainakin toisinaan.

Vauvojen äidit jäävät yksin selvästi miehiä useammin. Kuusi kymmenestä äidistä tunsi yksinäisyyttä ainakin toisinaan lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana, ja noin joka kymmenes äiti oli yksinäinen hyvin usein. Isistä alle viidennes koki yksinäisyyttä vähintään toisinaan.

Parempituloiset ovat onnellisempia

Pikkulasten vanhemmat kokevat itsensä arjen haasteista huolimatta suhteellisen onnellisiksi. Onnellisuuden keskiarvo on 8,2, kun vanhemmat itse arvioivat onnellisuuttaan kouluarvosanoilla. Seitsemän kymmenestä kuvaa onnellisuuttaan arvosanalla kahdeksan tai yhdeksän. Joka kymmenes arvioi onnensa täyden kympin arvoiseksi. Naiset ovat hieman miehiä onnellisempia.

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että tulot ovat yhteydessä onnellisuuteen. Eniten tienaavista vastaajista lähes joka toinen antoi onnellisuudelleen kiitettävän arvosanan. Vähiten tienaavista vastaajista onnellisuutensa arvioi kiitettäväksi joka kolmas. Esimiehet ovat keskimäärin onnellisempia kuin ei-esimiesasemassa olevat tai työelämän ulkopuolella olevat.

Lapsiperheissä työt eivät seuraa vapaa-ajalle

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset lapsiperheet onnistuvat pitämään työn ja vapaa-ajan erillään. Neljä kymmenestä päivätyössä käyvästä vanhemmasta ei työskentele koskaan illalla sen jälkeen, kun lapset ovat menneet nukkumaan. Neljä kymmenestä tekee töitä korkeintaan yhtenä iltana viikossa ja 15 prosenttia työskentelee useampana iltana viikossa.

Neljä kymmenestä kertoo työn ja vapaa-ajan olevan erittäin tai melko hyvin tasapainossa. Erittäin tai melko huonoksi työn ja vapaa-ajan tasapainon arvioi noin 15 prosenttia vastaajista. Miehet ovat hieman naisia tyytyväisempiä työn ja vapaa-ajan tasapainoon.

Vanhempien huoli numero 1: Kiusataanko lastani?

Vanhempien huolilistan kärjessä on arkisia lapsiin liittyviä asioita. Vanhemmat huolehtivat useimmin lapsen mahdollisesta kiusaamisesta, kasvattamisesta sekä kavereiden saamisesta. Sen sijaan suhteiden vaaliminen sukulaisiin tai arkiset sairastelut eivät juurikaan huoleta vanhempia.

Naiset ovat yleisesti ottaen enemmän huolissaan lapsistaan kuin miehet. Osa vanhemmista suhtautuu kuitenkin elämään lasten kanssa erityisen luottavaisesti. Viittätoista prosenttia ei huoleta mikään asia jälkikasvuun liittyen.

Tiedot ovat peräisin kyselytutkimuksesta, joka kohdistettiin alle 6-vuotiaiden lasten vanhemmille huhti–toukokuussa 2016. Tutkimukseen osallistui yhteensä 506 suomalaista. Otokseen valittiin puolet äitejä ja puolet isiä. Kyselyn toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI