Tuulivoima puhutti Hautakylällä

0
Tuulivoima kiinnosti Hautakylällä

Viime maanantaina järjestettiin Hautakylänkylätalolla tuulivoimailta. Kyseessä oli Soinin ja Ähtärin alueelle suunniteltu Kimpilamminkankaan tuulivoimapuiston avoin yleisötilaisuus.

Tilaisuudessa tutustuttiin arviointiohjelman kulkuun ja kunnissa samanaikaisesti vireillä oleviin yleiskaavoihin. Kyllähän myös keskusteltiin, välillä tuntui, että vitsit lensivät kuin lepakot, mutta oli paljon asiallisiakin huomioita.

vas. Heini Passoja, Atte Lohman, Aappo Luukkonen, Elina Venetjoki ja Reea Palonen

Ympäristövaikutusten arviointia pohjusti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Elina Venetjoki. Hän kertoi projektin aikataulusta ja sen etenemisjärjestyksestä. Hän korosti myöskin kansalaisten tiedonsaannin tärkeyttä.

Energiequelle Oy:n edustajana paikalla oli hankevastaava Atte Lohman. Hän kertoi yrityksen olleen Suomessa neljä vuotta, mutta Saksassa ja Ranskassa yritys on rakentanut jo noin kahdeksansataa tuulivoimalaa. Hän kertoi yrityksen toiminnasta ja tekemisistä koko maata käsittäen ja ennakoi myöskin tulevaa sekä liiketoiminnan ja teknisen kehityksen näkökulmasta. Nyt kohteena oleva projekti edustaa suuruudeltaan noin 100.000 rivitalon sähköntarvetta. Investoinnit ovat 100 – 200 miljoonan euron luokkaa. Kiinteistöverotuloa Soinin kunnalle se toisi vuosittain noin 570.000 euroa vuodessa.

YVA-konsultti Heini Passoja, Sitowise Oy:stä puolestaan selvitti yrityksen YVA-menettelyyn liittyviä tutkimuksia sekä luonnon että argeologisten löytöjen ja EU:n direktiivien vaatimusten täyttymistä. Myös melu- ja välkevaikutusten arviointi kuuluu hankkeeseen. Hankkeen pinta-ala on noin kolmetuhatta hehtaaria.

Tilaisuuden lopulla virisi vilkasta keskustelua, jossa esimerkiksi esille tuli luontoarvot, linnusto sekä alueen läpi kulkeva moottorikelkkareitti. Linnustoa alueella koskeviin esitettyihin kysymyksiin vastasi Sitowise Oy:n asiantuntija Aappo Luukkonen.

Lopuksi oli yleisöllä mahdollisuus tutustua karttoihin ja keskustella henkkeen toimijoiden kanssa.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI