Ulkomaisten rikoksentekijöiden rikollisuus moninkertaistunut Suomessa!

0
Sisäministeriön sisäisestä turvallisuudesta vastaavalta taholta kerrotaan ulkomaisten, tilauksesta varkauksia tekevien rikollisryhmien määrä olevan kasvussa.

Pohjoismaissa on liikkeellä huomattavasti aiempaa enemmän ulkomaisia, tilauksesta erilaisia varkausrikoksia tekeviä rikollisryhmiä. Useimmiten Virosta, Liettuasta, Puolasta tai Romaniasta lähtöisin olevien ammattirikollisten tekemien omaisuusrikosten määrän arvioidaan kasvavan edelleen.

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva julkaistiin tänään tiistaina 16.11.2010 sisäisen turvallisuuden ohjelman verkkosivuilla. Tilannekuvaan on koottu luotettava ja kattava kuva yrityksiin kohdistuvasta rikollisuudesta. Tilannekuvassa on esitetty myös laajasti keinoja, joilla uhkia voidaan torjua.

Murtovarkauksien ja niiden yritysten määrä on kääntynyt pitkän laskun jälkeen kasvuun. Varkausrikosten määrää kasvattavat etenkin Virosta, Liettuasta, Puolasta ja Romaniasta saapuvat rikolliset, jotka tekevät nopeasti paikasta toiseen liikkuen sarjamaisia omaisuusrikoksia. Ulkomaalaisten tekijöiden osuus törkeistä varkausrikoksista on lisääntynyt. Vuonna 2007 viranomaisten selvittämistä törkeistä varkauksista 14 % todettiin ulkomaalaisten tekemiksi. Vuoden 2010 tammi-elokuussa vastaava luku on 43 % !

Myymälävarkaudet ja näpistykset ovat lisääntyneet. Niiden määrä oli vuonna 2009 lähes 54 000, kun vielä vuonna 2005 määrä oli noin 10 000 rikosta pienempi. Merkittävä osa myymälävarkauksista ja näpistyksistä on nykyisin laajamittaista ja suunnitelmallista sarjarikollisuutta.

Tilannekuvan mukaan yritysten keskeisen tietopääoman kaappaamiseen tähtäävien hyökkäysten määrä on kasvanut edelleen. Suurin osa näistä tehdään tietoa keräävän haittaohjelman avulla. Haittaohjelmia toimitetaan yleisimmin yrityksen sisäverkkoon sähköpostin tai USB-muistivälineen avulla.

Poliisin tietojen mukaan rikollisia on havaittu toimivan esimerkiksi rakennus-, kuljetus-, siivous- ja ravintola-alan yrityksissä tai alihankkijoissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tilanteisiin, joissa järjestäytyneen rikollisuuden valta-asema pääsee vahvistumaan kokonaisilla elinkeinoelämän aloilla.

Suomessa erityisesti ulkomaankaupan ja kauttakulkuliikenteen yhteydessä liiketoiminnan muodossa toteutettava talousrikollisuus on merkittävä uhka.

Maksukorttirikollisuus on monimuotoinen, kasvava ja yleensä rajat ylittävä rikollisuuden ala, joka on muuttanut muotoaan uusien tietoturvallisuusstandardien käyttöönoton myötä. Maksukorttitietojen kopiointi on vähentymässä samaan aikaan kun etämyyntipetokset lisääntyvät. Kauppaan kohdistuvat petokset ja maksuvälinepetokset ovat lisääntyneet tuntuvasti. Myös yritykset joutuvat identiteettivarkauden kohteeksi.

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva julkaistaan kaksi kertaa vuodessa yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän toimesta.

Seuraavan tilannekuvan teemana keväällä 2011 on ravintola-alan yrityksiin kohdistuva ja niitä hyödyntävä rikollisuus.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI