Vimpeli nousi plussalle liki 1,4 miljoonaa euroa!

0

Vimpelin kunnan vuoden 2015 tilikauden tulos on ylijäämäinen 1.397.726 euroa. Tuloksen ansiosta taseen alijäämä supistui 2,2 miljoonaan euroon.

Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen 21.3.2016 ja valtuusto 16.6.2016.

Kunnanjohtaja Anita Paavolan mukaan Vimpelin kunnan ylijäämäistä tuloista selittää toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen lasku. Vimpelin kunnan toimintatuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 2.182.502 euroa. Nousua edelliseen vuoteen 436.465 euroa. Toimintatuotot sisälsivät käyttöomaisuuden myyntivoittoja yhteensä 273.498 euroa.

Toimintakulut vähenivät vuonna 2015 ja olivat -18.599.667 euroa. Toimintakulut ovat 1.074.726 euroa pienemmät kuin vuonna 2014. Toimintakulujen huomattavaan laskuun on taustana erityisesti perusturvan ja sivistystoimen toiminnan rakenteelliset muutokset.


VIMPELIN KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET TUNNUSLUVUT VUONNA 2015 OVAT:

Tilikauden tulos on ylijäämäinen 1.397.726 euroa.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -16.301.144 euroa.

Vuosikate vuonna 2015 on 2.215.621 euroa.

Vimpelin kunnan lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 12,8 milj. euroaeli 4.170 euroa/asukas.

Investointien kokonaiskustannus oli 1,5 milj. euroa

Tilikauden merkittävimmät investoinnit

Vuoden 2015 helmikuussa valmistui Vimpeliin tehostetun palveluasumisen yksikkö Venla ja Väinö – koti. Asiakkaat muuttivat asumispalvelukotiin 13.2.2015. Kokonaiskustannus investoinnista oli 6.076.773 euroa, johon saatiin ARA:n avustusta 1.624.400 €.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI