Virallisen matkustusasiakirjan puute voi keskeyttää matkanteon Suomen ja Viron välillä

0
Tallinnan laivat
Tallinnan laivoja
POLIISI, TULLI JA RAJAVARTIOLAITOS TIEDOTTAVAT
Helsingin ja Tallinnan satamissa on tavattu Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä poikkeuksellisen paljon matkustajia ilman passia tai uuden mallista henkilötodistusta. Viranomaiset haluavat muistuttaa, että matkustamalla Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä ilman virallista matkustusasiakirjaa, syyllistyy rikokseen ja matkanteko saattaa keskeytyä.

Baltian maiden Schengenin jäsenyyden myötä rajatarkastukset maa- ja merirajoilla päättyivät vuonna 2008. Lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että jokaisen matkustajan on pidettävä kyseisessä maassa oleskeluun vaadittava matkustusasiakirja mukanaan (passi tai uudenmallinen henkilökortti). Viranomaiset korostavat, ettei ajokortti ole virallinen matkustusasiakirja eikä näin ollen oikeuta matkustamiseen Schengenin alueella.

Matkustusasiakirjan puutteen vuoksi maahantuloa yrittävä ulkomaalainen voidaan käännyttää takaisin maahantuloedellytysten puuttumisen vuoksi. Mikäli henkilö ylittää tai yrittää ylittää sisärajan ilman matkustusasiakirjaa, voidaan hänet tuomita valtiorajarikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi (RL 17:7 § ja RL 17:7a §). Valtiorajarikoksesta ei tuomita ulkomaalaista, joka käännytetään.

Schengenin säännöstöä soveltavasta maasta toiseen liikuttaessa, matkustusasiakirjaa ei yleensä tarkasteta. Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos (PTR -viranomaiset) suorittavat yhteistyössä edelleen kohdennettua sisärajavalvontaa ulkomaalaisvalvonnan, tullivalvonnan ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtävien toteuttamiseksi. Valvonnan yhteydessä matkustusasiakirjan voi joutua esittämään saapuessaan sopimusvaltiosta toiseen.

Pohjoismaiden kansalaiset voivat edelleen liikkua Pohjoismaiden välisessä suorassa liikenteessä ilman matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on tarvittaessa voitava todistaa. Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi ajokortti.

JÄTÄ KOMMENTTI