Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.2. Kokouksen alussa saimme kaavoituskatsauksen vuodelle 2024 sekä kaavoitusohjelman vuosille 2024-2030. Valtionosuuspäätöksistä ei ollut huomautettavaa. Kuitenkin, jos virheitä havaitaan, saaduista päätöksistä on tehtävä oikaisuvaatimus kolmen kuukauden sisällä päätöksistä. Toimitila-avustuksia jaettiin vielä Kyläpääskyt ry:lle aiemmin jakamatta jääneestä osuudesta. Kunnan edustajaksi Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n...
Jarkko Ruohola/ J-Pnews Virrat Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (19.2)  äänestyksen jälkeen hyväksyä Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustamisasiassa kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan, Pirjo Ala-Kaarteen (ps.) tekemän muutosesityksen, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle yksikön perustamiseen anotaan kuluvalle talousarviovuodelle käyttötalouteen 101.000 euron lisämääräraha. Lisäksi yksikön kertaluonteisiin kalustamiskuluihin 15.000 euron lisämääräraha. Äänestyksen tulos oli 1-7-1. ...
S-Market_Soini_alkuvuosi2024
Kuortaneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksiä. Kuortaneen kuntastrategia 2022 - 2030 / päivitys Valmistelija: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki  Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan...
Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.2. KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYBRIDIKESKUS Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kirkonkylän asemakaavamuutoksen (hybridikeskus) hyväksyttäväksi. Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus palauttaa Kirkonkylän asemakaavamuutoksen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi lisäselvitysten osalta. Selvitettäviä asioita mm. kulku eräille kaavatonteille ja kevyen liikenteen väylän jatko Pöntisen tiellä. Hyväksyttiin. TEKNISEN TOIMEN SISÄISEN VALVONNAN...
Viinimyymälä_aukiolo_22-23
Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.2. Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2025 - 31.12.2028, Hankintapäätös Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset: Helen Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Turku Energia Energiaratkaisut, Vaasan Sähkö Oy. Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan. Toimivalta Lappajärven kunnan hallintosäännön § 24 kunnanhallituksen tehtävät ja toimivaltataulukon mukaan kunnanhallitus päättää...