12 hakijaa tekniseksi johtajaksi Virroille

0
(JR/J-Pnews)
Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat

Virtain kaupungin teknisen johtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun seitsemän hakijaa,joista yksi ei halua nimeänsä julkisuuteen.

Muut kuusi haastatteluun kutsuttua ovat
Insinööri (YAMK) Tommi Rantala Virrat,
Insinööri (YAMK) Jari Ihainen Virrat,
Insinööri (AMK) Rami Linna Kurikka,
Rakennusmestari (AMK) Jussi Lähteenmäki Seinäjoki,
Insinööri (AMK) Jyrki Tuominen Virrat ja
Insinööri Jarmo Sihvonen Virrat.
Kaupunginjohtaja Juha Viitasaaren mukaan haastattelut pyritään tekemään kuun vaihteessa ja valinta seuraavassa ,valtuuston lokakuun kokouksessa.
– Näistä haastatteluun kutsutuista voidaan hyvin valita tuleva tekninen johtaja, koska heillä on osaamista tehtävään.
Elinkeinopäällikkö Johanna Lamminmäelle myönnettiin ero virastaan. Lamminmäen viimeinen työpäivä on 31.10.2020.
Päätettiin anoa Valtiokonttorilta valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista  Virtain kaukaupungille. Perusteena on esteettömän kuntopolun rakentaminen hyvinvointipuistoon.
Valtuustolle annetaan tiedoksi nuorisovaltuuston aloite kummivaltuutettutoiminnan käynnistämiseksi. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä nuorisovaltuuston aloitetta  ja kannustaa kaikkia valtuutettuja lähestymään nuorisovaltuustoa hakemuksilla vuoden 2020 loppuun mennessä.
Päätettiin lakkauttaa Killinkosken päiväkodin johtaja virka ja siirtää Killinkosken päiväkodin johtaja Elina Hakala varhaiskasvatuspäällikön virkaan marraskuun alusta lukien.  Nykyinen varhaiskasvatuspäällikkö on irtisanoutunut virastaan marraskuun alusta lukien. Samaan yhteyteen päättiin antaa täyttölupa lastenhoitajan toimelle Killinkosken päiväkotiin. -jr

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI