Ahkerat kansanedustajat ottavat kantaa ja ovat toimeliaita kesälomallakin

0
Ostosreisuilla tulee edelleenkin käyttää maskia (Arkistokuva)

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikosen mielestä koulupsykologien ja -kuraattorien siirto maakuntiin on virhe, joka tehdään lasten ja nuorten kustannuksella. Perussuomalaisten pohjalaisedustaja Jukka Mäkysen mukaan sisäministeri Ohisalo ei näe ongelmaa turvallisuustilanteessa eikä poliisin viestintäkäytännöissä ja vasemmistoliiton Katja Hänninen myöntäisi Ilmaiset kasvomaskit työntekijöille ja välttämättömään asiointiin

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen:

KOULUPSYKOLOGIEN JA -KURAATTORIEN SIIRTO MAAKUNTIIN ON VIRHE, JOKA TEHDÄÄN LASTEN JA NUORTEN KUSTANNUKSELLA

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen pitää sosiaali- ja terveysministeriön kaavailemaa koulupsykologien ja -kuraattorien siirtoa kunnista sote-maakuntiin virheenä, jota ollaan toteuttamassa lasten ja nuorten kustannuksella. Se on riski uudelle katkoskohdalle palveluissa ja etäännyttäisi näitä palveluita kouluarjessa.

– Työ vaatii koulun ja alueen asiantuntemusta ehkäistessään mahdollisia mielenterveysongelmia ja puuttuessaan ongelmiin jo ennen, kuin ne ovat edes syntyneet. Avunsaannin ja palveluiden yhteys lasten ja nuorten kouluarkeen on kriittisen tärkeää, eikä niitä ei saisi etäännyttää enää yhtään enempää, Ikonen vaatii.

Joka vuosi perusasteelta valmistuu noin 6000 nuorta ilman riittäviä taitoja toiselle asteelle siirtymiseen. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ja silloin saadut lähtökohdat vaikuttavat tutkitusti pitkälle aikuisuuteen. Monien asiantuntijoiden mukaan ongelmien juurisyyt sekä tuen ja avun tarve olisi kyettävä tunnistamaan jo mahdollisimman varhain. Ikonen peräänkuuluttaa, että matalan kynnyksen helposti saatavilla olevat ja palveluketjussa tiukasti toisiinsa sidotut palvelut ovat kaiken lähtökohta läpi koko elämänkaaren.

– Kaikista tärkeintä ja vaikuttavinta lasten ja nuorten kannalta olisi se, että hallitus uusien hallinnonsiirtojen ja avunsaannin etäännyttämisen sijaan ymmärtäisi tarttua kiinni keinoihin tukea kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia oppilaita. Ei riitä, että saamme mekaanisin keinoin siirrettyä oppilaita eteenpäin koulupolulla, vaan he tarvitsevat tukea ja ohjausta saadakseen kiinni opinnoista, Ikonen sanoo.

Ikonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi koulukuraattoreiden ja -psykologien riittävän resursoinnin takaamisesta ja oppilaiden ennaltaehkäisevän tuen vahvistamisesta.

– Lasten ja nuorten tuen tarve on kasvamassa, mutta uudistukset suuntavat resurssit vääriin paikkoihin. Uudet monimutkaiset hallinnontasot etäännyttävät palveluita lapsista ja nuorista, kun hallituksen tulisi nimenomaan vahvistaa ja tuoda palveluita lähemmäs oppilaiden arkea. Emme saa tyytyä yksinkertaisiin ratkaisuihin lasten ja nuorten kustannuksella, Ikonen päättää.


Kansanedustaja Jukka Mäkynen:

SISÄMINISTERI OHISALO EI NÄE ONGELMAA TURVALLISUUS-TILANTEESSA EIKÄ POLIISIN VIESTINTÄKÄYTÄNNÖISSÄ

Helsingin Hietalahdessa nähtiin kesäkuussa nuorison väkivaltainen hyökkäys poliisia kohtaan.  Mäkynen jätti tapahtuminen jälkeen kirjallisen kysymyksen sisäministeri Ohisalolle, jossa hän kysyi konkreettisia toimenpiteitä poliisien ja kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi heikentyvässä sisäisen turvallisuuden toimintaympäristössä ja aikooko sisäministeri tarkistaa poliisin viestintäkäytäntöjä?

Mäkynen on tyrmistynyt ministeri Ohisalon vastauksesta:

– Ohisalo mainitsee vastauksessa kirjalliseen kysymykseen erilaiset poliisin toimintaa ohjaavat asiakirjat ja sen, että lopullisen päätöksen yksittäisen rikosasian tiedottamisen osalta tekee aina tutkinnanjohtaja. Eli toisin sanoen, sisäministerillä ei ole aikomustakaan muuttaa mitään poliisin nykyisessä tiedotuslinjassa, jossa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemiä rikoksia pimitetään kansalaisilta.

Jos sisäministerillä ei ole valtaa muuttaa poliisin viestintäkäytäntöjä, niin kuka sen tekee? Virkamiehetkö? Sisäministeri on Suomen sisäisen turvallisuuden ylintä valtaa käyttävä henkilö, jolla on poliittinen vastuu Suomen sisäisestä turvallisuudesta. On täysin käsittämätöntä ja vastuutonta piiloutua byrokratian taakse, kun suomalaisia joutuu jatkuvasti ulkomaalaisten jengien väkivallan kohteeksi ja loppua kasvulle ei näy.

Ohisalo puhuu vastauksessaan nuorten integroimisesta suomalaiseen yhteiskuntaan erilaisten verorahoilla rahoitettujen palveluiden avulla, eikä hän näe (tai halua nähdä) Suomen turvallisuustilanteen heikentyneen. Ilmeisesti naapurimaassa Ruotsissa tilannetta ei ikään kuin ole olemassa Ohisalon maailmassa. Jokaisen maalaisjärjellä varustetun täytyy ymmärtää, että Ruotsi on varoittava esimerkki, jossa rahaa on palanut tähtitieteellisiä summia maahanmuuttajien integroimiseen Ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Lopputulos näistäkin isoista taloudellista panostuksista huolimatta on laaja jengiytyminen, murhien ja väkivaltarikosten räjähdysmäinen kasvu, no-go alueet ja käsikranaattien lentäminen ruotsalaisissa lähiöissä niin usein, että sitä pidetään jo uutena normaalina länsinaapurissamme. Suomella on vielä hetki aikaa pysäyttää Suomen vajoaminen Ruotsin tilaan.

Ruotsi on epäonnistunut valtio, jossa useimmiten maahanmuuttajataustaisista henkilöistä koostuvat jengit kontrolloivat isoja alueita, minne edes poliisilla ei ole menemistä. Onko niin, että vihervasemmistohallitus haluaa Suomen Ruotsin tielle ? Maahanmuuttajataustaisten tekemistä rikoksista vaikenee niin Suomen poliisi kuin mediakin. Hyvänä esimerkkinä Kaivopuiston tappo. Hyssyttely ja rikosten tietoinen pimittäminen niin Ruotsin poliisin kuin mediankin osalta on varoittava esimerkki siitä, miten kansalaisille valehdellaan oman maan turvallisuustilanteesta. Mikäli Suomi jatkaa vajoamistaan Ruotsin tielle, niin taitaa olla vain ajan kysymys, milloin kantasuomalaiset alkavat muodostaa omia yhteenliittymiään puolustaakseen omaa turvallisuuttaan. Siis niitä tehtäviä, jotka poliisin kuuluisi hoitaa, julistaa pohjalaiskansanedustaja Jukka Mäkynen.


Vasemmistoliiton Katja Hänninen: ILMAISET KASVOMASKIT TYÖNTEKIJÖILLE JA VÄLTTÄMÄTTÖMÄÄN ASIOINTIIN

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen peräänkuuluttaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta kasvomaskisuosituksista päätettäessä. Hänninen ehdottaakin ilmaisia kasvomaskeja jakoon työntekijöille sekä esimerkiksi terveydenhuollon ja Kelan toimipisteisiin. 

– Mahdollinen suositus käyttää kasvomaskia julkisissa paikoissa liikuttaessa ei saa johtaa ihmisten eriarvoisuuteen sosiaalisesta tai taloudellisesta tilanteesta johtuen. Mielestäni kasvomaskeja tulee olla saatavilla ilmaiseksi työpaikoilla ja kouluissa sekä niissä julkisissa toimipaikoissa, joissa asioiminen on välttämätöntä, kuten terveysasemilla, ruokakaupassa tai Kelassa, Hänninen sanoo.  

Hännisen mukaan jokaisella tulee olla oikeus suojata itsensä ja lähimmäisensä. Kuitenkin pienituloiselle tai minimisosiaaliturvan varassa elävälle nenä-suusuojan kustannukset voi olla ylitsepääsemättömän suuria, ja kaikilta ei voi edellyttää myöskään taitoa ommella maskia itselleen ja perheelleen.

– Pahimmallaan perheiden varattomuus tai maskien korkea hinta voisivat vaarantaa työssä tai koulussa käymisen tai asioinnin esimerkiksi ruokakaupassa tai apteekissa. Tulorajoihin perustuva tarveharkinta ilmaisten maskien jakamiselle olisi puolestaan hidasta, byrokraattista ja leimaavaa, eikä toisaalta huomioisi ihmisten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita riittävästi. Sen vuoksi maskeja tulisi olla ilmaiseksi tarjolla kaikille esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimipaikoissa ja julkisessa liikenteessä, Hänninen sanoo.

– Maskien jakaminen aiheuttaa toki lisäkuluja, mutta kansalaisten yhdenvertaisuus täytyy voida taata, mikäli maskisuositus astuu voimaan. Tämä on myös luokkakysymys, sillä monellakaan matalapalkkatyössä olevalla ei ole mahdollisuutta etätyöhön. Maskinkäyttö ei saa olla riippuvaista siitä, onko yksilöllä varaa hankkia niitä, Hänninen sanoo ja huomauttaa, että myös käsidesiä on nykyään kaikkialla tarjolla ilmaiseksi.

Hänninen muistuttaa, että työsuojelun näkökulmasta on selvää, että työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta työpaikoilla. Lisäksi Hänninen painottaa, että maski toimii vain oikein käytettynä ja hygienia- ja etäisyysohjeita noudattaen. Maskit voivat johtaa myös vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen, jos muut suositukset ja varotoimet unohdetaan. Esimerkiksi ulkomailta saapuvien on otettava karanteenimääräykset tosissaan.

– Edelleen korostan meidän jokaisen omaa vastuuta itsestämme ja läheisistämme. Hallitus ei kyttää tai pakota noudattamaan annettuja ohjeita, mutta jos pidämme suosituksista itse kiinni ja muistutamme tarvittaessa toisiammekin, niin pystymme parhaiten torjumaan virusta, Katja Hänninen kiteyttää.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI