Ähtäri ja Soini kehittävät yhdessä Arpaisten retkeilyalueen tunnettuutta 

0
- Arpainen.fi-sivustolta löytyy kattavasti opastusta retkeilijöille jo nyt mutta sivustoa tullaan kehittämään hankkeen myötä, lupaa projektipäällikkö Emilia Etula.

Teksti ja kuvat: Jouko Siirilä/J-Pnews

– Retkeilyharrastajat tuntevat Ähtärin ja Soinin yhdistävän Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitin, mutta alueella on potentiaalia houkutella liikkujia jopa ympäri Euroopan nauttimaan ja latautumaan Suomenselän luontoon, sanoo Arpaisten retkeilyreitistön kehittämishankkeen päällikkö Emilia Etula.

Alueen tunnettuuden lisäämiseksi Ähtärin Matkailu Oy ja Soinin kunta ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Arpaisten retkeilyalueen brändiä ja luontomatkailuprofiilia. Ähtärin Matkailu Oy:n hallinnoimaa hanketta rahoittaa Kuudestaan ry ja sen kustannusarvio on noin 70 000 €. Hanke käynnistyi heinäkuussa ja jatkuu kesään 2020.

Emilia Etula toivoo Arpaisten retkeilijöiden käyttävän merkittyjä reittejä ja varovan häiritsemästä alueen eläimiä poikasineen.

– Arpaisten alue mäkisine suo-, järvi- ja metsämaisemineen edustaa hyvin Suomenselän luonnon erityispiirteitä, ja sen sateenvarjon alle mahtuu laajasti lähialueen kohteita ja niihin kytkeytyviä oheistoimintoja, Emilia Etula sanoo.

– Tunnettuuden kasvattamisen rinnalla Arpaisten elämyksellisyyttä lisätään tuomalla reitille tuleviin tauluihin alueeseen liittyvää tietoa ja tarinoita.

Kohteet kartoitetaan syksyn aikana

Arpaisten ja lähialueen retkeilyreittien varrella olevia kohteita kartoitetaan syksyn aikana myös konkreettiset kehittämistarpeet huomioiden. Samalla kerätään eri kohderyhmien näkemyksiä kiinnostavista teemoista ja aktiviteeteista.

Aineistoa kootaan Emilia Etulan mukaan yhtenäiseksi esitykseksi ja sähköisiksi materiaaleiksi, joilla voidaan viestiä myös kansainvälisesti alueen luontoharrastusmahdollisuuksista ja toisaalta vastuullisesta luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin lisäämisessä.

– Arpaisten alueella on yhteensä kymmeniä kilometriä reitistöjä. Siellä on laavuja ja muun muassa Suomen eteläisin erämaakämppä.

– Arpaisten patikka järjestetään joka syksy. Suomenselän satanen liikkuu myös näissä maisemissa. Reitti ei kumminkaan kaikilta osin ole hyvässä kunnossa. Elokuusta alkaen alamme kartoittaa mitä parannuksia siellä pitää tehdä.

– Hanke vuoden kestävä. Sillä ei ole ohjausryhmää. Kaikki kiinnostuneet saavat osallistua, vaikkapa tuomalla esiin paikallistietämystä ja tarinoita. Niiden avulla tätä reittiä voitaisiin elävöittää.

Harjumuodostelma yli 200 metriä merenpinnasta

Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitti koostuu kolmesta eri osa-alueesta: Kalevin kiekasta, joka on pituudeltaan noin 3,5 km, Arpaiskämppä – Saarilammin laavu -reitistä, pituudeltaan noin 3,4 km sekä Arpaiskämppä – Arpaisen järvi, 0,4 km. Ulkoilualueen keskuksena toimii yöpymiseen sopiva takallinen Arpaiskämppä, puuliiteri, puucee, sauna joen rannassa sekä nuotiopaikka. Alueella voi yöpyä myös teltassa. Arpaisten alueen korkein kohta on 208 metrin korkeudella merenpinnasta ja yli 15 metriä järven pinnasta.

Ison Koirajärven harju Arpaisen alueella on osa Natura 2000-verkostoa, jonka tarkoituksena on suojella luonnon monimuotoisuutta. Alue on Metsähallituksen hallinnoima. Arpaisten alueen palvelut ovat retkeilijöiden vapaasti käytettävissä.

– Arpainen kuuluu myös Euroopan kattavaan E6-vaellusreitistöön. Reitille pääsee opastetusti sekä Soinista että Ähtärin matkailualueelta. Arpainen.fi-sivustosta saa jo nyt paljon tietoa mutta sitä tullaan päivittämään alkavan vuoden aikana, lupaa Arpaisten hankkeen projektipäällikkö Emilia Etula.

– Arpaisten alue edustaa hyvin Suomenselän luontoa, harjuja, suoalueita, järviä, lampia ja metsää. Näistä elementeistä löytyy alueen kuntienkin identiteetti ja brändi, sanoo Arpaisten kehittämishankkeen projektipäällikkö Emilia Etula.

 


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI