Ähtäri järjestää torin esiintymislavaa koskevan ideakilpailun opiskelijoille

0
Ähtärin kaupunki hakee opiskelijoilta ideoita pysyvää esiintymislavaa varten Ähtärin torille. Tori on kuvassa oikealla, Ostolantien pohjoispuolella, postin tilojen ja IKH-liikkeen välimaastossa. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Ähtärin kaupunki on käynnistänyt opiskelijoille suunnatun ideakilpailun pysyvän esiintymislavan rakentamiseksi Ähtärin torille. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston kanssa.

Kilpailun tarkoituksena on löytää uudenlaisia ja tuoreita vaihtoehtoja jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailulla Ähtäri haluaa tukea erityisesti puurakentamista. Puurakenteinen esiintymislava toimii keskustan ja uudistuvan torialueen tapahtumien keskipisteenä.

Ähtärin tori sijaitsee Ähtärin keskustassa Ostolantien varrella. Kilpailuohjeiden mukaan lavan tulee olla esteetön ja sen kokonaisleveys saa olla korkeintaan yksitoista metriä ja syvyys seitsemän metriä. Esiintymisosan leveyden tulee olla vähintään kuusi metriä ja syvyyden kuusi metriä.

Esiintymislavan yhteydessä ei tulla säilyttämään mitään, joten erillisiä sitä palvelevia tiloja ei tarvita. Tilaa voi kuitenkin rajata esimerkiksi pienellä seinämällä, jonka takana esiintyjä voi odottaa vuoroaan.

Puurakentaminen ja tunnuseläinten näkyminen eduksi

Puurakenteisen esiintymislavan tarkoitus on toimia samanaikaisesti myös pienimuotoisena vierailukohteena, joka halutaan nähdä ja jonka edessä halutaan jopa ottaa vaikkapa valokuvia.

Esiintymislavan tapahtumia organisoidaan Ähtärin kaupungin ja Ähtärin yrittäjät ry:n yhteistyönä. Torialuetta kehitetään rinnakkain Ähtäri Resort -alueen eli eläinpuiston ja hotelli Mesikämmenen kehittämistavoitteiden kanssa.

Tavoitteena on lisätä myös pandakaupungin ydinkeskustan vetovoimaa Ouluveden rannalla ja siten torialueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Esiintymislavan tulee ilmentää kaupungin keskustan sijaintia järven läheisyydessä.

Kilpailuehdotuksen soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeänä. Arvostelussa pidetään suositeltavana massiivipuun kuten CLT- tai hirsirakenteiden hyödyntämistä sekä Ähtärin tunnuseläinten, kuten esimerkiksi hirven, karhun tai pandan symbolinen näkymistä.

Ähtärin torialue on vailla pysyvää esiintymislavaa. Erilaisten tapahtumien edellyttämät esiintymislavat ovat kaikki olleet väliaikaisia. Tässä ollaan Ähtärin joulukadun avajaistunnelmissa marraskuun lopulla. Esiintymässä on Ähtärin mieskuoro. Uuden lavan sijoituspaikkaa tullee olemaan suunnilleen sama. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Kilpailuaika jäljellä puolitoista kuukautta

Marraskuun lopulla alkanut kilpailu päättyy 12. helmikuuta. Palkintolautakuntaan kuuluvat arkkitehti, Safa, Jukka Koivula, arkkitehti Heikki Riihihuhta Studio Puisto Arkkitehdit Oy:sgtä, professerit Ari Hynynen Tampereelta ja Katja Lähtinen Vaasasta sekä kaupungin edustajina valtuuston puheenjohtaja Heimo Pirttimäki, kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, vapaa-aikatoimen johtaja Marika Puntala ja maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto.


Kilpailuun voivat osallistua korkeakouluopiskelijat kaikista maamme oppilaitoksista. Palkintoja jaetaan yhteensä 5000 euron edestä. Lisätietoja kilpailusta antaa projektipäällikkö Esa Vuorenmaa Pandatalouden ja tutkimuksen tiet -hankkeesta.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI