Ähtäri Zoo ja Puijo Peak rikastavat luontokokemuksen digitaalisesti

0

Ähtärin Eläinpuisto Oy ja Puijo Peak aloittivat toukokuun lopulla yhteistyön, jonka tarkoitus on innostaa ihmisiä liikkumaan luonnossa, oppimaan ja nauttimaan siitä. Puijo Peakin ideoimaa ja suunnittelemaa digitaalista Suomen Eläimet AR- kierrosta on kehitetty ja pilotoitu Puijolla. Ähtärin Eläinpuiston kanssa avatun yhteistyön myötä kierroksen sisältöön on tullut lisää syvyyttä ja nyt viihdyttävä luontokierros toimii myös opetuksellisena tutustumisena Suomen eläimiin.

Tavoitteena tehdä eläimet tutuksi uudella tavalla

Lasten ja nuorten tapa oppia on muuttunut. Perinteisen pänttäämisen sijaan moderni, visuaalinen kerrontatapa on se muoto, jolla lapset pääsevät nopeiden kiinni oppimiseen. Lisätty todellisuus on erinomainen ja hauska tapa levittää opetusmateriaalia juuri lasten, koululaisten ja opiskelijoiden käyttöön ja tässä suhteessa Suomen Eläimet AR-kierros on uusi, mielenkiintoinen avaus.

– AR-taulut rikastavat eläinpuistokierrosta ja monipuolistavat eri aistien hyödyntämisen kierroksen aikana. Tietotekniikan avulla lisätään visuaalista materiaalia sekä äänikerrontaa jo olemassa olevaan fyysiseen ympäristöön. AR-taulujen kautta asiakkaat esimerkiksi näkevät eläinpuistossa asuvia eläinlajeja liikkeellä, mikäli kyseinen eläin juuri sillä hetkellä lepää tai ei ole näkyvillä tarhassaan.  Äänikerronnan sisällöt on suunniteltu niin, että ne käsittelevät erilaisia ilmiöitä, kuten karhun talviunta, liito-oravan elinympäristövaatimuksia ja ihmisen asenteita eläimiä kohtaan. Kierros sopii kaikenikäisille ja tauluissa pyörivä äänikerronta tarjoaa jokaiselle jotain uutta ja yllättävää tietoa näistä Suomen luonnon eläinlajeista, kertoo Ähtäri Zoon ympäristökasvattaja Sanna Palvanen.

– Myöhemmin tauluihin voidaan lisätä erilaista sisältöä, kuten interaktiivisia ominaisuuksia ja eläinten ääniä. Lisätyn todellisuuden avulla voimme havainnollistaa asiakkaillemme asioita, joihin emme muilla keinoilla pystyisi.

Opastustaulut heräävät eloon mobiililaitteilla

Suomen eläimet AR -kierros toimii kävijöiden omilla mobiililaitteilla. Laitteelle asennetaan Salmi AR -sovellus, joka puolestaan herättää kohteeseen asennetut upeat eläintaulut henkiin. Tauluissa olevat eläimet esitellään videon ja kerronnan avulla kiinnostavasti ja tiiviisti. Jokaisesta kierrokseen kuuluvasta eläimestä on oma taulunsa.

– Ähtäri Zoo on tarjonnut sesonkiaikoina eläinopastuksia, mutta nyt pandemian aikana niistä jouduttiin luopumaan, koska ihmisryhmien kerääntymistä haluttiin välttää. Haluamme kuitenkin elävöittää puistokierrosta ja tarjota opasteiden kautta lisätietoa sitä haluaville. Helppokäyttöiset AR-taulut ovat oiva ratkaisu tarpeeseen. Ne ovat hieno lisäpalvelu asiakkaillemme myös nyt, kun eläinopastuksia voidaan jälleen järjestää, toteaa Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtaja Arja Väliaho.

Puijolla on havaittu luontokohteiden kasvanut suosio

– Suomalaisten luontosuhde on kaikkina aikoina erityinen, ei ole mikään ihme, että tämä aika on kasvattanut ulkoilmaharrastajien määrää. Puijon mäen rinteen perinteikäs luonnonsuojelualue keräsikin viime kesänä eri ikäisiä kulkijoita runsain määrin. Suomen Eläimet AR-kierros istuu hyvin myös tähän epidemian muovaamaan ajanjaksoon, koska pisteeltä toiselle kuljetaan turvallisesti perhekunnittain omia mobiililaitteita käyttäen, kuvailee toimitusjohtaja Pekka Niemelä.

Ne Ähtärin eläinpuiston veijarit

 


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI