Ähtärin ja Dujiangyanin ystävyyskaupunkisopimus kohottaa yhteydenpidon uudelle tasolle

0
Ähtärin ja Dujiangyanin välillä 25.4. Pekingissä solmittua ystävyyskaupunkisopimusta pohjustettiin jo tammikuun puolivälissä Ähtärissä. Uuden ystävyyskaupungin edustajat vierailivat kaupungissa 19.1. pandojen Lumin ja Pyryn Ähtäriin saapumisen yksivuotispäivän merkeissä. Dujiangyanin miljoonakaupunki sijaitsee keskellä pandojen luontaisia asuinalueita.

J-Pnews/Ähtärin kaupunki

Ähtärin ja Dujiangyanin ystävyyskaupunkisopimus on virstanpylväs monialaisen yhteistyön laajenemisessa ei vain kahden kaupungin vaan suorastaan Suomen ja Kiinan välisissä suhteissa. Ystävyyskaupunkisopimus luo uuden tason puitteet niin matkailu- ja muiden yritysten välisen yhteistyön kehittymiselle kuin koulutusosaamisen ja ympäristötietämyksen viennillekin Ähtäristä Kiinaan.

Ähtärin kaupungin edustajat allekirjoittivat huhtikuun viimeisellä viikolla Kiinan-matkallaan merkittäviä käytännöllisiä yhteistyömahdollisuuksia avaavan ystävyyskaupunkisopimuksen Dujiangyanin kaupungin kanssa. Sopimus allekirjoitettiin 25. huhtikuuta Pekingissä.

Uusiin mahdollisuuksiin haluttiinkin tarttua heti ja niistä neuvoteltiin 26.-29.4. Sichuanin maakunnassa sijaitsevassa Dujiangyanin kaupungissa. Neuvottelun aiheina olivat muun muassa yhteisen kansainvälisen koulun rakentaminen sekä tuleva yhteistyö niin matkailun, yritysten ja kulttuurin aloilla. Lisäksi keskusteltiin SnowPanda Education and Research Consortiumiin (SERC) liittyvistä mahdollisuuksista.

Ähtäristä delegaatiossa olivat mukana kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, elinvoimapäällikkö Jani Takamaa, rehtori Markku Juhola, rehtori Marita Pienimäki sekä SERC-verkostoa luotsaava Esa Vuorenmaa. Matkassa mukana olivat myös Honkarakenne Oy:n Aasian liiketoimintajohtaja Tuomas Saarelainen ja Kiinan myyntijohtaja Tommy Tang.

Yhteinen kansainvälinen koulu Dujiangyaniin

Dujiangyanin kaupungin edustaja herra Lu toivoikin, että Ähtarin kaupunki voisi tuoda kahdenväliseen kanssakäymiseen Suomen edistyneitä ekologisia ympäristönsuojelukonsepteja sekä kokemusta koulutuksesta, kulttuurista ja matkailusta.

Matkan yksi keskeisimmistä yhteistyökohteista oli yhdessä toteutettava kansainvälinen koulu Dujiangyaniin. Yhteistyö sisältää kaiken koulurakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta aina opetussuunnitelmayhteistyöhön ja opettajien koulutukseen. Tavoitteena on saada aikaan suomalaiskiinalaisen kouluyhteistyön kärkikohde.

Ähtäri pystyy tarjoamaan Dujiangyanille oman osaamisensa lisäksi myös laajan yritysverkoston ja tutkimus/koulutusverkosto SERC:in osaamista. Koulutuksen osalta Dujiangyan haluaa tehdä Ähtärin ja sen verkoston kanssa yhteistyötä kansainvälisen koulurakentamisen edistämiseksi Dujiangyan Cityssä.

Teini-ikäiseksi ehtinyt Lumi viettää aikaansa tarhassaan. Pyry ja Lumi ovat olleeet tänä vuonna jo kosketusetäisyydellä toisiinsa, mutta vielä vain verkon takaa. Läheisempää tuttavuutta tehdään myöhemmin.

Opettajavaihtoa jo ensi lukuvuonna – oppilasvaihtoa myöhemmin

Matkan aikana Ähtärin delegaatio vieraili kahdessa koulussa. Ähtärin koulujen tavoitteena on saada Dujiangyanista ystävyyskoulut nimetyksi mahdollisimman nopeasti, jotta yhteistyötä päästään suunnittelemaan ja aloittamaan konkreettisella tasolla. Matkan jälkeen onkin saatu jo useampia vaihtoehtoja ystävyyskouluiksi, joten tämä tavoite toteutunee aivan lähiaikoina.

Jo ensi lukuvuoden aikana on tarkoitus käynnistää opettajavaihto ystävyyskoulujen kesken ja tulevaisuudessa myös oppilasvierailuja. Ystävyyskoulut Kiinasta tuovat opetukseen aitoa kansainvälisyyttä ja tarjoavat mahdollisuuden pidempiaikaiseen ja suunnitelmalliseen kansainväliseen yhteistyöhön ja projekteihin. Ne antavat sekä opettajille että oppilaille hyvän mahdollisuuden tutustua toiseen koulukulttuuriin ja hankkia omaan opetukseensa ja koulutyöhön uusia näkökulmia.

Yritysyhteistyö käynnistyy syyskuussa

Vierailun aikana Ähtäri ja Dujiangyan sopivat yritysten yhteistapaamisen toteuttamisesta Dujiangyanissa. Tapaaminen toteutetaan syyskuun loppupuoliskolla yhteistyössä Dujiangyanin kaupungin ja Business Finlandin kanssa ja siihen kootaan eri alojen yrityksiä Suomesta ja Kiinasta.

Tapaamisen järjestelyistä Suomessa vastaa Jani Takamaa ja sen tavoitteena on avustaa yrityksiä solmimaan yhteistyösopimuksia kiinalaisten kumppaneiden kanssa.

Matkailun merkeissä molempiin kaupunkeihin rakennetaan ystävyyskaupungin esittelypiste. Dujiangyanin kaupungin esittelypiste sijaitsee Pandatalossa Mokunniemen matkailualueella ja Ähtärin esittelypiste sijoittunee Dujiangyanin kaupungin vihreälle vyöhykkeelle.

Dujiangyan osallistui tammikuussa 2019 Helsingin matkamessuille yhdessä Ähtärin kanssa. Tähän liittyen sovittiin myös laajemmasta messuyhteistyöstä tulevien vuosien osalta.

Tutkimus ja koulutusyhteistyö SERC-verkoston kanssa

Matkan aikana Ähtärin edustajat keskustelivat myös koulutus- ja tutkimusyhteistyön käynnistämisestä. Ähtäri on perustanut SnowPanda Innovationin, joka koordinoi SnowPanda Education and Research Consortium SERC:iä. Tämän verkoston tuella Dujiangyaniin on rakentumassa useita kansainvälisiä yksityiskouluja, joiden rahoittajien ja johdon kanssa keskusteltiin muun muassa opettajien kouluttamisesta ja varhaiskasvatukseen liittyvästä koulutuksesta.

Konkreettisia yhteisiä tutkimusaihioita käynnistettiin matkailuun liittyvän kuluttajakäyttäytymisen ja maaseutumatkailun tiimoilta. Matkan aikana ja sen jälkeen on neuvoteltu lasten ja nuorten tiedeleirien käynnistämisestä alueiden välillä. Kokonaisuuteen liittyy myös laajempi maiden välinen tutkimusyhteistyö ja yhteistyöalustojen rakentaminen muun muassa oppimisen ja kestävän kehityksen ympärillä.


 

 

 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI