Ähtärin ja Parkanon kaupungit eivät hyväksy sotea sellaisenaan!

1

Parkano ja Ähtäri kantelevat sote-valmistelusta: Vaikutusarviota ei tehty ja ulkoistussopimusten lainvastaisuudesta esitetään perusteettomia väitteitä.

Parkano ja Ähtäri ovat tänään jättäneet oikeuskanslerille kantelun sosiaali- ja terveysministeriön sekä asiasta vastaavan ministerin toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevan lainsäädännön valmistelusta. Kantelun mukaan kuntien sote-ulkoistamissopimuksista ei ole tehty vaikutusarviota sote-uudistuksen valmistelussa. Myös lainvastaisuudesta on esitetty perusteettomia väitteitä.

Hallituksen esityksen mukainen sote-voimaanpanolaki mitätöisi voimaan tullessaan taannehtivasti sellaiset sopimukset, joissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluja on ulkoistettu laajasti. Esityksessä on erikseen nimetty Parkanon ja Kuusiokuntien (Ähtäri, Alavus, Soini, Kuortane) kaltaiset ulkoistussopimukset Pihlajalinna Terveyden kanssa. Nämä sopimukset olisivat siis lainvastaisia, jos lakiesitys tulisi voimaan.

Parkano ja Ähtäri toteavat kantelussaan, että STM on laiminlyönyt sote-lainsäädännön valmistelussa mitätöitäväksi ehdotettujen ulkoistussopimusten objektiivisen vaikutusarvion siten kuin lainvalmistelua ohjaavat periaatteet edellyttävät. Sote-palveluita ulkoistaneilta kunnilta ei ole selvitetty näiden kokemuksia ulkoistussopimusten vaikutuksista palvelujen saatavuuteen, kustannustasoon ja mahdollisiin riskitekijöihin. Samalla on myös ohitettu eduskunnan oikeus saada objektiivinen selvitys niistä seikoista, jotka STM:n mukaan puoltavat ulkoistussopimusten mitätöintiä.

Kantelussa todetaan myös, että STM ja asiasta vastaava ministeri ovat esittäneet julkisuudessa perusteettomia väitteitä siitä, että mm. Parkanon ja Ähtärin ulkoistamissopimukset olisivat lainvastaisia. Tällainen, perustuslakia vastaan sotiva ennakointi on ennenkuulumatonta ja kyseenalaista. Väitteet eivät liioin ota lainkaan huomioon ulkoistussopimusten sisältöä – tosiasiallisesti sopimuksen mukaiset palvelumallit turvaavat sote-palveluiden saatavuuden perustuslain edellyttämällä tavalla. STM:n ja ministerin julkisuudessa esittämät väitteet ovat omiaan aiheuttamaan vahinkoa sopimuksen solmineille kunnille ja sote-palveluntarjoajille.

Parkanon ja Ähtärin kaupungit katsovat, että ulkoistussopimukset eivät ole sote-uudistuksen tavoitteiden vastaisia. Varsinkin maakuntien reuna-alueilla tämänlainen toimintamalli soveltuisi jatkossakin hyvin tulevan sote-maakunnan palvelukokonaisuuteen.


 

 

1 KOMMENTTI

  1. Myyty melkein kaikki Alavuden ja Ähtärin terveyskeskukset Pihlajalinnalle. Nyt uusi hyvinvointi systeemiin tarttee varmaan rakentaa uuden terveyskeskuksen, sairaalat ja toimitilat Alavuden, Ähtärin ja Parkano alueille!

JÄTÄ KOMMENTTI