Ähtärin tarkka taloudenpito jatkuu myös 2020

0
Ähtärin kaupungintalo

ÄHTÄRIN KAUPUNKI: TARKKA TALOUDENPITO JATKUU

  • Ähtärin kaupungin tarkka taloudenpito jatkuu myös ensi vuonna. Vuoden 2020 tulostavoite 50 000 euroa ylijäämäinen.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 päättämän tervehdyttämisohjelman mukaan silloinen noin kuuden miljoonan alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 loppuun mennessä. Tilikausien 2016 – 2018 budjetoitua paremmat tilinpäätöstulokset kirivät alijäämää kiinni suunniteltua ripeämmin, mutta kuluva vuosi jää arviolta noin 1 miljoona euroa alijäämäiseksi ja kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa budjetoidusta. Keskeisin syy tähän ovat n. 1,2 miljoonaa euroa ennakoitua alhaisemmiksi jäävät verotulot. Kuusiolinna Terveyden osakkeiden myynnin toimeenpano kuluvana vuonna kääntää kuitenkin tuloksen selkeästi plusmerkkiseksi.

Avainlukuja 2020

Ähtärin kaupungin verotulojen on arvioitu ensi vuonna olevan noin 21 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan runsaalla 300 000 eurolla 18,4 miljoonaan euroon.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2020 ovat runsaat 3,7 miljoonaa euroa. Uuden uimahallin rakentaminen on suurin yksittäinen kohde 1,5 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainamäärä kasvaa ensi vuoden aikana noin kahdella miljoonalla eurolla kaikkiaan n. 24,6 miljoonaan euroon, mikä on 4 412 euroa asukasta kohti.

Poistojen jälkeen ensi vuoden ylijäämän arvioidaan olevan 50 000 euroa. Tuloveroprosentti säilyy nykyisessä 22 prosentissa.

Tiukka taloustilanne edellyttää sopeutusta henkilöstökuluihin

Ähtärin kaupungin talouden tasapainottaminen ja talouden tervehdyttämisohjelman läpivieminen valtuuston määrittelemässä aikataulussa edellyttää kaikkien käytettävissä olevien keinojen selvittämistä. Tämä merkitsee, että säästöjä on saavutettava myös henkilöstökuluissa. Marras- joulukuussa 2019 toteutettiin yt-neuvottelut, joiden yhteydessä tarkasteltiin mahdollisia irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia ja henkilöstörakenteen muutoksia.

Vuosi 2020 hallintokunnittain

Hallinto- ja talousosasto

Hallinto- ja talousosastot jatkavat työ- ja tiedonhallintamenetelmien kehittämistä. Selainpohjainen asiakirjojen ja asioiden tuottamis- ja hallintajärjestelmä Tweb on jo asteittain otettu käyttöön ja sen käyttöönoton jalkauttamista jatketaan vuonna 2020 mm. järjestämällä käyttöön liittyviä koulutuksia.

 

Sivistystoimi

Vuonna 2020 käynnistetään uusien koulujen suunnittelu ja näihin varataan 150 000 euroa suunnittelumääräraha. Koulutyö jatkuu väistötiloissa aina uusien koulujen valmistumiseen saakka, joka on arviolta lukuvuoden 2023 alussa.

Varhaiskasvatuksen osalta jatketaan päivähoitotoimintaa ja esiopetusta vuoden 2019 tapaan.

Kirjasto jatkaa senioritoimintahanketta vuoden 2020 loppuun. Ähtärin kirjastotoimenjohtaja johtaa 40 % työosuudella myös Virtain kaupungin kirjastotointa. Eepos-kirjastojen yhteinen Lukuliekki-lukudiplomihanke alkoi syksyllä 2019 ja jatkuu myös vuonna 2020.

Nuorisotoimi kehittää vuonna 2020 ehkäisevää päihdetyötä Ähtärissä. Ähtäriläisten nuorten työllistymistä tuetaan kesätyöseteleillä. Nuorisotiloja pidetään säännöllisesti avoinna Pirkanlinnassa ja Myllymäen koululla.

Liikuntatoimen osalta liikuntapaikkojen hoitajat siirtyvät 1.1.2020 tekniseltä toimelta sivistystoimen alle osaksi vapaa-aikatoimea/ liikuntatoimea. Senioripuiston avajaiset järjestetään sen valmistuttua. Monipuolista sulkoilureittien verkostoa ylläpidetään ja kehitetään ympärivuotisesti.

Kulttuuritoimi jatkaa perinteisten vuotuisten juhlien ja merkkipäivien järjestämistä. Pirkanpohjan taidekeskuksen kohokohta on 6.6.–30.8.2020 nykytaidetta kokoava ”15 tekijää”, jonka kuratoi ähtäriläislähtöinen taiteilija Jarkko Rantanen. Kesällä otetaan käyttöön uusi esiintymislava, Kultainen kori. Kulttuuritoimi myös koordinoi Ähtärin keskustassa 28.8.2020 järjestettävää Ylävesien yö vol. 3. -tapahtumaa ja vastaa tapahtuman markkinoinnista.

Elinvoima

Vuonna 2020 elinvoimatoimen painopistealueina ovat kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen, kaupunkikuvan elävöittäminen sekä vetovoimatekijöiden lisääminen. Yritystoiminta on aktiivista ja myös uusia yrityksiä perustetaan. Uusien yritysten alkuunpääsyä tuetaan monin tavoin mm. auttamalla aloittavia yrityksiä kontaktien luomisessa. Myös omistajanvaihdoksia ja sukupolvenvaihdoksia tuetaan järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia.

Kaupungin työttömyysluvut ovat ennätyksellisen matalat ja myös ensi vuoden näkymiä arvioidaan hyväksi. Lokakuun 2019 lopussa työttömiä työnhakijoita Ähtärissä oli 7,9 % työvoiman määrästä. Kääntöpuolena tästä on myös, että esimerkiksi sosiaalialalla ja metalliteollisuuden parissa on nähtävissä työvoimapulaa.

Matkailuelinkeinon kehittymisen osalta vuoden 2020 kohokohtia ovat yksityisten toimijoiden saunamaailma-vesiurheilukeskushanke, joka valmistuu kesällä 2020 sekä uuden uimahallin rakennushankkeen käynnistys.

Kansainvälistymisen edellytysten parantaminen on merkittävä osa kaikkien elinkeinojen kehittämistä. Tässä elinvoimatoimi on vahvasti mukana mm. tukemalla eri toimijoiden yhteistyötä mm. ystävyyskaupunki Dujiangyangin kanssa. Myös uusia avauksia tehdään jo vuodenvaihteen tienoolla, kun Ähtäriin saapuu runsaasti venäläisturisteja. Matkailun kerrannaisvaikutukset ovatkin merkittävät myös jatkossa kaupungin elinvoimalle. Myös monipuolinen tapahtumatarjonta luo osaltaan elinvoimaa ja tuo vierailijoita paikkakunnalle.

Tekninen toimiala

Vuoden 2020 keskeisiä investointihankkeita teknisellä toimialalla ovat uusien koulujen hankesuunnittelun aloittaminen, uimahallin suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa sekä Pirkanlinnan kulttuurikeskuksen korjauksen suunnittelu ja toteutus.

 

Liikuntapaikkoja kehitetään mm. kunnostamalla Arpaisten reitti. Matkailualueella toteutetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä alueen Master Plania, johon sisältyvät erilaiset kehittämistoimenpiteet alueelle rakentuvan vesiurheilukeskuksen ja saunamaailman ohessa.

 

Katu- ja puistoalueiden hankkeisiin sisältyy mm. katujen ja teiden päällystämistä ja kunnostamista, Suojankuja-Pohjantie-peruskorjauksen suunnittelua, torille tuleva esiintymislava Kultainen kori sekä senioripuiston saattaminen loppuun.

  

 

Talousarvio vuodelle 2020 lukuina

 

ÄHTÄRI (KAUPUNKI) TA-esitys 2020 TP ennuste 2019 TP 2018
Asukasluku 5 575 5 575 5 703
Veroprosentti 22 22 22
Verotulo, milj. euroa 21,0 20,2 20,5
Vuosikate, milj. euroa 1,7 0,6 2,5
Nettoinvestoinnit milj. euroa 3,7 4,9 5,1
Poistot, milj. euroa 1,7 1,6 1,5
Vuosikate %-poistoista 103 37,50 167,2
Valtionosuudet milj. euroa 18,4 18,1 18,4
Lainakanta, milj. euroa 24,6 22,6 20,1
Lainakanta, euroa/asukas 4 412 4 053 3 524
Verotulot, euroa/asukas 3 766 3 623 3 595
Tilikauden ylijäämä milj. euroa 0,050 -1,0 1,0

 


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI