Ähtärin tase menossa plussan puolelle vuonna 2019 – Kuuden miljoonan alijäämä hoidettiin pois kaksi vuotta etuajassa!

0

Jouko Siirilä

ÄHTÄRI

Vuoden 2019 talousarvio Ähtärissä noudattaa valtuuston alun perin vuonna 2016 hyväksymää tervehdyttämisohjelmaa. Sen mukaan kaupunkikonsernin silloisten yli kuuden miljoonan euron alijäämien tuli olla katettuna vuoteen 2022 mennessä. Vuoden 2019 talousarvion toteutuessa kaupunki on saavuttanut tavoitteen eli kuronut alijäämän umpeen neljässä vuodessa.

 

Vuoden 2019 talousarviota tehdessä alijäämiä oli jäljellä yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Vuosien 2016 ja 2017 arvioitua paremmat tilinpäätöstulokset ovat syöneet kokonaisalijäämää ennakoitua reippaammin ja myös kuluvan vuoden tulosennuste näyttää suunnitellusti 580 000 euron ylijäämää. Ensi vuoden lopulle tavoitteena on saada aikaan 790 000 euron ylijäämä. Sen jälkeen kaupunkikonsernin tase tulisi olemaan ensi kertaa pitkään aikaan plussan puolella.

Kaupungin lainamäärä vuoden 2019 lopulla on noin 2,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2018 lopussa. Investoinneissa keilahalli ja uimahallin peruskunnostus vaikuttavat lainamäärän muutokseen. Investointiohjelmassa on tulevina vuosina huomioitu myös Otsonkoulun laajennuksen ja korjauksen rahoitustarve, joka tarkentuu sisäilmaselvitystyön valmistuttua.

Hallinto- ja talousosaston työ- ja tiedonhallintamenetelmien kehittäminen jatkuu. Ensi vuonna käytössä on Tweb, sähköinen asiakirjojen ja asioiden tuottamis- ja hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen tiedon hallinnan koko sen elinkaaren ajan.

Vuonna 2019 Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n kirjanpito siirtyy kaupungin talous- ja rahoitusosastolle, jonka jälkeen kaikkien tytäryhtiöiden taloushallinnot ovat siirtyneet suoraan kaupungin vastattavaksi. Ähtärin kaupungin henkilöstömäärä vähenee ensi vuonna viidellä henkilöllä edellisvuoteen verrattuna eläköitymisten seurauksena.

Ähtärin kaupungintalon puolen ranta-alueen jatkokehittelyyn sijoitetaan ensi kesänä näkyvästi. Eero Hiirosen Ylävedet-veistoksen siirto matkailualueelta keskustan ranta-alueelle oli vuoden 2018 suuri saavutus matkailulliselta kannalta. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Kestävän matkailun lippulaiva-
kunnaksi Etelä-Pohjanmaalla?

Ähtärin Matkailu Oy:n toiminta käynnistyy vuoden 2019 alusta. Matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin toimipiste keskustassa entisen linja-autoaseman tiloissa.

Ähtärin Matkailu Oy hakee rahoitusta ympäristökasvatuksen ja siinä erityisesti kestävän matkailun yhteistyöverkoston käynnistämiseen. Ähtäri haluaa sillä tukea Etelä-Pohjanmaan rakentumista kestävän matkailun mallimaakunnaksi.

Matkailualueen kärkikohteiden kehittäminen jatkuu tavoitteena ennen muuta ympärivuotisen vetovoiman tukeminen osana matkailun kasvutavoitteita. Suunnitelmissa huomioidaan erityisesti upean vesistön mahdollisuudet matkailijoiden ja paikallisten kävijöiden viihtymiseksi. Hankkeiden omarahoitusosuudet sisältyvät elinkeinotoimen budjettiin.

Snowpanda Education and Research Consortiumin toiminta on saanut hyvän aseman Ähtärin ja sen ystävyyskaupungin Dujiangyan välisessä yhteistyössä. Sen toiminta tulee siirtymään osaksi Ähtärin Matkailu Oy:tä. Käytännön toiminta käynnistyy vahvasti vuonna 2019 ja sitä tukemaan Ähtäri hakee rahoitusta kehittämishankkeelle yhdessä konsortion muiden jäsenten kanssa. ElinkeinotoimenKiina-yhteistyö etenee erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen liittyvät niin yritys- kuin koulutus- ja matkailuyhteistyökin sekä suorat kontaktit Dujiangyangin kanssa.

Kaupunki huolehtii yritystonttien riittävyydestä kaavoittamalla lisää teollisuustontteja Kantalan alueen laajennukseksi. Lisäksi vanhaa ja uutta teollisuusaluetta yhdistävä Inhantie jatketaan valmiiksi.

Uimarannan yläpuolella oleva matonpesupaikka laatoitetaan ja ranta-alueelle rakennetaan muun muassa senioripuisto. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Koulujen sisäilmaongelmien
selvitys viedään maaliin

Uuden liikuntahallin ja päiväkoti Tassulan valmistuminen näkyvät sivistystoimen toimintakulujen kasvussa.

Sivistystoimen toimintatuotot laskevat hiukan ensi vuoden aikana mutta talousarvio on kuitenkin laadittu siten, että toiminnalliset tavoitteet pystytään toteuttamaan. Otsonkoulun ja Yhteiskoulu-lukion sisäilmahaasteiden selvitystyö jatkuu ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan lähivuosina.

Sivistystoimi on mukana Kiina yhteistyössä, erityisesti leirikoulujen tuotteistuksessa. valmistuttua kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Kotikirjastotoiminnan kehittämistä jatketaan. Palvelut liikuntarajoitteisille ja vanhuksille tuodaan jatkossa kotiin. Kirjasto on mukana Pandacon tapahtuman kehittämisessä. Pandacon on vuosittain toistuvaksi suunniteltu tapahtuma, jonka teemoina ovat anime, manga, länsimaiset sarjakuvat, fantasiakirjallisuus sekä pelit. Pirkanpohjan taidekeskuksen näyttelytoimintaa jatketaan. Kulttuurireittejä kehitetään digitaalisille alustoille.

Ähtärin nuorisotoimi tekee yhteistyötä Kuudestaan ry:n hallinnoiman Eco North hankkeen kanssa tavoitteena järjestää kansainvälinen nuorten leiri Ähtärissä. Eco North on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä virolaisen, puolalaisen ja kolmen latvialaisen Leader-ryhmän kanssa.

Valmistumassa oleva keilahalli, tuleva uimahallin saneeraus sekä täysin järjestövoimin ylläpidettävä Ähtärin Golf ry 18-reikäinen rata matkailualueella, eläinpuiston ja pandatalon välittömässä yhteydessä, vahvistavat yhdessä myönteistä mielikuvaa Ähtäristä ympärivuotisena lomapaikkakuntana. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Kiinteistötoimen investoinneista
uimahalliremontti valmiiksi 2019

Keilahalli valmistuu hotelli Mesikämmenen viereen kesäkuussa 2019, jonka jälkeen alkaa uimahallin saneeraus jatkuen kevääseen 2020. Kohteet tulevat vahvistamaan ympärivuotisen matkailun vetovoimaa ja kuntalaisten vapaa-ajan palveluja.

Urheilukentän toimintoja kohennetaan uudistamalla sähköiset ajanottovälineet, seiväshyppypaikan peruskorjauksella sekä kentän pesulla ja rajojen maalauksella. Toimenpiteillä edistetään kilpailutoimintaa. Hiihtolatujen ylläpitoon sijoitetaan kalustoa uusimalla.

Keskustan kehittämishankkeen suunnitelmiin kuuluu kaupungintalon alapuolisen ranta-alueen viihtyisyyden lisääminen. Matonpesupaikka laatoitetaan, senioripuistoa rakennetaan ja
Rantapuiston ranta-aluetta kunnostetaan.

Suunnitelmissa on muun muassa retkeilyreitistöjen viitoituksien parantaminen, Halkoniemen pääkadun päällystys ja keskustan katuvalaistuksen uusiminen. Kaikkiaan kaupunki valmistautuu investoimaan lähes viidellä miljoonalla eurolla, johon sisältyy myös Otsonkoulun peruskorjauksen toisen vaiheen käynnistämistä varten varattu 0,5 milj. euron määräraha.

Urheilukentän tilat läpikäydään tulevana vuonna muun muassa siten, että sähköiset ajanottovälineet uudistetaan, seiväshyppypaikka peruskorjataan ja kentän rajaviivat maalataan uudestaan. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI