Äitiyspäivärahan maksamisen perusteita on muutettava korona-aikana

0

Koronaepidemian seurauksena lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden oikeus äitiyspäivärahaan on nopeasti heikentynyt. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) esittää, että äitiyspäivärahaan tehdään väliaikainen muutos.

– Viime kaudella toimeenpannun äitiyspäivärahan laskentatavan muutos osuu kipeästi freelancereihin ja pätkätyöläisiin, jotka ovat menettäneet tuloja koronan takia. Tähän tarvitaan pikaisesti muutos, koska lapsen saaminen ei saa aiheuttaa köyhyyttä.

Äitiyspäivärahan suuruus määräytyy nyt äitiysvapaata edeltävän 12 kuukauden tulojen perusteella, kun aiemmin se pohjautui äitiysvapaata edeltävän kalenterivuoden tuloihin.

– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi olisi hyvä, jos raskaana oleva tuleva vanhempi voisi valita, lasketaanko äitiyspäiväraha viimeisen 12 kuukauden ajalta vai edeltävän kalenterivuoden tulojen perusteella. Näin korona-ajan tulonmenetykset eivät heijastuisi äitiyspäivärahan suuruuteen, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Voimassa olevan lain mukaan äitiysvapaalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivältä eli noin neljän kuukauden ajan. Tämän ajan jälkeen on oikeus vanhempainrahaan. Oikeus ansiosidonnaiseen vanhempainrahaan päättyy viimeistään, kun lapsi on noin 11,5 kuukautta.

– Kysymys äitiyspäivärahasta on tärkeä erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Tiedämme, että naisen euro on edelleen vain 84 senttiä. Naiset pitävät pääosan perhevapaista. Epätasainen hoivavastuun jakautuminen vaikuttaa naisten tuloihin ja pätkii työuraa.

– Oikeus riittävään toimeentuloon on ihmisoikeus. Naiset työskentelevät miehiä useammin osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa, mikä entisestään kasvattaa naisten köyhyysriskiä. Koronasta aiheutuva taloudellinen niukkuus ei saa syventää sukupuolten välisen tasa-arvon kuilua, Alanko-Kahiluoto sanoo.


 

JÄTÄ KOMMENTTI