Alajärven kaupungin taloustilanne haasteellinen

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungin taloustilanne entistä haasteellisempi, ilmoittaa Alajärven kaupunki mediatiedotteessaan.

Alajärven kaupungin suuret investoinnit saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana. Tämän jälkeen kaupungin palvelurakenne on kokoluokassaan valtakunnan kärkeä. Viime vuosien aikana yksistään vapaa-aikakohteisiin investoidun n. 15 M€:n lisäksi on muihin palvelutuotannon kohteisiin investoitu 6 M€. Luonnollisesti investoinnit ovat kasvattaneet velkamäärää, muttei kuitenkaan kohtuuttomasti. Nyt kaupunki tarjoaa omille ja naapurikuntien asukkaille monipuoliset mahdollisuudet vapaa-ajan harrastamiseen sekä kaupungin järjestämiin muihin palveluihin.

Käyttötalous ja muu rahoitus

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 44,7 M€ ja toimintakulut olivat 107,6 M€. Verotulot olivat vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan 29,5 M€ kasvaen 2,1 % (620 t€). Valtionosuudet laskivat 0,7 % (263 t€) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 34,8 M€. Vuoden 2019 vuosikate on 1,3 M€ (2,6 M€ v. 2018) eli 134 €/asukas (274 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen -1.963.382,21 € (-912.858,25 € v. 2017) alijäämäinen.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2019 olivat 6,87 M€. Merkittävimmät investointikohteet olivat uuden monitoimihallin (kok. kust. 5,2 M€, avustus 750 t€) ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön valmistuminen (kok. kust. 1,6 M€, ARA:n avustus 458 t€). Mittavimpana peruskorjauskohteena valmistui vuosien 2016–2019 aikana suoritettu terveyskeskuksen saneeraus (kok.kust. 5,4 M€), jonka kustannukset vuodelle 2019 olivat 551 t€. Lisäksi investoitiin kaavateihin 1,2 M€ ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 277 t€, ulkoilu- ja urheilualueisiin sekä puistoihin ja uimarantoihin 175 t€.

Lainakanta

Kuluvan vuoden investoinnit ovat hieman nostaneet lainakantaa, mutta lainamäärä asukasta kohti on kuitenkin alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 27,8 M€ ja lainakanta kasvoi noin 4,2 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.914 €/asukas (koko maa 3.360 €/asukas ja E-P 4.346 €/asukas).

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2019:

”Vuosi 2019 oli erittäin haasteellinen suomalaisille kunnille ja kaksi kolmasosaa kunnista teki miinusmerkkisen tuloksen. Alajärven kaupungin talousarvio oli lähtötilanteessa miinusmerkkinen noin 1,2 miljoonaa ja vuoden aikana päätettyjen määrärahalisäysten jälkeen budjetoitu alijäämä oli jo noin 2,4 miljoonaa. Tulos asettui kuitenkin 1,963 M€:ksi.

Taloustilanteeseen ei voida tietenkään olla tyytyväisiä. Tämän johdosta Alajärven kaupunki on aloittanut tarkastelemaan toimintojaan heti alkuvuodesta, jotta saisimme käyttötalouden tasapainoon. Poikkeusolot koronaviruksen johdosta asettavat tälle työlle erittäin suuret haasteet. Varovaistenkin arvioiden mukaan koronavirus tuo suomalaisille kunnille miljardien eurojen lisälaskun jo muutoinkin pahoin rasitettuun talouteen. Ajat ovat haasteelliset, mutta kaikki on vielä meidän omissa käsissämme talouden tervehdyttämisen suhteen.”


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI