Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungihallituksen päätöksiä kokouksesta 17.1.2022

KAUPUNGINVIRASTON SULKEMINEN VUODEN 2022 AIKANA

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisten henkilöstösäästöjen toteuttamiseksi on vuonna 2014 siirrytty viiden viikon kesäsulkuun (aikaisemmin neljä viikkoa), millä on helpotettu talkoovapaiden toteuttamista. Vuonna 2022 on yksi arkipyhä torstaina (26.5.2022).
Kokemuksen perusteella väliin jäävät työpäivät ovat usein suosittuja vuosi-
lomapäiviä tai talkoovapaapäiviä, joten viraston sulkeminen on käytännöllisistä syistä perusteltua. Lisäksi virasto on viime vuosina ollut suljettuna joulun välipäivinä. Kaupungin palvelutuotannossa järjestetään päivystyksiä esimerkiksi teknisessä toimessa ja sosiaalitoimessa, joten viraston sulkeminen ei vaikuta
merkittävästi palveluiden tarjontaan. Viiden viikon kesäsulku ei ole aiheuttanut ongelmia kaupungin tehtävien hoitamisessa tai palveluiden saatavuudessa.
Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunginvirasto on suljettuna
seuraavasti:
– helatorstain jälkeinen perjantai 27.5.2022
– kesällä viiden viikon ajan 27.6.–31.7.2022
– joulun välipäivät 27.–30.12.2022
Päivystykset järjestetään tarvittaessa.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN

Pohjanmaan aluetoimisto on pyytänyt 5.1.2022 saapuneessa kirjeessä
Alajärven kaupunkia nimeämään kaksi (2) edustajaa sekä heidän varahenkilönsä kutsuntalautakuntaa varten. Jäseniksi ja varajäseniksi tulisi, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista.

Kutsunnat järjestetään Alajärvellä tiistaina 22.11.2022.
Nimeämispyyntö kutsuntalautakuntaan, kutsuntakuulutus ja kutsuntapäivän ohjelma ovat oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus nimeää kaksi jäsentä sekä heidän varajäsenensä kutsuntalautakuntaan kutsuntoja varten vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus nimesi Alajärven kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi kutsuntalautakuntaan kutsuntoja varten vuodelle 2022 seuraavat henkilöt:

Edustaja             Varaedustaja
Kuoppala Jukka   Koivunen Vesa
Kujala Kuisma     Mäenpää Jari

PAAVOLAN KOULUN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Alajärven kaupungin talousarvion investointiosassa on vuodelle 2021 varattu 15.000 €:n määräraha Paavolan koulurakennuksen kuntotutkimukseen. Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää koulurakennuksen rakenneratkaisut, rakenteiden kunto sekä korjaustarpeet päätöksenteon lähtötiedoiksi. Tutkimus on valmistunut 18.10.2021.
Rakennushankkeen eteenpäin viemiseksi nimetään hankkeelle rakennus-
toimikunta, joka valmistelee hankkeen toteuttamista joko peruskunnostuksena tai uudisrakennuksena ja määrittää hankkeelle aikataulun. Toimikunnan tehtävänä on myös selvittää tulevat tilatarpeet, joiden pohjalta suunnittelua lähdetään valmistelemaan.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenet Paavolan koulun rakennustoimikuntaan.
Kaupunginhallitus nimeää jäsenet Paavolan koulun rakennustoimikuntaan.

Merkittiin, että toimikunta on nimeltään Paavolan koulun suunnittelutoimi-
kunta. Nimettiin suunnittelutoimikuntaan seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, tekninen johtaja Jouni Hänninen, kiinteistöpäällikkö Timo
Ketola, kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukangas, sivistystoimenjohtaja
Esa Kaunisto ja rehtorit Pentti Rentola ja Titta Väänänen.
Luottamushenkilöistä nimettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti
Joensuu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu, teknisen lauta-
kunnan puheenjohtaja Terho Mäkelä, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Juha Hauta-aho sekä kaupunginhallituksesta Jarmo Hänninen, Turo Kalliomaa, Jari Hämeenniemi, Jukka-Pekka Matintupa ja Aino Kanervikkoaho-
Kataja.
Tämän lisäksi sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta nimeävät keskuudestaan edustajansa suunnittelutoimikuntaan.

TAIDETEOSLAHJOITUKSET ALAJÄRVEN KAUPUNGIN / NELIMARKKA-MUSEON KOKOELMIIN

Nelimarkka-museoon on tarjottu lahjoitettavaksi seuraavat yksityishenkilöiden omistamat teokset:
Tuomas Nelimarkka: Omakuva
Eero Nelimarkka: Muotokuva (Niilo Lehtinen)
Perustelut: Nelimarkka-museon tarkoitus on kerätä ja tallettaa Eero Neli-
markan taidetta ja Nelimarkan historiaa.
Kaupunginhallitus päättää ottaa vastaan seuraavat teokset

Tuomas Nelimarkka: Omakuva
Eero Nelimarkka: Muotokuva (Niilo Lehtinen)
Nelimarkka-museon Etelä-Pohjanmaan alueellisen vastuutaidemuseon /
Alajärven kaupungin kokoelmiin.

Hyväksyttiin

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA ALAJÄRVEN ANKKURITPESIS RY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Alajärven kaupungin ja Alajärven Ankkurit ry:n pesäpallojaoston välillä on
ollut vuosia erilaisia yhteistyön muotoja. Edellinen yhteistyösopimus on ollut Alajärven Ankkuritpesis ry:n kanssa voimassa kaudella 2020–2021 siten, että tuki oli 12.500 euroa/vuosi. Alajärven Ankkuritpesis ry tarjoaa 21.12.2021 saapuneessa yhteistyösopimusehdotuksessa seuraavaa markkinointiyhteistyötä vuosille 2022–2023:
1. Pysyvä linkki kuvalla verkkosivuiltamme kaupungin kotisivuille,
esimerkiksi ylipainehallin varaussivulle hallivuorojen markkinoinnin
tehostamiseksi. Arvo 1000 €
2. Halliesitteen sähköpostitus suoraan alueen pesä- ja jalkapalloseurojen
sekä miesten ja naisten Ykköspesisseurojen päättäjille. Arvo 500 €
3. Sosiaalisten mediakanaviemme jakelut 5 x vuosi esim. ylipainehallin,
uimahallin ja liikuntatapahtumien markkinointiin. Arvo 500 €
4. Led-mainontaa Alajärven kaupungista, kaupungin tapahtumista ja
liikuntatiloista ympäri vuoden tienvarsimainontana 100 x 6 s/vrk sekä
ABC Alajärven että VT 16 Hoiskon LED-tauluilla ja mahdollisesti
ykköspesisotteluissa 10 x 6 s/ottelu. Arvo 2 500 €
5. Kaikkien pelaajien pelipaitojen selkämainos 40 x 10 cm. arvo 3000 €
6. Kentänlaitamainos 5 m x 0,90 m takakentällä ja 3 m x 0,90 m
katsomon sisäkaaressa. Arvo 1900 €
7. Kaksi ykköspesispelaajaa tai pelinjohtajaa kaupungin
markkinointitehtäviin messuille/tapahtumiin kahden työpäivän ajaksi.
Arvo 500 €
8. Otteluisännyys sisältäen: aitiopaikat ja ruokailu ottelutauolla 15
henkilölle, yrityksen nimi Torstai- ja Järviseutu-lehden
otteluilmoituksessa, avausheitto ja palkintojen jako. Arvo 1800 €
9. Logo kaikissa otteluilmoituksissa ja kaupungin mainoslinkki
Ankkureiden kotisivuilta. Arvo 1500 €
10. Nimitys suurimpien yhteistyökumppaneidemme joukkoon ja kutsut
heille kuuluviin verkostoitumis- ja yhteistyötilaisuuksiin. Arvo 1500 €.
11. A mallin etukentän mainos 500*300. Arvo 1000€.
12. B-poikien superpesisjoukkue ja miesten suomensarja joukkue ottavat
Alajärven kaupungin myös omien tukijoidensa joukkoon. Kotiotteluissa
käyttävät isoa A mallin 500*3000 etukentällä. Arvo yhteensä 800 €.
Alajärven kaupunki maksaa em. yhteistyökohdista Alajärven Ankkuritpesikselle yhteensä 12.500 €/vuosi.
Tämä sopimus raukeaa, mikäli Alajärven Ankkuritpesiksen pesäpallon
edustusjoukkue putoaa kauden 2022 jälkeen sarjatasoa alemmaksi tai
nousee Superpesikseen.
Kaupunginhallitus hyväksyy Alajärven Ankkuritpesis ry:n esityksen yhteis-
työsopimuksesta vuosille 2022–2023. Kaupunki maksaa Alajärven Ankkuritpesis ry:lle yhteistyösopimuksesta 12.500 euroa/vuosi. Vuoden 2023 osalta yhteistyösopimus edellyttää, että Alajärven Ankkuritpesis ry pelaa Ykköspesiksessä myös kaudella 2023.
Määräraha kohdennetaan kaupunginhallituksen vuoden 2022 avustusmäärärahoista kuluvan vuoden osalta.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Antti Joensuu olivat esteellisinä poissa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo 17.01–17.08. Vesa Koivusen esteellisyyden perusteena on intressijäävi ja Antti Joensuun osalta yhteisöjäävi.

Hyväksyttiin.


ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA RALLIAUTOILIJA VILLE HAUTAMÄEN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAUDELLE 2022

Ralliautoilija Ville Hautamäen kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimuksesta
vuodelle 2022. Ville Hautamäen parhaita saavutuksia ovat muun muassa seuraavat:
– rallin nuorten suomenmestaruus v. 2004
– rallin SM-hopea 2005, 2006, 2011, 2012, 2017, SM-pronssi 2007, 2008 ja
2016
– rallin suomenmestaruus 2014 ja 2015
– rallin SM-pronssia 2018
– rallin N-ryhmän SM 2 2019
– rallin N-ryhmän Suomen Mestari 2020
– rallin SM2 luokan Suomen Mestari 2021
Hautamäen tiimi kertoo aina olleensa hyvin esillä eri medioiden moottoriur- heiluohjelmissa. Myös valtakunnalliset autourheilu- ja sanomalehdet ovat
julkaisseet heidän kuviaan ja tehneet juttuja menestymisestä.
Yhteistyösopimus takaa Alajärven kaupungin logo-näkyvyyden Hautamäen
kilpa-autossa ja erikseen sopimalla kuljetuskalustossa, ajohaalareissa
sekä teamin asusteissa. Yhteistyösopimus on yksivuotinen (2022). Kustannus kaupungille on 2.500 euroa (ei sis. ALV 24 %).
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on vuodelle 2022 varattu avustuksiin ja yhteistyösopimuksiin yhteensä 45.000 euroa.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Alajärven kaupungin ja ralliautoilija
Ville Hautamäen välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2022 siten, että
kaupunki suorittaa sopimuksen perusteella 2.500 euroa (ei sis. ALV 24 %).

Hyväksyttiin.

YHTEISTYÖSOPIMUS SEIVÄSHYPPÄÄJÄN KANSSA / MIKKO PAAVOLA

Mikko Paavola on 23-vuotias Alajärven Ankkurit ry:tä edustava seiväshyppääjä. Mikko Paavola esittää Alajärven kaupungille markkinointiyhteistyösopimusta. Tavoitteena Mikko Paavolalla on kansainväliset arvokilpailut. Esityksessään Mikko Paavolan edustaja Suomen Urheiluliitto ry:n Tapio Rajala on todennut mm. seuraavaa: ”Mikko on tällä hetkellä Suomen paras seiväshyppääjä. Ennätys on 571,
tulos on hypätty kesällä 2021. Tavoitteena on rakentaa Mikon toimintaympäristöstä sellainen, että hän voi panostaa urheiluun täysipainoisesti. Mikko asuu ja harjoittelee Vaasassa hyvissä olosuhteissa ja hyvässä valmennuksessa. Hän opiskelee Vaasan yliopistossa kaupallisia aineita. Kesän 2022 tavoite on EM kilpailut Saksassa.

Seiväshyppääjä Mikko Paavola
Mikko Paavola, Alajärven Ankkurit, on 23-vuotias
Saavutukset v. 2020
• Kalevan kisat, SM kulta
Saavutukset v. 2021
• SM hallikilpailu, SM hopeaa
• Kalevan kisat, SM kulta
Tuloskehitys
• v.2019: 536 ulkona
• v.2020: 546 ulkona
• v.2020: 554 sisällä
• v.2021: 555 sisällä (Suomen kautta aikojen hallitilaston yhdeksäs)
• v.2021 571 ulkona (Suomen kautta aikojen tilaston kuudes)
Yhteistyösopimus tehdään kolmikantasopimuksena: urheilija, tukija ja Suo-
men Urheiluliitto.”

Kaupunginhallitus päättää tehdä markkinointiyhteistyösopimuksen seiväs-
hyppääjä Mikko Paavolan kanssa kolmikantasopimuksena. Sopimuksen
arvo on 1 500 € (ei sis. alv 24 %).
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan muut markkinointiin ja yhteistyöhön liittyvät ehdot kolmikantasopimuksena Paavolan ja Suomen Urheiluliitto ry:n edustajan Tapio Rajalan kanssa ennen sopimushinnan maksua.

Hyväksyttiin.


YHTEISTYÖSOPIMUS KESTÄVYYSJUOKSIJAN KANSSA / ANTTI IHAMÄKI

Antti Ihamäki on 24-vuotias Alajärven Ankkurit ry:tä edustava kestävyys-
juoksija. Antti Ihamäki esittää Alajärven kaupungille markkinointiyhteistyö-
sopimusta. Tavoitteena Antti Ihamäellä on vuoden 2024 EM-kilpailut. Esi-tyksessään Antti Ihamäen edustaja Suomen Urheiluliitto ry:n Tapio Rajala
on todennut mm. seuraavaa: ”Antti Ihamäen saavutukset v 2021
Antti saavutti kauden aikana peräti viisi SM mitalia. Se on saavutus, joka
hakee vertaistaan koko Suomessa
– hallissa SM 3. 3000 m juoksussa
– puolimaraton SM 2.
– maastossa 10 km:n matkalla SM 2.
– Kalevan kisoissa SM 2. 10000 m juoksussa. Antti paransi juoksussa
ennätystään lähes minuutilla aikaan 29.30,09
– maraton SM 3.
Lisäksi Antti oli paras suomalainen v. 2021 Ruotsi-ottelun 10000 m juoksussa. Yhteistyösopimus tehdään kolmikantasopimuksena (urheilija, yritys, Suomen Urheiluliitto) ja raha kulkee valmennusrahaston kautta.”

Kaupunginhallitus päättää tehdä markkinointiyhteistyösopimuksen kestävyysjuoksija Antti Ihamäen kanssa kolmikantasopimuksena. Sopimuksen
arvo on 1 500 € (ei sis. alv 24 %).
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan muut markkinointiin ja yhteistyöhön liittyvät ehdot kolmikantasopimuksena Ihamäen ja Suomen Urheiluliitto ry:n edustajan Tapio Rajalan kanssa ennen sopimushinnan maksua.

Hyväksyttiin.


ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA HANNU LINNANMÄKI OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Hannu Linnanmäki Oy:n edustaja on ottanut yhteyttä kaupungin tekniseen
toimeen ja tiedustellut mahdollisuutta ostaa alue kuljetusliikkeensä ajoneuvojen pysäköintiin ja säilytykseen. Yrityksellä on tarkoitus rakentaa halli ajoneuvojen säilytykseen. Lisäksi hallin ympärille tulee piha-aluetta ajoneuvojen pysäköintiin.
Yritys on toiminut tähän asti vuokralla kaupungin omistamissa ns. vanhan
TVH:n tukikohdan tiloissa Tuluutissa. Heidän tarpeisiinsa sopivin alue on Juurikaskydön alueella Makasiinintien ja Juurikaskydöntien risteysalueella sijaitsevat tontit 628/1 ja 628/2. Asemakaavassa tontit ovat merkitty T-2 merkinnällä, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueen pinta-ala on noin 5 310 m2.
Tontti on määräala kaupungin omistamasta tilasta Hepokatti, RN:o 5-401-
4-450. Tontin hintana noudatetaan teollisuusalueella yleisesti noudatettua 1 €/m2
hinnoittelua. Edellä olevan perusteella kauppahinnaksi tulee puustoineen
5.660 €. Puuston arvoksi on sovittu 350 euroa. Alueella kasvaa harvaa
mäntymetsää ja koivikkoa. Ostaja vastaa määräalan erottamiskustannuksista.
Kaupan yhteydessä sovitaan, että ostaja tai alueen silloinen omistaja sitoutuu luovuttamaan kaupungille kaupan kohteen Makasiinintien puoleiselta sivulta maksimissaan neljä metriä leveän alueen 1 euron neliöhinnalla, mikäli Lapuantien ja teollisuusalueen välinen uusi tieyhteys tulee menemään
Makasiinintien kautta.
Kauppakirjaluonnos on pykälän liitteenä ja määräalan sijaintikartta oheis-
materiaalina.

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
myy noin 5 310 m2:n suuruisen määräalan Hepokatti-nimisestä tilasta Ala-
järven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 5.660 euron kauppahinnalla
kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI