Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 2.5.

HOISKON KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se poistaa investointiosassa varatun ko. määrärahan valtioapuehdon siltä varalta, ettei hanke saa avustusta ja hankkeen toteutus voidaan käynnistää varhaisessa vaiheessa.

Hyväksyttiin.

VEHKALAMPI-KOIVUMÄKI-KARSTAPERÄNTIEN KUNNOSTUS, LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se varaa vuoden
2022 talousarvion investointiosaan kohtaan Kaupunginhallitus / Muut pitkävaikutteiset menot 68 750 euron lisämäärärahan Vehkalampi–Koivumäki–Karstaperäntien kunnostukseen. Vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan
tarvittaessa lisälainan otolla.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TT BOTNIA OY:N HALLITUKSEEN

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa TT Botnia Oy:n hallitukseen vuosiksi 2022–2023.

Päätös

Jarmo Hänninen esitti, että hallituksen jäseneksi esitetään Martti Mäkitaloa. Päätettiin yksimielisesti esittää TT Botnia Oy:n hallitukseen Martti Mäkitaloa

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 2022 – 2023 ERÄIDEN YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSIIN

Merkitään, että Vesa Koivunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui käsi-
teltäessä Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:n edustajia klo 17.04–17.19.
Kaupunginhallitus nimesi edustajansa eräiden yhdistysten ja yhteisöiden kokouksiin seuraavasti:
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry.:
Vesa Koivunen (varalla Aino Kanervikkoaho-Kataja)
Maatalouskerhoyhdistys / Alajärven 4H-yhdistys ry
Tomi Uusipaikka (varalla Tapio Höykinpuro)
Suomen Sininen Tie ry: Jukka Joensuu (varalla Kauko Ukomäki)
Ähtävänjoen neuvottelukunta: Timo Mäntyniemi (varalla Heikki Honko)
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry: Kauko Ukonmäki.

Kaupunginhallitus muuttaa päätöstään 11.4.2022 siten, että kaupun-ginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja tai määräämänsä henkilö edustaa Alajärven kaupunkia edellä mainittujen ja muiden mahdollisten yhdistysten tai yhteisöjen vuosikokouksissa vuosina 2022–2023.

Hyväksyttiin.

TAIDETEOSDEPONOINTI NELIMARKKA-MUSEOON

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vastaanottaa teokset Nelimarkka-museon Etelä-Pohjanmaan alueellisen vastuutaidemuseon / Alajärven kaupungin kokoelmiin.

Hyväksyttiin.

ESITYS KATUJEN SULKEMISESTA, MAA-ALUEIDEN JA TILOJEN KÄYTTÖOIKEUDESTA ROKULIPÄIVIEN 2022 AIKANA

Kaupunginjohtajan ehdotus:

1) puoltaa Alajärven Yrittäjät ry:n tiensulkemisanomusta Rokulipäivien
ajaksi edellä esitetyllä tavalla, ja
2) hyväksyy Alajärven Yrittäjät ry:n anomuksen yleisten alueidensa ja tilo-
jensa osalta edellä esitetyllä tavalla, ja
3) valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Timo Ketolan osoittamaan soveltuvat wc-ja suihkutilat torimyyjien käyttöön to-illasta 30.6.2022 klo 20.00 alkaen la-iltaan 2.7.2022 klo 20.00 saakka sekä alueen Karavaanareiden Rokulitreffi alueeksi. Teiden sulkemisessa sekä tilojen ja alueiden käytössä on noudatettava kiinteistöpäällikkö Timo Ketolan ja kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukankaan antamia tarkempia määräyksiä.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Alajärven Yrittäjät ry:n esityksen niin, että avustuksen määrä on 1 200 euroa kuten vuonna 2021. Määräraha      1 200 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen vuoden 2022 avustusmäärärahoista.

Hyväksyttiin.

ASUNTO OY ALAJÄRVEN PÖLLÖLAAKSON JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkiostaa yhteensä noin 1601 m2:n suuruisen määräalan Pöllölaakso-nimisestä tilasta Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 1 090,50 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI