Alajärven kaupunginvaltuusto kokousti 27.4.

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4. mm. seuraavasti:

LEHTIMÄEN LÄÄKÄRITALON MYYNTI

Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 42 Kiinteistötiedot Osoite: Koivurinteentie 3, 63500 Lehtimäki Rakennusvuosi: 1968 Rakennuksen pinta-ala: 899 m2 Tila: Lääkärilä 5-413-6-97 Tontin pinta-ala: 2061 m2 Rakennus on alun perin rakennettu lääkärien asuin- ja vastaanottotiloiksi (kahdet tilat). Viimeksi rakennuksessa on ollut päiväkotitoimintaa ja eläinlääkärin vastaanottotilat.

Päiväkotitoiminta on siirtynyt Taimelan koululle tehtyihin tiloihin vuonna 2015. Eläinlääkärin vastaanottotilat saneerattiin Lehtimäen keskusvaraston tiloihin vuonna 2016, josta lähtien rakennus on ollut tyhjillään.
Rakennuksen vesikattorakenne on muutettu tasakatosta harjakattoiseksi 1990-luvun alkupuolella. Rakennuksessa on myös vuosien aikana tehty pieniä muutos- ja pinnoitustöitä. Kiinteistön käyttökulut ovat olleet n. 25.000 €/vuosi, kun tilat ovat olleet käytössä. Vuoden 2018 ylläpitokulut ovat olleet noin 9.500 €. Tiloille ei tällä hetkellä ole tarvetta kaupungin omaan käyttöön. Kiinteistö on ollut aikaisemmin myynnissä huutokaupat.comissa, jonka kautta korkein saatu tarjous oli 6.000 €. Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2019 § 34, että tarjous hylätään ja kiinteistön myyntiä jatketaan niin, että se laitetaan myyntiin kiinteistövälittäjälle. Kiinteistö laitettiin uudelleen myyntiin Omakodit Alajärven toimipisteen kautta. Toimeksianto oli voimassa 17.9.2019–12.02.2020. Yhtään tarjousta kiinteistöstä ei tänä aikana saatu.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Lehtimäen lääkäritalo laitetaan uudelleen myyntiin huutokauppa.com-palveluun. Lähtöhinnaksi laitetaan 5.000 €. Kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen antaneelle. Rakennus myydään purkukuntoisena. Mikäli kiinteistöä ei saada myytyä ennen seuraavan lämmityskauden alkua, jätetään rakennus kylmilleen.

Kaupunginvaltuusto 27.04.2020

Jari Mäenpää esitti, että kiinteistön pohjahinnaksi laitetaan 0 euroa. Puheenjohtaja totesi, että Mäenpää esitys kannattamattomana raukeaa.

Hyväksyttiin.

Kvalt
Jukka Joensuu esitti kokoomuksen ryhmäesityksenä, että kiinteistön myynnille ei aseteta erikseen pohjahintaa. Olli Ketola kannatti kokoomuksen ryhmäesitystä. Raimo Vistbacka kannatti hallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että kokoomuksen valtuustoryhmä on Olli Ketolan kannattamana tehnyt esityksen, että lähtöhinnaksi laitetaan 0 euroa. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: – ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja – ne, jotka kannattavat kokoomuksen valtuustoryhmän esitystä, äänestävät EI.

Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen.

LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAIN MUKAISEN ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN ASETTAMISESTA

Alajärven kaupungille on 18.3.2020 saapunut lausuntopyyntö valtiovarainministeriöltä kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisesta erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta. Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Kyyjärven kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.

Lisäksi arviointiryhmä ehdotti, että kunta jatkaa edelleen talouden tervehdyttämiseksi esittämiään omia toimenpiteitään sekä toteuttaa niitä rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden parantamiseksi. Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Tämän perusteella valtiovarainministeriö on pyytänyt Kyyjärven, Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven kunnilta sekä Saarijärven kaupungilta ja Alajärven kaupungilta lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen. Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta kunnilta lausuntoa myös kuntajakoselvittäjästä. Valtiovarainministeriö esittää, että kuntajakoselvittäjäksi nimitetään HT Eero Laesterä. Erityinen kuntajakoselvitys toteutettaisiin ajalla 4.5.–30.10.2020. Lausunto tulee antaa valtiovarainministeriölle 30.4.2020 mennessä. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö liitteineen on oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus päättää lausua valtiovarainministeriölle, että – Alajärven kaupunki on valmis lähtemään mukaan kuntarakennelain mukaiseen selvitykseen, mutta ei tässä vaiheessa vielä ota kantaa mahdolliseen kuntaliitokseen Kyyjärven kunnan kanssa. – Alajärven kaupunki kannattaa ehdotusta Eero Laesterän määräämisestä selvitysmieheksi.

Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen:

Alajärven kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki lausuu valtiovarainministeriölle, että – Alajärven kaupunki on valmis lähtemään mukaan kuntarakennelain mukaiseen selvitykseen, mutta ei tässä vaiheessa vielä ota kantaa mahdolliseen kuntaliitokseen Kyyjärven kunnan kanssa. – Alajärven kaupunki kannattaa ehdotusta Eero Laesterän määräämisestä selvitysmieheksi.

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 27.4.

Jukka Joensuu esitti kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten valtuustoryhmien yhteisenä esityksenä, että Alajärven kaupunki ei osallistu kuntajakoselvitykseen. Olli Ketola esitti, että Alajärvi ei lähde mukaan kuntarakenneselvitykseen. Jukka-Pekka Matintupa kannatti Olli Ketolan esitystä. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmät liittyivät kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten esitykseen. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten valtuustoryhmien yhteinen esitys, johon vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmät ovat yhtyneet, että Alajärven kaupunki ei osallistu kuntajakoselvitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys ja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: – ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja – ne, jotka kannattavat kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten esitystä, johon vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit ovat yhtyneet, äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.

Äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI