Alajärven kaupunki pitää kiinteistö- ja tuloveroprosentit entisellään

0

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentti pidetään nykyisellään 21 %:ssa.

Kaupunginhallitus esittää myös, että vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Veroprosentti

– yleinen kiinteistöveroprosentti 0,99

– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,44

– muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,04

– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00

Alajärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelman 2013–2016 laatinut toimikunta esittää tuloveroon 0,5 prosenttiyksikön korotusta vuodelle 2015 ja lisäksi saman suuruista korotusta myös vuodelle 2016.

JÄTÄ KOMMENTTI