Alajärven seurakunnan Pikkupappilan pihapiiriin kerrostaloja senioreille

0
Karttaluonnos Alajärven Kirkonseudun kortelista Hoiskontien Länsipuolelta. Klikkaa kartasta suuremmaksi (JK)
Karttaluonnos Alajärven Kirkonseudun korttelista Hoiskontien Länsipuolelta. Klikkaa kartasta suuremmaksi (JK)
Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotuksen korttelissa 5.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ollut mahdollistaa niin sanottujen senioriasuntojen rakentaminen asemakaava-alueelle sekä tarkistaa myöskin puistoalueen rajoja.

Korttelin asemakaavamerkintöjä on muutettu siten, että se mahdollistaa myös kerrostalorakentamisen. Voimassa olevassa asemakaavassa oleva omakotitontti kaava-alueen pohjoisosassa on myös poistettu.

Käsittelyssä ollut korttelialue on jaettu kolmeen ohjeelliseen tonttiin, joiden koot ovat pohjoisesta etelään päin lukien 3923, 3443 ja 4798 neliömetriä. Ajatuksena on alueen rakennussuunnitelmien toteuttamisen mahdollistaminen kolmessa eri vaiheessa.

Korttelialueen puistonpuoleiselle alueelle muodostuu yksikerroksisten paritalojen rivistö. Korttelialueen katualueiden puoleiset alueet ovat muutoin kaksikerroksisia, mutta alueen koillisnurkassa on mahdollista rakentaa kerrostalo, joka voi osin olla nelikerroksinen. Maasto laskee alueen koilliskulmassa noin kaksi metriä eli lähes yhden kerroksen verran. Myös korttelialueen eteläiseen osaan on mahdollista rakentaa kolmekerroksinen kerrostalo.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo esittää toiveen, että Pikkupappilan päärakennuksen säilyminen tulisi varmistaa suojelumerkinnällä, sillä kohteella on paikallishistoriallista merkitystä osana Alajärven seurakunnan vaiheita. Museon mielestä rakennuksen käyttötarkoitus on syytä säilyttää julkisena ja kaavamääräyksessä tulisi ohjeistaa korjaamista suoritettavaksi ennallistamalla ja vanhaa ilmettä palauttamalla tavalla.

Asemakaava mahdollistaa Pikkupappilan säilyttämisen, mutta rakennusta ei ole tarpeen varsinaisesti suojella kaavamääräyksellä. Kuitenkin erityisellä määräyksellä on määrätty, että olemassa olevia rakennuksia voidaan korjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla huolimatta siitä, mitä kaavassa on määrätty käyttötarkoituksesta. Näin ollen Pikkupappila voi säilyä myös nykyisessä käytössään nuorisotilana. Tulevaisuudessa se voisi myös toimia esimerkiksi korttelin yhteisenä senioreiden kerho- ja kokoustilana.

JÄTÄ KOMMENTTI