Alajärven talousarvio 2018 esittelyssä – kaupunki investoi edelleen tulevina vuosina voimakkaasti

0

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2018 on ollut haasteellista muun muassa voimakkaasti supistuneiden valtionosuuksien johdosta. Hallintokunnille on edelleen annettu tiukat määräraharaamit ja näitä tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2018 alusta. Vuoden 2018 osalle ei ole lähdetty tekemään äkkinäisiä menoleikkauksia, koska tavoitteena on tarkastella rauhassa kaupungin menorakenteita vuoden 2018 aikana ja saada vuodelle 2019 jälleen positiivinen talousarvio.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kertoo kaupungin jatkavan sovittujen investointien läpiviemistä

– Alajärven kaupunki jatkaa investoimista edelleen voimakkaasti. Tarkoituksena olisi, että suurimmat investoinnit saadaan tehtyä

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kertoi kaupungin varautuvan, tämän hetken ja myös lähivuosien investoinneilla,jo tuleviin kuntia koskeviin uudistuksiin       (JK/K-Media)

seuraavien kolmen vuoden aikana. Tämä nostaa luonnollisesti lainamääriä, mutta ei huolestuttavan paljon. Suurten investointien jälkeen Alajärven palvelurakenneverkko on kunnossa, eikä isompia investointeja pitäisi olla tulossa. Investointien avulla valmistaudutaan myös tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen, joka muuttaa hiukan kuntien roolia. Alajärven kaupungin vahva tarkoitus on olla itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan, kulttuurin ja lähipalveluiden kaupunkikeskus. Tämä tavoite vaatii myös investointeja tulevaisuuteen. Näiden investointien jälkeen Alajärven kaupungin palvelurakenteet ovat Suomen kärkeä verrattuna vastaavankokoisiin ja osin isompiinkin kaupunkeihin. Alajärvellä on hyvä tekemisen meininki, joka näkyy myös useissa alueen yrityksissä. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita.

 

 

Käyttötalous

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa. Käyttötaloudessa toimintakate on 61,4 miljoonaa euroa ja kasvaa 1,1 M€. Verotulot kasvavat 0,3 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Hieman piristyneen taloustilanteen ansiosta verotulojen ennustetaan kasvavan jo kuluvana vuonna. Valtionosuudet laskevat 2,9 % (933.134 eur.) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi. Toimintatuotot kasvavat 251.000 euroa kuten myöskin toimintakulut 1,5 M€.

Tilikauden tulos vuodelle 2018 on arvioitu 1,5 M€ alijäämäiseksi.

Investoinnit
Alajärven kaupungin investoinnit vuosille 2018−2020 ovat mittavat.

Vuoden 2018 uusia investointikohteita ovat kehitysvammaisten asumisyksikkö ja monitoimihalli. Asumispalveluyksikön kokonaiskustannukset ovat 1,2 M€ ja hankkeelle odotetaan saatavan ARA:n avustusta 300.000 euroa sekä korkotukilainaa. Asumisyksikkö pitää sisällään 2+8 asuntoa ja yksikön yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 478 m2. Monitoimihalli on suunniteltu palvelemaan laajoja tiloja vaativia liikuntamuotoja, kuten lento- ja koripalloa sekä salibandya. Suuren ja korkean salitilan ja 280 katsomopaikan vuoksi se soveltuu erinomaisesti myös muille urheilulajeille ja yleisötapahtumille. Hallin pohjapinta-ala on 6 520 m2 ja salin vapaa sisäkorkeus 9 metriä. Hallin kokonaiskustannusarvio on 5,1 M€ ja vuoden 2018 aikana kustannuksiin on varauduttu 2,3 M€:lla.

Vuoden 2018 suurin peruskorjauskohde on terveyskeskuksen vuonna 2016 myöhässä käynnistynyt peruskorjauksen päättäminen 1,55 M€:lla.

Peruskorjaus-/laajennustarve on tullut esiin sisäilmatutkimuksen perusteella ja toimitilatarpeiden uudelleenarvioinnissa. Koska väistötilojen käyttö on pyritty minimoimaan, hanke on toteutettu vaiheittain. Vuoden 2017 loppuun mennessä I-vaiheessa on valmistunut hammashoitola laajennuksineen ja uudisrakennuksen lisäsiipi, joiden rakentamiseen arvioidaan käytettävän noin 2,5 M€. Toisessa vaiheessa peruskorjaus kohdistuu keittiötiloihin, hallinnon tiloihin ja viimeksi vastaanottotiloihin. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 4,4 M€ ja peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan v. 2018.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 2,3 M€:lla ja summa sisältää terveyskeskuksen peruskorjausmenoja 1,55 M€. Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä 1,4 M€. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat 420.000 euroa.

Suunnitelmavuosien 2019−2020 uutena investointikohteena on uuden paloaseman (2,8 M€) rakentamisen aloittaminen.

Lainakanta

Alajärven kaupungin lainakanta nousee hieman vuoden 2017 aikana 21,1 M€:oon, mutta investointien myötä 2018 27,1 miljoonan euron tasolle (n. 2.765 eur/as.) ja edelleen vuonna 2019 33,9 M€:oon (n. 3.474 eur/as.).

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 27.11.2017.

” width=”20″ height=”20″>

JÄTÄ KOMMENTTI