ALAJÄRVI | 20 000 euroa viemäriverkon suunnitteluun – Luoma-ahon koulu lopetetaan – veroäyri pysyy korkealla tasolla

1
Alajärven kaupungintalon valtuustosalin puoli Alvar Aallon tien suunnasta (foto: Jukka Ketonen)

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä, että vuoden 2018 talousarvioon varataan 20.000 euron lisämääräraha Saukonkylän ja Koskenvarren kylille viemäröintisuunnitelman laatimiseksi. Luoma-ahon kyläkoulun lakkauttaminen repii valtuustoa. Hyvien vuosien tuloskaan ei saanut veroasteikkoa laskuun.

Huomattavan suuruinen lisämääräraha summa uppoaa vasta pelkkiin suunnittelukuluihin? Keskustan valtuustoryhmä / Saukonkylän kyläseura on tehnyt aloitteen viemäriverkon rakentamiseksi Saukonkylään.

Luoma-ahon koululaiset Hoiskoon ? – energistä kylää asian käsittely raivostuttaa

Luoma-ahon lapset, eskarista vanhimpiin, kyyditetään kaupungin sivistystoimen suunnitelmissa jatkossa muun muassa Hoiskon kouluun. Sivistoimen mukaan Hoiskon koululla on hulppeasti tilaa sijoittaa Luoma-ahon / Ojajärven oppilaat luokkiinsa. Sivistystoimi ei saanut laskelmissaan aikaiseksi talouspohjaltaan kannattavaa ratkaisua. Luoma-aholla ja sen nuorekkaassa yrityselämässä asia koetaan kokonaa eri tavalla. Kylä halutaan pitää vireänä eikä siihen aluueella olevan teollisuusjohdon mukaan kuulu lainkaan kylän koulun poissulkeminen. Alajärven kaupungin valtuusto kokousti ja äänesti ja päättyi kaupunginjohtajan kaupunginhallitukselle tekemään ehdotukseen, jossa Luoma-aholle ei koulua rakenneta, eikä sitä vuokrata kylälle mahdollisesti rakennettavista tiloista. Joten koulunpitoa ei vuoden 2019 syksyllä enää Luoma-aholla aloitettaisi ja kaikille sen oppilaista osoitettaisiin opiskelupaikka muista kaupungin omistuksessa olevista tiloista. Keskustelu aiheen ympärillä jatkunee vielä tovin.

Seuraavat valtuutetut jättivät asiasta eriävän mielipiteen: Olli Ketola, Marjo Vistiaho, Jukka Joensuu, Jaakko Aho, Pentti Joensuu, Jukka Kangastie, Raimo Vistbacka, Tuomo Tallbacka, Markku Leppäkangas, Tuomo Paavola, Markku Sillanpää ja Heikki Honko.

Alajärven veroäyri pysyy ennallaan ja on tulevanakin vuonna 21,75 %

Alajärvi ei halua päästää tulopuolta karkuun ja päätti pitää äyrinsä entisellä korkealla tasolla. Valtuutettu Jukka Joensuu (kok) haluaisi lisätä Alajärven houkuttelevuutta yritys- ja asuinpaikkana madaltamalla vähin erin kunnan tuloveroprosenttia. Valtuustosaliin tuli esityksen jälkeen syvä hiljaisuus, Joensuun esitys raukesi kannattamattomana.

Ote valtuutettu Jukka Joensuun ehdotelmasta:

”- Taseeseen kertyneet ylijäämät ja positiivinen tuloverokehitys huomioiden on Alajärven kaupungilla mahdollisuus alentaa kannettavaa tuloveroprosenttia maltillisesti. Veroprosentin laskulla kohtuuton tuloveroprosentti saataisiin lähemmäksi Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa vaarantamatta kaupungin taloutta ja tulosta, joka näiden talouslukujen valossa toteutuisi vuonna 2019 arvioni mukaan 376.000 € ylijäämäisenä.
Maltillinen veroäyrin laskeminen on oikea linja ja lisää Alajärven elinvoimaa, houkuttelee asumaan ja yrittämään. Ehdotan, että tuloveroprosenttia lasketaan 0,25 %-yksikköä vuodelle 2019. Tämän ehdotuksen vaikutus on noin –341.000 €.”

Myöskään viimevuotisiin voimassa oleviin kiinteisveroprosentteihin ei kajottu.

Alajärven kaupunginvaltuusto kokousti maantai-iltana 29.10. ja läsnä oli 31 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

1 KOMMENTTI

  1. Täytyy sanoa, että edellisten vuosien 7,5 milljoonan euron ylijäämällä eli voitolla Alajärvelle olisi rakennettu melkein 5 uutta koulua Luoma-aholle. Korkotaso on edelleen matala, mutta nousee viimeistään parin vuoden kuluttua. Pidän täysin käsittämättömänä Mäkelä Alu yhtiön tarjouksen hylkäämistä. jossa tarjotaan mahdollisuutta rakentaa oman ehdotuksen mukaan uuden koulun ja vuokraa sen kaupungille 45 000 eurolla vuodessa seuraavien 10 tai 20 vuoden ajaksi. Kaupungilla on aina mahdolisuus ostaa koulu taloudellista jäännösrvoa vastaan vuokrasuhteen päätyttyä. Mäkelä Alun yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esko Mäkelä ilmoittaa käsityksenään, että tehdas lähtee paikkakunnalta pois 10 vuoden kuluttua.

    Tehtaan työntekijöiden lapset tarvitsevat oman koulunsa. Nyt uhkaa sellainen tiilanne, että ne, jotka ovat rakentaneeet omakotitalonsa Luoma-aholle, havaitsevat asuntonsa arvon olevan käytännössä nollan tasolla, jos ja kun yhtiö lähtee pois Etelä-Suomeen. Tämä merkitsee väistämättä luottotappiota asuntoluottoja myöntäneille Alajärven pankeille, koska asuntoja on tyhjillään paikkakunnalla peräti 54 kappaletta ennestään. Tässä yhteydessä on vaikea puhua kaupungin samassa kokouksessa hyväksytylle ja aiotulle viestintäsuunnitelmalle aloitusta ilman uskottavuusongelmia. Tuntuu hyvin vahvasti siltä, että kaupunginvaltuutetut eivät ole tienneet, mistä he ovat päättäneet. On hyvin todennäköistä, että asiasta puhkeaa monivuotinen valitusryöppy.

JÄTÄ KOMMENTTI