ALAJÄRVI | Etäopetuksen toteutuminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa – kyselyn tulokset 

0
Etäkoululainen

Alajärven sivistystoimi on tehnyt kyselyn etäopetuksessa olevien lasten huoltajille ja etäopetusta toteuttavalle opetushenkilöstölle. Kyselyn tarkoituksena oli kehittää etäopetuksen käytäntöjä ja toteutustapoja. Kysely toteutettiin ajalla 24.–30.4.2020. 

Huoltajille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin etäopetuksesta tiedottamista, viestintää ja yhteydenpitoa, laitteita ja tekniikkaa. Lisäksi selvitettiin annettujen tehtävien sopivuutta ja ajankäyttöä sekä tuen tarvetta tehtävien suorittamisessa. Huoltajilla oli mahdollisuus myös sanalliseen palautteeseen. Alajärven ja Vimpelin esi- ja perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa on 1499 opiskelijaa. Huoltajien tuli vastata erikseen jokaisesta perheen oppilaasta. Vastauksia saapui 949. Vastaukset kattoivat noin 63 % koko oppilasmäärästä, joten saatujen vastausten tuloksia voidaan pitää erittäin kattavana. 

Kooste huoltajien vastauksista on nähtävillä Alajärven kaupungin sivistystoimen sivuilla. 

Henkilöstökysely suunnattiin etäopetuksessa oleville opettajille ja sillä kartoitettiin työn kuormittavuutta ja työhön käytettävää aikaa, etäopetukseen siirtymisen haasteita, omaa onnistumista ja työnantajan valmiuksia sekä tukea etäopetuksessa. Myös henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa sanallista palautetta. Etäopetuksessa olevasta 130 opettajasta kyselyyn vastasi 113 eli vastausprosentti noin 87 %. 

Alajärven sivistyslautakunta on 13.5.2020 käynyt läpi saadut tulokset. Erityisesti oli merkillepantavaa, että vastaajista 98,6 % arvioi, että etäopetus toteutui kyselyhetkellä hyvin tai melko hyvin. Koko kyselyn tuloksia voidaan myös kokonaisuudessaan pitää erinomaisina. 

Alajärven sivistyslautakunta haluaa kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Samalla lautakunta kiittää myös oppilaita ja huoltajia sekä henkilökuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja toiminnasta poikkeusolojen aikana. 

Alajärven kaupunki/ Esa Kaunisto / sivistystoimenjohtaja 

 

KATSO huoltajakyselyn tulokset (graafinen esitys) TÄSTÄ J-Pnews LINKISTÄ!


 

JÄTÄ KOMMENTTI