Alajärvi kirjasi historiansa näyttävimmän taloustuloksen – myös lainataakkaa onnistuttiin keventämään

2

”Vanha valtuusto jätti seitsemän miljoonan perinnön ja huomattavan haasteen uusille!”

Julkisuudessa jo tovin aikaa liikkunut ”huhu” todentui kun kaupunki ”virallisesti” julkisti tänä aamuna Alajärven kaupungin tilinpäätöstietoja vuodelta 2016. Jotka lukuina osoittavat kaupungin talouden kehityksen jatkuneen edelleenkin positiiviseen suuntaan. Kaupungin omat palvelutoimialat pysyivät erittäin hyvin talousarvion 2016 mukaisissa määräraharaameissa. Lisäksi talouden tasa-painottamistoimet ja rakennemuutokset alkavat tuottamaan toivottua tulosta. Merkittävin kasvu saatin aikaiseksi valtionosuuksissa ja verotuloissa. Myös menojen osalta helpotusta tiukkaan kuntatalouteen toi tunnetusti kalliin erikoissairaanhoidon menojen merkittävä alentuminen ennakoidusta arviosta.

 

Vesa Koivunen

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen on syystäkin iloinen johtamansa ”yrityksen” talouden harvinaisen positiivisista tunnusluvuista.

 

 

 

 

  • – Alajärven kaupungin talous on saatu monilla mittareilla mitattuna tasapainoon. Yli 7 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos on Alajärven historian paras ja jo kolmatta vuotta pe-räkkäin positiivinen. Tästä kuuluu suuri kiitos Alajärven kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle, jotka ovat vieneet läpi valtuuston syksyllä 2013 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2013–2016 sekä palvelurakennetyöryhmän vuonna 2014 esittämiä rakenteellisia uudistuksia. 
  • – Tasapainottamistyö alijäämien kattamiseksi saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja taseessa on nyt ylijäämää noin 5,0 M euroa. Tämä toimii tarvittaessa puskurina turvaamaan kaupungin rahoituspohjaa varsinkin sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Kestävällä pohjalla oleva kaupungin talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kaupunkilaisille. Samalla voimme investoida välttämättömiin ja tarpeellisiin kohteisiin tänä vuonna ja tulevina vuosina. 
  • – Alajärven lainamäärä asukasta kohden on myös selkeästi alle valtakunnan ja maakunnan keskiarvon, eli tälläkin mittarilla mitattuna Alajärven kaupungin talous on hyvällä tasolla.

 

Käyttötalous ja muu rahoitus 

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 41,7 M euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 0,1 %. Toimintakulut olivat 98 M euroa laskien 1,1 %. Merkittävin toimintakulujen lasku oli henkilöstökuluissa noin 1,1 M euroa.

Verotulot olivat vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 29,5 M euroa kasvaen 3,5 % (1 Me). Valtionosuudet nousivat 8,5 % (2,9 Me) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 37,0 Me. Valtionosuuden kasvusta osa sisältää yhteistoiminnasta aiheutuvia tuloeriä.

Vuoden 2015 vuosikate on 10 Me (5 Me v. 2015) eli 1.015 e/asukas (502 e/asukas).

Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 7.019.654,00 e (1.928.833,48 e v. 2015) ylijäämäinen.

Investoinnit 

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2016 kasvoivat 5,26 M euroon vuodesta 2015 (2,07 Me). Merkittävimmät investointikohteet olivat uuden päiväkodin rakentaminen ja koulukeskuksen sekä terveyskeskuksen peruskorjaukset. Päiväkodin rakentaminen (2,2 Me) alkoi syksyllä ja kohde valmistuu kesäkuussa 2017. Koulukeskuksen niin sanotun auditoriosiiven peruskorjaus (900 000 e) saatiin päätökseen vuoden lopulla. Syksyllä käynnistyneen terveyskeskuksen peruskorjauksen (4,4 Me) kustannukset vuodelle 2016 olivat 400 000 e. Lisäksi investoitiin kaavateihin 500 000 e ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 1.1 Me, joista suurin yksittäinen kohde oli Hoiskon siirtoviemärin rakentaminen 364 000 e.

Lainakanta 

Viime vuodet ovat investointien osalta olleet maltilliset, joten lainamäärä asukasta kohti on alle maakunnan ja jopa valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 18,7 Me ja lainakanta laski noin 5,4 Me edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 1.888 e/asukas (koko maa 2.930 e/asukas ja E-P 3.433 e/asukas). Uimahalli-investoinnin valmistuttua kaupungin lainakanta oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 28,0 Me (2.737 e/asukas) eli kolmessa vuodessa lainakanta on vähentynyt peräti 9,3 Me eli 33,2 %.

2 KOMMENTTIA

  1. Hyvin kustu! Vanha sanonta. Mutta kuinka paljon kuntalaiset ovat kärsineet, onko sairauksia hoidettu, veroäyrit, kiinteistöverot vapaa-ajan asunnoista korkeat ym ym. Ja jos näin hyvin menee, valtionavut voisi vähentää! Ja mikä on Jamijuttu!

  2. Alajärven kaupungin talous on kaikilla mittareilla mitattuna SE-luokkaa. Erityisesti Alajärven veronmaksajien lämmittää mieltä se tosiasia, että velkaantuminen on saatu pysäytettyä ja palvelutuotanto on huippuluokkaa. Toki nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä poliittiset puolueet saavat aikaan seuraavalla valtuustokaudella. Velka per asukas on tällä hetkellä vain 1888 euroa. Yleensä tämän kokoisissa kaupungeisssa se on yli 3 000 euroa. Täytyy onnitella Alajärven kaupunginkamreeri Tapani Kotasta. Hän on saanut valtuuston uskomaan taloudellisten toimenpiteiden ja rakenteiden parantamisen välttämättömyyteen. Vahva talous merkitsee myöskin sitä, että Alajärveä kuunnellaan taloudelliisissa asioissa maakunnassa entistä tarkemmin. Se merkitsee vaikutusvaltaa ja arvostusta päätöksenteossa. Alajärveä tullaan käyttämään esimerkkinä eri ministeriöiden suunnitelmissa siitä, kuinka taloutta hoidetaan menestyksellisesti taloudellisesti tiukkoinakin aikoina.

JÄTÄ KOMMENTTI