Alajärvi kunnostaa teitä – tukee Aisapari ry:tä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokoksessaan 15.6. muun muassa seuraavaa:

MAANTEIDEN 7115 (KOSKENVARRENTIE), 7122 (KUREJOENTIE), 7120 (ALAJÄRVENTIE) JA 17689 HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT ALAJÄRVEN ASEMAKAAVAALUEELLA, LISÄMÄÄRÄRAHA
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, hyväksyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemän esityksen, että
– kaupunginvaltuusto päättää tarvittavien kaavamuutosten ja kadunpitopäätösten tekemisestä 01.10.2021 mennessä
– Alajärven kaupunki osallistuu teiden kunnossapitokustannuksiin 50 %:n
osuudella
– Alajärven kaupunki ottaa esitetyllä tavalla hoitoonsa Koskenvarrentien
(nro 7115), Kurejoentien (nro 7122) ja Alajärventien (nro 7120)
– kaupunginvaltuusto varaa lisätalousarvioon vuodelle 2020 em. teiden
kunnostuskustannuksiin 232.000 € (Investoinnit / Kaupunginhallitus /
Muut pitkävaikutteiset menot / EPELY-tiehanke/91120) ja että
– tulevien vuosien talousarvioihin varataan luovutettavien teiden hoitoon
vuosittain 50.000 € ja kaavamuutosten tekemiseen vuodelle 2021
15.000 €.

Hyväksyttiin

ALAJÄRVEN SITOUTUMINEN JATKAMAAN OSANA AISAPARI RY:N TOIMINTAALUETTA JA SITOUTUMINEN KUNTARAHAOSUUTEEN OHJELMAKAUDELLE 2021
– 2027
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvalttustolle että:

– Alajärven kaupunki sitoutuu Aisaparin toiminta-alueeseen ohjelmakaudeksi 2021–2027 ja
– sitoutuu ohjelman rahoittamiseen 5,25 €/asukas/vuosi vuosien 2021–
2028 talousarvioissa.

Hyväksyttiin

JÄTÄ KOMMENTTI