Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 31.5.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kauppakirjan Rantakodon ja Salmikodon ostamista Alavuden Vanhain Palvelutalo ry:ltä, ja esittää valtuustolle määrärahan varaamista kauppaa varten. Kaupunki hankki jo aiemmin seurakunnalta omistukseensa tontin, jolla kiinteistöt sijaitsevat. Tähän asti kaupunki on vuokrannut tiloja yhdistykseltä. Yhdistys tulee sääntöjensä mukaisesti edelleen toteuttamaan saamillaan varoilla asumisvaihtoehtoja palveluja tarvitseville vanhuksille ja vammaisille.

Kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt, että se pyrkii vakiinnuttamaan koulutusyhteistyötä JAMI:n kanssa. JAMI on järjestänyt koulutusta Töysässä ja Alavudella 1990-luvulta lähtien, mutta Alavuden kaupunki ei ole ollut kuntayhtymän varsinainen jäsen. Tästä on käyty neuvotteluja, ja Jami on järjestänyt jäsenkuntien kuulemisen. Nyt kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi JAMIn perussopimuksen muutoksen siten, että Alavus olisi varsinainen jäsen koulutuskuntayhtymässä 2% peruspääomaosuudella.

Kaupunkikeskustan kehittämistä varten on järjestetty kilpailutus, jolla haetaan asiantuntijakumppania suunnitteluun. Esimerkiksi olemassa olevien tilojen kartoitus, tilatarvearviot, kuulemiset ja erilaiset kaavoitusta varten tarvittavat suunnittelut edellyttävät kokonaisvaltaista valmistelua. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunkikehittämisen kumppanin hankinnan lopullinen tarjouspyyntö julkaistaan ns. vuokramallia tarjoavan kumppanin mallilla.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, jossa suositellaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomuksen, joka on laadittava vuosittain. Kertomuksessa tarkastellaan mm. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, henkilöstöasioita ja talouden tasapainoa, sekä esitetään havaintoja kunnan hallinnosta. Kaupunginhallitus sai kertomuksen tiedoksi, ja esittää se valtuustolle.

Kaupungin viranhaltijaorganisaatioon tehdään muutoksia 1.7.2021 alkaen, johtuen kehitysjohtajan eläköitymisestä. Osa tehtävistä siirtyy hallintösäännön muutosten mukaisesti toisille toimialoille. Näin ollen valtuuston hyväksymää talousarviota tulee muuttaa rakenteellisesti uutta organisaatiota vastaavasti. Määrärahoja ei lisätä, vaan ne siirtyvät eri menokohtiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tämän muutoksen toteuttamista.

Hemmingin alueen asemakaava käsittää Alavuden aseman puuterminaalin alueen. Alueen kehittämiseksi on valmisteltu asemakaavamuutosta. Kaupunginhallitus päätti osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta sekä lausuntojen pyytämisestä.  Saarijärven ranta-asemakaavaan hyväksyttiin kaavamuutos yhden kiinteistön osalta.

Ilmoitusasioissa todettiin mm. Harrin taidekeskuksen näyttelysuunnitelma kesälle 2021.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI