Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 28.2.2022         Alavuden kaupunki työllistää kesäisin n. 70 nuorta puisto-, liikunta-, matkailu-, kunnallistekniikka-, nuoriso-, varhaiskasvatus-, tietohallinto-, kirjasto-, kulttuuri- sekä siivous- ja ruokapalveluiden tehtäviin. 

Vuonna 2022 kaupungin kesätyöitä voivat hakea 15-25 v-vuotiaat nuoret, ja lisäksi 14- vuotiaat voivat hakea kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa – jaksolle. Kesätyön hakuaika on 1.3.- 14.4.2022. Kesätyöpaikkojen lisäksi kaupunki on maksanut työnantajille kesätyöllistämistukea. Vuonna 2021 tukea maksettiin yhteensä 42 työnantajalle yhteensä 232 nuoren työllistämiseen, yhteensä n. 58.000 euroa. Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2022 työnantajille maksettava kesätyöllistämistuki on 200 €/nuori ja yhdistyksille maksettava tuki 250 €/nuori.

Alavuden kaupunki antoi lain mukaisen selvityksensä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Selvityksessä ilmoitetaan kootusti ne tilat, sopimukset, henkilöstö ja omaisuus, joka siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Selvitystä voidaan täydentää vielä kesäkuun loppuun 2022 saakka.

Kaupunginhallitus päätti aiesitoumuksesta Suomen kestävän kasvun ohjelman STM:n valtionavustuksen hakuun. Hakijana toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ja hanke on osa hyvinvointialueiden valmistelua.

Alavuden kaupunki antaa lausunnon työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta. Muutokset vähentävät tarvetta toimittaa selvityksiä kahdelle eri taholle, ja vähentävät näin byrokratiaa.

Kaupunginhallitus päätti osallistua Hakojärven kyläyhdistys ry:n Harrastuspaikka Kömmeli nuorille -hankkeen rahoituksen kuntarahaosuudella, mikäli hankkeen kokonaisrahoitus toteutuu suunnitellusti.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maastoliikennelain mukaisesta esityksestä Alavuden Ristiinkäytäväjärvelle. Hallitus asettui lausunnossaan ympäristölautakunnan kannalle.

Kaupunginhallitus nimesi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.3.2022 yhtymäkokousedustajiksi Ari Hakolan ja Petri Juurakon ja varalle Susanna Laitilan ja Pentti Hautalan.

 

 

 


 

 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI